Informacije javnega značaja | HSE Invest d.o.o.

Informacije javnega značaja

Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom in s člani nadzornega sveta HSE Invest d.o.o. ter iz sklenjenih pogodb HSE Invest d.o.o., ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve.

Vrsta zastopnika/
član poslovodstva
Osebno ime Višina prejemkov in bonitet
   

dogovorjena višina mesečnih prejemkov
(bruto znesek)

dogovorjena višina odpravnine skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2023*
Direktor družbe od 01.01.2021 do 01.01.2025 mag. Jure Šimic 8.100,00 € Če je direktor predčasno odpoklican v prvi polovici mandata in ne gre za enega od primerov opredeljenih v pogodbi, ko do odpravnine ni upravičen, mu pripada odpravnina v višini 3-kratnika mesečnega osnovnega bruto plačila direktorja  v času ob prenehanju te pogodbe.
Če je direktor predčasno odpoklican  drugi polovici mandata in ne gre za enega od primerov opredeljenih v pogodbi, ko do odpravnine ni upravičen, mu pripada odpravnina v višini 6-kratnika mesečnega osnovnega bruto plačila direktorja  v času ob prenehanju te pogodbe.
Od bruto zneska odpravnine se izplača neto znesek po plačilu vseh davkov oziroma prispevkov, ki se v skladu z veljavnimi predpisi plačajo ob izplačilih te vrste.
60.635,45 €
* vključene bonitete, spremenljivi del plačila in ostali prejemki, brez povračil stroškov v zvezi z delom
 
Skupščina družbe HSE Invest d.o.o. je dne 31.07.2019 ukinila organ nadzornega sveta, zato se podatki o članih nadzornega organa iz druge alineje prvega odstavka 4.a člena ZDIJZ, od opredeljenega datuma naprej več ne vodijo. 

 
 
Vrsta posla Pogodbeni partner:
Naziv/firma, sedež, poslovni naslov
 /
Osebno ime, kraj bivanja
Račun pravne osebe Pogodbena vrednost  Višina posameznih izplačil Datum sklenitve Trajanje
Intelektualna storitev ARISEN, aplikativne raziskave, inženiring in svetovanje v energetiki, d.o.o., Lava 7, 3000 Celje    4.000,00 €   18.07.2024 15.08.2024
Intelektualna storitev VT Turbo, raziskave, razvoj in strokovno svetovanje, d.o.o., Zaloška cesta 69, 1000 Ljubljana   47.100,00 €   17.07.2024 14.10.2024
Intelektualna storitev Okoljski inženiring, Marko Kovač s.p., Visoko 032, Ig   2.100,00 €   16.07.2024 30.08.2024
Intelektualna storitev MUGO, poslovno svetovanje, Mateja Delač s.p., Pokopališka ulica 42, 1000 Ljubljana   7.488,00 €   12.07.2024 30.08.2024
Intelektualna storitev  IRGO CONSULTING d.o.o., Slovenčeva ulica 93, 1000 Ljubljana   9.720,00 €   10.07.2024 31.08.2024
Intelektualna storitev RISANJE ARHEOLOŠKIH NAJDB, MATEVŽ LAVRINC S.P., Martina Krpana ulica 28, 1000 Ljubljana   9.750,00 €   10.07.2024 31.12.2024
Intelektualna storitev  GEOFOTO podjetje za geodetske in računalniške storitve d.o.o., Mariborska cesta 5, Slovenska Bistrica   980,00 €   08.07.2024 31.07.2024
Izobraževanje  O.K. CONSULTING družba za izobraževanje in transformacijski management, d.o.o., Celovška cesta 291, 1000 Ljubljana   9.450,00 €   05.07.2024 31.12.2024
Intelektualna storitev IRGO CONSULTING d.o.o., Slovenčeva ulica 93, 1000 Ljubljana   8.900,00 €   02.07.2024 31.12.2024
Intelektualna storitev SCOTTA TURBOINŠTITUT Turbinski stroji d.o.o., Rovšnikova ulica 7, Ljubljana Šentvid   45.175,00 €   01.07.2024 26.08.2024
Intelektualna storitev  AETERNA inženiring in svetovanje d.o.o., Cesta v Mestni log 88 A, 1000 Ljubljana   48.600,00 €   18.06.2024 31.12.2025
Intelektualna storitev  VOGRIN MILAN - ZASEBNI RAZISKOVALEC ORNITOLOGIJE IN EKOLOGIJE
Zgornja Hajdina 83 C, Hajdina 
  1.120,00 €   20.06.2024 31.07.2024
Intelektualna storitev  KOVA družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu, d.o.o., Celje
Opekarniška cesta 15 D, 3000 Celje 
  2.800,00 €   20.06.2024 31.08.2024
Intelektualna storitev AGRARIUS, tla in okolje, Tomaž Kralj s.p., Gorjuše 17 B, Bohinjska Bistrica   18.950,00 €   17.06.2024 17.07.2024
Intelektualna storitev  KobiLabs, razvoj in prodaja programske opreme, d.o.o., Podutiška cesta 92, 1000 Ljubljana    22.750,00 €   18.06.2024 31.12.2024
Intelektualna storitev  PROINFRA inženirski biro d.o.o., Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor   13.000,00 €   14.06.2024 30.10.2024
Intelektualna storitev  IPZ, industrijska protieksplozijska zaščita, d.o.o., Stari trg 2, 1000 Ljubljana   378,00 €   17.06.2024 28.06.2024
Intelektualna storitev VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o., Glavni trg 19 C, 2000 Maribor   23.900,00 €   07.06.2024 31.12.2024
Intelektualna storitev AKSON, poslovno in informacijsko svetovanje, d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana   18.612,00 €   27.05.2024 26.06.2024
Intelektualna storitev  PNV inženiring, Tomaž Mayer s.p., Špičnik 047, Zgornja Kungota   28.960,00 €   20.05.2024 31.05.2024
Izobraževanje FORUM MEDIA, strokovne informacije in izobraževanja d.o.o., Prešernova ulica 1, 2000 Maribor   298,00 €   16.5.2024 28.05.2024
Izobraževanje ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE,  Vegova ulica 8, 1000 LJUBLJANA   48,36 €   16.5.2024 16.05.2024
Intelektualna storitev  Maja Viher s.p. TellUs - prevajanje in druge jezikovne storitve, Ulica nadvojvode Janeza 5, 3241 Limbuš    33.600,00 €   11.05.2024 31.12.2026
Sponzorstvo IRMA Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije d.o.o., Špruha 018, 1236 Trzin   680,00 €   10.05.2024 22.05.2024
Intelektualna storitev  BASIC podjetje za razvoj, svetovanje in inženiring d.o.o.,
Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana
  1.310,00 €   07.05.2024 06.12.2024
Izobraževanje CGS Labs, informacijske in okoljske tehnologije, d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana - Črnuče   161,00 €   26.4.2024 29.05.2024
Intelektualna storitev  KOVA družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu, d.o.o., Celje, Opekarniška cesta 15D, 3000 Celje   2.800,00 €   24.04.2024 30.04.2024
Intelektualna storitev  APROS gradbeni laboratorij in storitve d.o.o., Občinska cesta 10, 2000 Maribor    7.250,00 €   24.04.2024 15.05.2024
Intelektualna storitev IRGO CONSULTING d.o.o., Slovenčeva ulica 93, 1000 Ljubljana   4.800,00 €   23.04.2024 31.12.2024
Intelektualna storitev  ETAP AUTOMATION FRANCE, 31 CHEMIN DU VIEUX CHENE, 38240, Francija   1.781,00 €   22.04.2024 01.05.2025
Intelektualna storitev  LAMELA, podjetje za gradbeni inženiring, svetovanje in izvedenstvo, d.o.o., Ulica Roberta Kukovca 8 A, 2000 Maribor    2.983,50 €   17.04.2024 30.04.2024
Intelektualna storitev  PREBOJ, poslovno svetovanje in druge storitve, Vasja Čič, s.p., Strossmayerjeva ulica 11, 2000 Maribor    2.400,00 €   16.04.2024 30.06.2024
Intelektualna storitev  LINEAL biro za projektiranje, inženiring, storitve in gradbeništvo d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor   49.700,00 €   16.04.2024 02.06.2024
Intelektualna storitev Arhitekturne rešitve, Boštjan Košir s.p., Šmarje 52, Šentjernej   3.900,00 €   15.04.2024 20.04.2024
Donacija ALMA MATER EUROPAEA-Evropski center, Maribor
Slovenska ulica 017, 2000 Maribor
  500,00 €   12.04.2024 19.04.2024
Intelektualna storitev PROINFRA inženirski biro d.o.o., Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor   1.850,00 €   10.04.2024 30.04.2024
Intelektualna storitev  PANTEH, trgovina in storitve, d.o.o., Letališka cesta 1, 1000 Ljubljana   5.796,00 €   08.04.2024 14.04.2025
Intelektualna storitev ORACLE software d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana   604,61 €   08.04.2024 22.07.2025
Intelektualna storitev iGas energy GmbH, Cockerillstrasse 100, 52222, Nemčija   49.000,00 €   29.03.2024 30.06.2024
Intelektualna storitev  Kobilabs d.o.o., Podutiška cesta 92, 1000 Ljubljana   405,00 €   05.04.2024 14.04.2025
Intelektualna storitev  CGS Labs, informacijske in okoljske tehnologije, d.o.o.,
Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana - Črnuče
  6.139,00 €   05.04.2024 31.03.2025
Intelektualna storitev NEPO INŽENIRING, gradbene in okoljske rešitve ter storitve, d.o.o., Kidričeva ulica 24, 3000 Celje    37.632,00 €   05.04.2024 01.08.2024
Izobraževanje PMOexpert, Gregor Androjna s.p., Ribniki 36, 8290 Sevnica    490,00 €   09.04.2024 11.03.2025
Intelektualna storitev  EPLAN Software&Service GmbH, Betriebsgebiet Nord 47 , 3300, Avstrija   2.756,25 €   04.04.2024 31.05.2025
Izobraževanje ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE,  Vegova ulica 8, 1000 LJUBLJANA   31,97 €   02.04.2024 18.04.2024
Intelektualna storitev GVO, gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o.
Cigaletova ulica 10, Ljubljana
  1.600,00 €   02.04.2024 15.04.2024
Intelektualna storitev  ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Ulica Mirka Vadnova  3 A, Kranj
  320,00 €   28.03.2024 20.04.2024
Intelektualna storitev  BASIC podjetje za razvoj, svetovanje in inženiring d.o.o.,
Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana
  1.816,00 €   27.03.2024 06.12.2024
Intelektualna storitev  GEOFOTO podjetje za geodetske in računalniške storitve d.o.o., Mariborska cesta 5, Slovenska Bistrica   1.300,00 €   27.03.2024 10.04.2024
Intelektualna storitev 24/7 DESIGN STUDIO - Biro za Arhitekturno in Tehnično projektiranje d.o.o.,
Ob Vrševniku 6, Lukovica
  9.100,00 €   21.03.2024 31.05.2024
Izobraževanje Elektrotehniško društvo Maribor, Glavni trg 17B, 2000 Maribor   1.400,00 €   15.03.2024 21.03.2024 in 22.03.2024
Intelektualna storitev DELTAPLAN, storitveno in svetovalno podjetje, d.o.o., Cankarjeva ulica 6 F, 2000 Maribor    29.830,00 €   14.03.2024 15.09.2024
Intelektualna storitev  ATOL 9, inženiring in upravljanje, d.o.o., Kardeljev trg 4, Velenje   12.140,00 €   13.03.2024 31.03.2024
Izobraževanje  FORUM MEDIA, strokovne informacije in izobraževanja d.o.o., Prešernova ulica 1, 2000 Maribor   298,00 €   11.03.2024 26.03.2024
Intelektualna storitev Anton Pernat, Spodnja Gorica 38 A, 2327 Rače   6.000,00 €   07.03.2024 01.08.2024
Izobraževanje CIVIS, Center za izobraževanje, varnost, inženiring, storitve in trgovina d.o.o., Tržaška cesta 65, 2000 Maribor   110,00 €   06.03.2024 12.03.2024
Intelektualna storitev  AQUARIUS ekološki inženiring d.o.o. Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana    8.700,00 €   06.03.2024 31.07.2024
Intelektualna storitev  GEOFOTO podjetje za geodetske in računalniške storitve d.o.o., Mariborska cesta 5, Slovenska Bistrica   5.270,00 €   06.03.2024 31.05.2024
Izobraževanje Center za participativni menedžment in izobraževanje d.o.o., Visoko 50, 4212 Visoko   346,00 €   05.03.2024 15.03.2024
Intelektualna storitev  BUREAU VERITAS d.o.o., Linhartova cesta 49A, 1000 Ljubljana   22.005,00 €   04.03.2024 31.12.2024
Izobraževanje INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Jarška cesta 10B, 1000 Ljubljana   3.811,47 €   29.02.2024 04.03.2024
Intelektualna storitev ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO, VELENJE, KSSENA, Koroška cesta 37 A, Velenje   7.600,00 €   28.02.2024 30.04.2024
Izobraževanje BSP Energetska Borza d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana   400,00 €   27.02.2024 27.02.2024
Intelektualna storitev TEAM Consulting, poslovno svetovanje in izobraževanje, d.o.o., Trg komandanta Staneta 8, 1000 Ljubljana   18.000,00 €   27.02.2024 31.12.2024
Intelektualna storitev  UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana   2.080,00 €   27.02.2024 29.02.2024
Intelektualna storitev  LOGON INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE d.o.o., Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana   9.894,00 €   20.02.2024 15.04.2024
Intelektualna storitev INŽENIRING VABA projektiranje, izvedbeni in svetovalni inženiring d.o.o.
Cesta krških žrtev 30, Krško 
  4.522,00 €   19.02.2024 31.07.2024
Donatorstvo Športno društvo Dravskih elektrarn Maribor, Obrežna ulica 170, 2000 Maribor   5.000,00 €   07.02.2024 31.12.2024
Izobraževanja KobiLabs, razvoj in prodaja programske opreme, d.o.o., Podutiška cesta 92, 1000 Ljubljana   6.480,00 €   06.02.2024 31.12.2024
Intelektualna storitev DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana   6.480,00 €   30.01.2024 31.12.2024
Izobraževanje Mint creative agency d.o.o., Vase Pelagića 2/II
Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
  255,65 €   29.01.2024 08.02.2024 in 09.02.2024
Izobraževanje FORUM MEDIA, strokovne informacije in izobraževanja d.o.o., Prešernova ulica 1, 2000 Maribor   99,00 €   29.01.2024 30.01.2024
Intelektualna storitev  GEOFOTO podjetje za geodetske in računalniške storitve d.o.o., Mariborska cesta 5, Slovenska Bistrica   10.380,00 €   29.01.2024 31.03.2024
Intelektualna storitev UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana   6.500,00 €   17.01.2024 31.01.2024
Intelektualna storitev CUBUS AG, Felsenrainstrasse 1, 8052, Švica   1.246,75 €   16.01.2024 31.12.2024
Intelektualna storitev LINEAL biro za projektiranje, inženiring, storitve in gradbeništvo d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor   3.720,00 €   17.01.2023 15.02.2024
Intelektualna storitev  KOVA družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu, d.o.o., Celje, Opekarniška cesta 15D, 3000 Celje   1.500,00 €   15.01.2024 31.03.2024
Intelektualna storitev  Bentley Systems International Limited, Charlemont Exchange, 5th floor, Charlemont street , D02VN88, Irska   2.299,00 €   12.03.2024 11.03.2025
Intelektualna storitev  Eurofins testiranja in raziskave okolja Slovenija d.o.o., Koroška cesta 58, Velenje   17.522,40 €   12.01.2024 12.06.2024
Donatorstvo ŠPORTNO DRUŠTVO SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA, Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode   6.000,00 €   12.01.2024 19.01.2024
Intelektualna storitev  ATOL 9, inženiring in upravljanje, d.o.o., Kardeljev trg 4, Velenje   8.690,00 €   08.01.2024 31.01.2024
Intelektualna storitev  PANTEH, trgovina in storitve, d.o.o., Letališka cesta 1, 1000 Ljubljana   5.796,00 €   08.01.2024 07.01.2025
Intelektualna storitev  TEAM Consulting, poslovno svetovanje in izobraževanje, d.o.o., Trg komandanta Staneta 8, 1000 Ljubljana   1.500,00 €   06.12.2023  31.12.2023 
Intelektualna storitev  AQUARIUS ekološki inženiring d.o.o. Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana    2.900,00 €   27.12.2023 31.01.2024 
Intelektualna storitev  E-COOL, hladilniška tehnika in storitve d.o.o., Pot na brod 10, Radeče    3.160,93 €   22.12.2023  15.02.2024
Intelektualna storitev  HITACHI ENERGY AUSTRIA AG, podružnica v Sloveniji, Koprska ulica 092, LJUBLJANA   3.590,00 €   22.12.2023  31.12.2023 
Donatorstvo Športno društvo Dravskih elektrarn Maribor, Obrežna ulica 170, 2000 Maribor   7000,00 €   21.12.2023 31.12.2023
Intelektualna storitev ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor   300,00 €   18.12.2023 20.12.2023
Intelektualna storitev DMS, DATA MERILNI SISTEMI, d.o.o., podjetje za razvoj, inžiniring, proizvodnjo, servis in trgovino, Golnik 3, Golnik    9.510,37 €   14.12.2023  15.03.2024
Intelektualna storitev SIEKO ekologija, varstvo okolja, projektiranje in svetovanje, posredništvo, trgovina, storitve d.o.o., Kidričeva ulica 25, 3000 Celje   11.780,00 €   13.12.2023 31.12.2024
Izobraževanje ALETHEIA, IZOBRAŽEVANJE, SVETOVANJE, ZALOŽNIŠTVO BARBARA ZAJC S.P., Apihova ulica 019, 1000 Ljubljana   190,00 €   14.11.2023 8.12.2023
Izobraževanje Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 013, 1000 Ljubljana   680,00 €   13.11.2023 15.11.2023
Intelektualna storitev PROINFRA inženirski biro d.o.o., Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor   4.970,00 €   13.11.2023 30.04.2024
Intelektualna storitev E-ZAVOD Zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev, Čučkova ulica 5, Ptuj    2.500,00 €   13.11.2023  31.10.2029
Intelektualna storitev  ARISEN, aplikativne raziskave, inženiring in svetovanje v energetiki, d.o.o., Lava 7, 3000 Celje    12.000,00 €   07.11.2023 18.03.2024
Intelektualna storitev  BASIC podjetje za razvoj, svetovanje in inženiring d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana   28.485,01 €   07.11.2023 06.12.2024
Intelektualna storitev  AQUARIUS ekološki inženiring d.o.o. Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana    8.000,00 €   07.11.2023  31.12.2023
Sponzorstvo IRMA Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije d.o.o., Špruha 018, 1236 Trzin   650,00 €   07.11.2023 07.11.2023
Izobraževanje  AMZS družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu d.d., Dunajska cesta 128 A, Ljubljana    1.790,24 €   06.11.2023 30.11.2023
Intelektualna storitev  ANERI ECO INŽENIRING, Irena Kopač s.p., strokovno svetovanje in storitve, Maistrova ulica 4, Radenci    300,00 €   02.11.2023 17.11.2023
Izobraževanje Kobilabs d.o.o., Podutiška cesta 92, 1000 Ljubljana   600,00 €   25.10.2023 7.11.2023
Intelektualna storitev  PROMARO, geomehanika in projektiranje, d.o.o., Dobja vas 188 B, Ravne na Koroškem   16.200,00 €   23.10.2023 31.12.2023
Izobraževanje Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o., Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana   289,00 €   09.10.2023 10.10.2023
Intelektualna storitev  ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, Nova Gorica    334,80 €   09.10.2023 13.10.2023
Intelektualna storitev  APROS gradbeni laboratorij in storitve d.o.o., Občinska cesta 10, 2000 Maribor    2.970,00 €   04.10.2023 31.12.2023
Intelektualna storitev  ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor   1.520,00 €   04.10.2023 31.10.2023
Izobraževanje Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor
Pobreška cesta 20, 2000 Maribor
  180,00 €   02.10.2023 16.11.2023 in 17.11.2023
Izobraževanje NEBRA družba za davčno in gospodarsko svetovanje, nepremičnine in inženiring, d.o.o., Miklošičeva cesta 18, 1000 Ljubljana   235,00 €   02.10.2023 19.10.2023
Izobraževanje  NEBRA družba za davčno in gospodarsko svetovanje, nepremičnine in inženiring, d.o.o., Miklošičeva cesta 18, 1000 Ljubljana   220,00 €   02.10.2023 5.10.2023
Izobraževanje SLOVENSKO DRUŠTVO GRADBENIH KONSTRUKTORJEV, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana   344,26 €   29.09.2023 26.10.2023 in 27.10.2023
Izobraževanje Prosperia, izobraževanje, svetovanje, mediacija, d.o.o.
Železna cesta 10A, 1000 Ljubljana
  760,00 €   26.09.2023 04.10.2023
Intelektualna storitev HGEM, d.o.o. Hidrogeologija, geotehnologija, ekologija in monitoring, , Zaloška cesta 143, 1000 Ljubljana   2.990,00 €   21.09.2023 30.11.2023
Intelektualna storitev HGEM, d.o.o. Hidrogeologija, geotehnologija, ekologija in monitoring, , Zaloška cesta 143, 1000 Ljubljana   2.990,00 €   20.09.2023 30.11.2023
Sponzorstvo VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o.,
Glavni trg 19C, 2000 Maribor
  150,00 €   19.9.2023  04.12.2023
Izobraževanje INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Jarška cesta 010B, 1000 LJUBLJANA   104,00 €   06.09.2023 11.09.2023
Intelektualna storitev LINEAL biro za projektiranje, inženiring, storitve in gradbeništvo d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor   12.996,00 €   05.09.2023 17.10.2023
Intelektualna storitev PREBOJ, poslovno svetovanje in druge storitve, Vasja Čič, s.p., Strossmayerjeva ulica 11, 2000 Maribor    1.200,00 €   29.08.2023 30.09.2023
Izobraževanje  DRUŠTVO VARNOSTNIH INŽENIRJEV VELENJE
Titov trg 002, 3320 VELENJE
  110,00 €   28.08.2023 07.09.2023
Intelektualna storitev  ATOL 9, inženiring in upravljanje, d.o.o., Kardeljev trg 4, VELENJE   4.462,00 €   28.08.2023 25.09.2023
Intelektualna storitev SIIPS AD d.o.o., Potoška vas 20, 1410 Zagorje ob Savi   16.000,00 €   25.08.2023 25.11.2023
Izobraževanje INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Jarška cesta 010B, 1000 LJUBLJANA   128,87 €   23.08.2023 17.10.2023
Izobraževanje INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Jarška cesta 010B, 1000 LJUBLJANA   104,00 €   23.08.2023 07.09.2023
Izobraževanje Aqua-Media International Ltd, PO Box 285, Wallington, Surrey SM6 6AN, UK   2.450,00 €   22.8.2023 16.10.2023 - 18.10.2023
Intelektualna storitev Okoljski inženiring, Marko Kovač s.p., Visoko 032, Ig   2.500,00 €   09.08.2023 28.08.2023
Intelektualna storitev APROS gradbeni laboratorij in storitve d.o.o., Občinska cesta 10, 2000 Maribor    2.962,40 €   07.08.2023 30.09.2023
Intelektualna storitev NEAP design arhitektura tehnologija produkti d.o.o., Dobrava pri Kostanjevici 2,  Kostanjevica na Krki   6.728,00 €   02.08.2023 31.08.2023
Izobraževanje ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE,  Vegova ulica 8, 1000 LJUBLJANA   150,00 €   01.08.2023 05.09.2023
izobraževanje ŠCID IZOBRAŽEVANJA, izobraževanja, Mitja Gostiša s.p.
Škofjeloška cesta 020, 4000 Kranj
  1.250,00 €   31.7.2023 20.09.2023 -
23.09.2023
Intelektualna storitev IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana   29.980,00 €   28.07.2023 30.09.2023
Intelektualna storitev J PROJEKT - PROJEKTIRANJE, NADZOR, INŽENIRING IVAN JUVANC s,p,, Gorica 17, 8273  Leskovec pri Krškem   46.573,91 €   25.07.2023 25.07.2025
Intelektualna storitev LOGON INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE d.o.o., Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana   30.591,00 €   18.07.2023 30.09.2023
Intelektualna storitev PROMARO, geomehanika in projektiranje, d.o.o., Dobja vas 188 B, Ravne na Koroškem   24.800,00 €   14.07.2023 31.10.2023
Intelektualna storitev Andrej Černe, Zeleni biser 4, 6230 Postojna 
 
  4.000,00 €   12.07.2023 31.07.2023
izobraževanje Tax-Fin-Lex, pravno-poslovni portal, založništvo in izobraževanja, d.o.o., Železna c. 18, 1000 Ljubljana   195,00 €   10.07.2023 14.09.2023
Intelektualna storitev  LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD d.d., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana   8.320,00 €   10.07.2023 31.08.2023
Intelektualna storitev  ATOL 9, inženiring in upravljanje, d.o.o., Kardeljev trg 4, VELENJE   11.490,00 €   04.07.2023 31.07.2023
Intelektualna storitev iSociety - living lab social solutions, oddajanje nepremičnin, Matija Brenčič s.p., Triglavska ulica 47, 1000 Ljubljana   3.520,00 €   03.07.2023 30.06.2024
Intelektualna storitev  Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor   251,10 €   22.06.2023 30.06.2023
Intelektualna storitev INŽENIRING VABA projektiranje, izvedbeni in svetovalni inženiring d.o.o.
Cesta krških žrtev 30, 8270 Krško 
  11.058,00 €   04.07.2023 31.07.2024
Intelektualna storitev  UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana   10.200,00 €   23.06.2023 23.10.2023
Donatorstvo Športno društvo Dravskih elektrarn Maribor, Obrežna ulica 170, 2000 Maribor   505,00 €   20.06.2023 31.12.2023
Intelektualna storitev ATOL 9, inženiring in upravljanje, d.o.o., Kardeljev trg 4, VELENJE   11.700,00 €   19.06.2023 15.07.2023
Intelektualna storitev NEPO INŽENIRING, gradbene in okoljske rešitve ter storitve, d.o.o., Kidričeva ulica 24, 3000 Celje    9.200,00 €   19.06.2023 19.02.2024
Intelektualna storitev Okoljski inženiring, Marko Kovač s.p., Visoko 032, Ig   1.100,00 €   16.06.2023 31.07.2023
Intelektualna storitev  UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana   2.990,00 €   14.06.2023 07.07.2023
Intelektualna storitev HGEM, d.o.o. Hidrogeologija, geotehnologija, ekologija in monitoring, Zaloška cesta 143, 1000 Ljubljana   4.200,00 €    06.06.2023 31.01.2024
Intelektualna storitev  ATOL 9, inženiring in upravljanje, d.o.o., Kardeljev trg 4, VELENJE   1.850,00 €   06.06.2023 30.06.2023
Intelektualna storitev NEPO INŽENIRING, gradbene in okoljske rešitve ter storitve, d.o.o., Kidričeva ulica 24, 3000 Celje    10.500,00 €   05.06.2023 30.06.2024
Intelektualna storitev NOVERA PROJEKT, projektiranje in inženiring d.o.o., Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana   3.000,00 €   02.06.2023 18.08.2023
Izobraževanje

Tax-Fin-Lex, pravno-poslovni portal, založništvo in izobraževanja, d.o.o., Železna c. 18, 1000 Ljubljana

  169,00 €   31.05.2023 08.06.2023
Intelektualna storitev  GEOFOTO podjetje za geodetske in računalniške storitve d.o.o., Mariborska cesta 5, Slovenska Bistrica   2.780,00 €   31.05.2023 31.05.2024
Intelektualna storitev ORACLE software d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana    559,82 €   31.05.2023 22.07.2024
Intelektualna storitev  IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana   5.900,00 €    31.05.2023 31.05.2023
Izobraževanje Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE - CIRED, Tehnološki park 20, 1000 Ljubljana   250,00 €   30.05.2023 31.05.2023 in 1.06.2023
Intelektualna storitev  KOMPLAST, trgovina in storitve, d.o.o., Tržaška cesta 511, Brezovica pri Ljubljani   690,00 €   24.05.2023 30.06.2023
Intelektualna storitev  KOMPLAST, trgovina in storitve, d.o.o., Tržaška cesta 511, Brezovica pri Ljubljani   690,00 €   24.05.2023 30.06.2023
Intelektualna storitev  VERBILINGA prevajalske storitve Mirko Klemenčič s.p.
Partizanska cesta 32, Maribor
  719,34 €   23.05.2023 31.05.2023
Izobraževanje GRAPHISOFT Asia Ltd, Admiralty Centre, Tower 2/Level 11 , 999077, Kitajska   159,00 €   08.05.2023 15.05.2023
Intelektualna storitev  LINEAL biro za projektiranje, inženiring, storitve in gradbeništvo d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor   29.950,00 €   18.05.2023 25.07.2023
Donatorstvo Športno društvo Skupine Premogovnik Velenje, Partizanska cesta 78, 3320 Velenje   5.000,00 €   17.5.2023 31.5.2023
Intelektualna storitev LAMELA, podjetje za gradbeni inženiring, svetovanje in izvedenstvo, d.o.o., Ulica Roberta Kukovca 8 A, 2000 Maribor    2.900,00 €   17.05.2023 31.12.2023
Izobraževanje Solar Promotion GmbH,  Postfach 100 170 , 75101 Pforzheim, Nemčija   3.525,00 €   12.05.2023 12.06.2023 - 15.06.2023
Intelektualna storitev  HTZ Harmonija tehnologije in znanja, invalidsko podjetje, d.o.o. Velenje, 
Partizanska cesta 78, Velenje
  914,99 €   12.05.2023 31.05.2023
Intelektualna storitev Geocestnik, geodetske storitve in upravljanje nepremičnin d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 6, Litija    3.300,00 €    04.05.2023 31.05.2023
Intelektualna storitev INŠTITUT ZA NEIONIZIRNA SEVANJA
Ulica Pohorskega bataljona 215, 1000 Ljubljana 
  17.500,00 €    24.04.2023 30.09.2024 
Intelektualna storitev  Vodenje gradbene dokumentacije, Fadil Kovačević s.p.
Cesta proletarskih brigad 79, 2000 Maribor 
  500,00 €   24.04.2023 30.04.2023
Izobraževanje RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE LJUBLJANA, Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana   97,80 €   21.04.2023 30.5.2023
Intelektualna storitev  Inštitut za vode Republike Slovenije, Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana   9.500,00 €   21.04.2023 31.01.2024
Intelektualna storitev Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana    12.825,00 €   20.04.2023 30.09.2024
Intelektualna storitev  APROS gradbeni laboratorij in storitve d.o.o., Občinska cesta 10, 2000 Maribor    2.964,00 €   20.04.2023  31.05.2023
Izobraževanje  AGENCIJA POTI Izobraževalna, svetovalna in založniška družba, d.o.o., Stegne 007, 1000 LJUBLJANA   208,00 €   19.4.2023 19.4.2023
Intelektualna storitev Vodenje gradbene dokumentacije, Fadil Kovačević s.p.
Cesta proletarskih brigad 79, 2000 Maribor 
  1.600,00 €   18.04.2023  01.06.2023
Izobraževanje  Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova
Tkalski prehod 4, 2000 Maribor
  262,30 €   18.04.2023 30.04.2023
Izobraževanje Hitachi Energy Sweden AB, Mäster Ahis gata 16, 721 83, Švedska   6.695,00 €   17.04.2023 02.05.2023 - 04.05.2023 
Intelektualna storitev  GEOFOTO podjetje za geodetske in računalniške storitve d.o.o.
Mariborska cesta 5, Slovenska Bistrica
  16.530,00 €   13.04.2023 10.05.2023
Intelektualna storitev  ČLOVEK ZDRAVJE DELO, Podjetniško in poslovno svetovanje, Marko LOVŠE, s.p.
Dominkuševa ulica 4, 2000 Maribor 
  660,00 €   12.04.2023  28.04.2023
Intelektualna storitev  ONEDRONE, sodobne tehnologije, d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 36, 
Ljubljana Šentvid
  11.010,96 €   11.04.2023  19.05.2023 
Intelektualna storitev AQUARIUS ekološki inženiring d.o.o. Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana    3.000,00 €   11.04.2023 01.06.2023
Intelektualna storitev INŠTITUT ZA VARNOST LOZEJ d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 62, Ajdovščina   1.750,00 €   04.04.2023 21.04.2023
Intelektualna storitev  ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, Ljubljana, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana   11.840,50 €   04.04.2023 30.04.2023
Intelektualna storitev  M-BLISK, tehnično projektiranje d.o.o., Grušce 4A, Dramlje    24.576,00 €   31.03.2023  31.05.2023 
Izobraževanje Prosperia, d. o. o., Železna cesta 10a, 1000 Ljubljana   325,00 €   29.03.2023 6.4.2023
Intelektualna storitev IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana   19.840,00 €   29.03.2023 15.07.2023
Intelektualna storitev  AQUARIUS ekološki inženiring d.o.o. Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana    25.000,00 €    29.03.2023  30.09.2024
Intelektualna storitev  PROCES Podjetje za inženiring, projektiranje in svetovanje d.o.o.
Trg Osvobodilne fronte 14, 1000 Ljubljana
  12.850,00 €   29.03.2023  31.05.2023
Intelektualna storitev  Maja Viher Davis s.p. TellUs - prevajanje in druge jezikovne storitve
Ulica nadvojvode Janeza 005, Limbuš
  500,00 €   28.3.2023  05.04.2023
Intelektualna storitev ATOL 9, inženiring in upravljanje, d.o.o., Kardeljev trg 4, VELENJE   17.900,00 €   27.03.2023 30.04.2023
Izobraževanje Elektrotehniško društvo Maribor, Glavni trg 017B, 2000 Maribor   250,00 €   23.03.2023 24.03.2023
Izobraževanje USPEH marketinško svetovanje in izdelava spletnih strani d.o.o., Zarečje 027A, 6250 Ilirska Bistrica   258,00 €   22.03.2023 30.03.2023
Intelektualna storitev  MIKRO MEDICA, podjetje za proizvodnjo, trgovino, montažo, projektiranje in konstruiranje d.o.o., Narcisna ulica 16, BELTINCI   8.800,00 €   22.03.2023 15.07.2023
Intelektualna storitev KOVA družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu, d.o.o., Celje, Opekarniška cesta 15D, 3000 Celje   2.000,00 €   22.03.2023  20.04.2023
Intelektualna storitev  GEOFOTO podjetje za geodetske in računalniške storitve d.o.o. Mariborska cesta 5, Slovenska Bistrica   3.010,00 €   22.03.2023 31.03.2023
Izobraževanje  CGS Labs, informacijske in okoljske tehnologije, d.o.o.
Brnčičeva ulica 13, Ljubljana Črnuče
  3.060,00 €   22.03.2023 30.04.2023
Intelektualna storitev ELproing, računalniško programiranje, d.o.o., Markišavska ulica 4, Murska Sobota   700,00 €   21.03.2023 31.05.2023
Intelektualna storitev  SIEKO ekologija, varstvo okolja, projektiranje in svetovanje, posredništvo, trgovina, storitve d.o.o., Kidričeva ulica 025, 3000 Celje   100,00 €   21.03.2023 20.04.2023
Intelektualna storitev KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor   5.780,96 €   17.03.2023 21.12.2023
Sponzorstvo DRUŠTVO STROJNIK.SI, Aškerčeva cesta 006, 1000 LJUBLJANA   1.000,00 €   14.3.2023 6.4.2023
Intelektualna storitev Okoljski inženiring, Marko Kovač s.p., Visoko 032, Ig   7.425,00 €   14.03.2023 11.09.2023
Intelektualna storitev Gašper Rak, Pot sodarjev 31 D, Ljubljana-Šmartno 14745   5.200,00 €   08.03.2023 31.12.2023
Izobraževanje  INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Jarška cesta 10B, 1000 Ljubljana   950,00 €   07.03.2023  
Izobraževanje  KOVA družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu, d.o.o., Celje, Opekarniška cesta 15D, 3000 Celje   120,00 €   07.03.2023 16.3.2023
Izobraževanje Časnik Finance, d.o.o., Poslovna akademija Finance, Bleiweisova  30, 1000 Ljubljana   480,00 €   07.03.2023 18. 04.2023 in 19.04 .2023
Intelektualna storitev AC&P inženirski biro, podjetje za geotehniko, infrastrukturo in raziskave, d.o.o
Tovarniška cesta 26, AJDOVŠČINA
  18.500,00 €   06.03.2023 31.07.2023
Izobraževanje TAX-FIN-LEX, pravno-poslovni portal, založništvo in izobraževanja, d.o.o.,  Železna cesta 018, 1000 LJUBLJANA   220,00 €   21.3.2023 24.02.2023
Izobraževanje INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Jarška cesta 10B, 1000 Ljubljana   3540,99 €   22.2.2023 09.03.2023
Izobraževanje AGENCIJA POTI Izobraževalna, svetovalna in založniška družba, d.o.o., Stegne 007, 1000 LJUBLJANA   218,00 €   21.2.2023 02.03.2023
Donatorstvo Športno društvo Dravskih elektrarn Maribor, Obrežna ulica 170, 2000 Maribor   4.400,00 €   16.02.2023 31.12.2023
Intelektualna storitev  ARS, podjetje za projektiranje in inženiring, d.o.o., Štihova ulica 8, 2000 Maribor   16.000,00 €   14.02.2023 28.02.2023
Intelektualna storitev  ISKRA IMPULS, proizvodnja merilno-procesne opreme Kranj, d.o.o., Zasavska cesta 43 G, 4000 Kranj   7.878,00 €   31.01.2023 31.03.2023 
Izobraževanje  INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Jarška cesta 10B, 1000 Ljubljana   975,00 €   30.01.2023 30.1.2023
Intelektualna storitev  IRGO - INŠTITUT ZA RUDARSTVO GEOTEHNOLOGIJO IN OKOLJE
Slovenčeva ulica 93, 1000 LJUBLJANA
  7.112,00 €   30.01.2023  01.10.2024 
Intelektualna storitev ATOL 9, inženiring in upravljanje, d.o.o., Kardeljev trg 4, VELENJE   4.540,00 €   26.01.2023  01.03.2023
Intelektualna storitev  ELEKTRINA PROJEKTIRANJE ELEKTRIČNIH NAPRAV IN TEHNIČNO SVETOVANJE MARKO MIKLAVEC S.P., 
Cesta v Pregavor 3 A, Izola 
  3.900,00 €   25.01.2023 07.03.2023
Intelektualna storitev  ANDREJC nizke gradnje, urejanje okolja d.o.o., Topolšica 199B, Šoštanj   7.920,00 €   24.01.2023 30.06.2023
Intelektualna storitev ATOL 9, inženiring in upravljanje, d.o.o., Kardeljev trg 4, VELENJE   7.890,00 €   24.01.2023 30.06.2023
Intelektualne storitve HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana   3.983,35 €   23.01.2023  28.02.2023 
Intelektualna storitev  24/7 DESIGN STUDIO - Biro za Arhitekturno in Tehnično projektiranje d.o.o., 
Ob Vrševniku 6, Lukovica
  8.000,00 €   05.01.2023 31.01.2023
Intelektualna storitev KOMPLAST, trgovina in storitve, d.o.o., Tržaška cesta 511, Brezovica pri Ljubljani   1.210,00 €   27.12.2022 31.01.2023
Intelektualna storitev REGREEN, proizvodnja električne energije, d.o.o., Pločanska ulica 3, Ljubljana-Šmartno   19.525,00 €   28.12.2022 31.03.2023
Intelektualna storitev  SIEKO ekologija, varstvo okolja, projektiranje in svetovanje, posredništvo, trgovina, storitve d.o.o., Kidričeva ulica 25, 3000 Celje   12.400,00 €   06.09.2019 01.10.2023 
Intelektualna storitev HGEM, d.o.o. Hidrogeologija, geotehnologija, ekologija in monitoring
Zaloška cesta 143, 1000 Ljubljana
  2.500,00 €   13.12.2022 28.02.2023 
Intelektualna storitev  ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor   4.365,00 €   13.12.2022 31.03.2023
Sponzorstvo IRMA Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije d.o.o., Špruha 018, 1236 Trzin   592,00 €*   8.12.2022 8.12.2022
Izobraževanje Agencija POTI, Izobraževalna, svetovalna in založniška družba, d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana   218,00 €   7.12.2022 7.12.2022
Intelektualna storitev  PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o., Partizanska cesta 78, VELENJE   2.280,00 €   02.12.2022 01.07.2023
Intelektualna storitev ARS, podjetje za projektiranje in inženiring, d.o.o., Štihova ulica 8, 2000 Maribor   2.900,00 €    02.12.2022 31.12.2022
Izobraževanje  IRMA Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije d.o.o., Špruha 18, 1236 Trzin   114,75   30.11.2022 15.12.2022
Intelektualna storitev AMBULANTE SANUS STATERA, medicina dela, prometa in športa, psihoterapija, svetovanje in trgovina, d.o.o., Ulica Roberta Kukovca 15, 2000 Maribor   70,00 €   30.11.2022 01.12.202
Izobraževanje INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE
Jarška cesta 10B, 1000 Ljubljana
  270,50 €   28.11.2022 01.12.2022
Intelektualna storitev KOLEKTOR IGIN Inženiring, storitve in trgovina d.o.o. Šlandrova ulica 8 B, 1000 Ljubljana - Črnuče    6.444,80 €   25.11.2022 31.05.2023
Intelektualna storitev  GEOFOTO podjetje za geodetske in računalniške storitve d.o.o., Mariborska cesta 5, Slovenska Bistrica    2.000,00 €   25.11.2022 30.11.2022
Intelektualna storitev INŽENIRING VABA projektiranje, izvedbeni in svetovalni inženiring d.o.o.
Cesta krških žrtev 30, 8270 Krško 
  11.934,00 €   25.11.2022 25.05.2023
Intelektualna storitev ARISEN, aplikativne raziskave, inženiring in svetovanje v energetiki, d.o.o., Lava 7, Celje 3000    5.000,00 €    22.11.2022 15.02.2023
Izobraževanje ELEKTROTEHNIŠKA ZVEZA SLOVENIJE, Stegne 7, 1000 Ljubljana   200,00 €   20.11.2022 22.11.2022
Intelektualna storitev LAMELA, podjetje za gradbeni inženiring, svetovanje in izvedenstvo, d.o.o., Ulica Roberta Kukovca 8 A,  200 Maribor   2.900,00 €   15.11.2022 31.12.2022
Izobraževanje Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova, 
Tkalski prehod 4,  2000 Maribor
  524,60   15.11.2022 09.12.2022
Intelektualna storitev GEOFOTO podjetje za geodetske in računalniške storitve d.o.o., Mariborska cesta 5, Slovenska Bistrica   3.900,00 €   15.11.2022 30.11.2022
Izobraževanje  Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana   800,00 €   15.11.2022

17.11.2022 in
18.11.2022

Izobraževanje CIVIS, Center za izobraževanje, varnost, inženiring, storitve in trgovino d.o.o., Tržaška cesta 065, 2000 Maribor   450.00 €   9.11.2022 9.11.2022
Izobraževanje Združenje nadzornikov Slovenije, Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana   425,00 €   08.11.2022 11.11.2022
Intelektualna storitev POSSI d.o.o., Poslovno svetovanje in izobraževanje, Bevče 9 E, VELENJE   12.000,00 €   07.11.2022 31.12.2025
Izobraževanje Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, 1000 LJUBLJANA   120,00 €   28.10.2022 10.11.2022
Izobraževanje HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o., Koprska ulica 92, LJUBLJANA   1.635,30 €   26.10.2022 30.11.2022
Intelektualna storitev TROPS.SI, Projektiranje in svetovanje, Jernej Rebolj s.p., 
Osredke 036,1262 Dol pri Ljubljani
  1.950,00 €   26.10.2022 15.11.2022
Izobraževanje  NEBRA, d.o.o.,Miklošičeva cesta 18, 1124 Ljubljana   215,00 €   25.10.2022 22.11.2022
Izobraževanje Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana   650,00 €   25.10.2022 10.11.2022 in 11.11.2022
Intelektualna storitev GEOINFORMATIKA, geodetske storitve, d.o.o., Krempljeva ulica 1 A, Ptuj   740,00 €   25.10.2022 11.11.2022
Intelektualna storitev ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., 
Grajska ulica 7, 2000 Maribor
  11.640,00 €   24.10.2022 31.12.2022
Intelektualna storitev VERBILINGA prevajalske storitve Mirko Klemenčič s.p.
Partizanska cesta 32, Maribor
  24,15 €   13.10.2022 18.10.2022
Intelektualna storitev URBIS urbanizem, arhitektura, projektiranje in storitve d.o.o., Partizanska cesta 3, Maribor   5.800,00 €   13.10.2022 30.11.2022
Intelektualna storitev URBANISTI, arhitekturno projektiranje in prostorsko načrtovanje, d.o.o.
Grudnova ulica 6, Celje
  47.985,00 €   11.10.2022 11.10.2025
Intelektualna storitev NIVO, tehnično svetovanje, Simona Žumbar s.p.
Belšakova ulica 32, Ptuj
  2.500,00 €   03.10.2022 30.11.2022
Intelektualna storitev Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, Valvasorjeva ulica 73, Maribor   1.470,00 €   30.09.2022 15.11.2022
Izobraževanje Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije , Karlovška 3, 1000 Ljubljana    45,00 €   28.09.2022 6.10.2022 in 7.10.2022
Izobraževanje 

SDGK – Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, Jamova 2, 1000 LJUBLJANA

  570,00 €   26.09.2022 13.10.2022 in 14.10.2022
Izobraževanje VGBE ENERGY E.V., Deilbachtal 173, Essen, Nemčija   950,00 €   23.09.2022 5.10.2022 in 6.10.2022
Izobraževanje MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 021, LJUBLJANA   136,00 €   19.09.2022 19.09.2022
Intelektualna storitev GEOFOTO podjetje za geodetske in računalniške storitve d.o.o., Mariborska cesta 5, Slovenska Bistrica   48.411,00 €   19.09.2022 30.11.2022
Intelektualna storitev SIIPS AD, Splošno izobraževanje, inženiring in poslovno svetovanje d.o.o. Potoška vas 20, ZAGORJE OB SAVI   8.000,00 €   19.09.2022 30.11.2022
Izobraževanje HITACHI ENERGY AUSTRIA AG, podružnica v Sloveniji, Koprska ulica 092, LJUBLJANA   6.120,00 €   15.09.2022 20.11.2022
Donatorstvo Športno društvo Dravskih elektrarn Maribor, Obrežna ulica 170, 2000 Maribor   5.000,00 €   12.09.2022 16.09.2022
Intelektualna storitev MEGALIT inženirski biro d.o.o., Zgornje Poljčane, Na Boč 25, 2319 Poljčane   6.000,00 €   05.09.2022 01.03.2023
Izobraževanje DRUŠTVO VARNOSTNIH INŽENIRJEV VELENJE, p.p.125,Titov trg 2, 3320 Velenje   100,00 €   01.9.2022 08.09.2022
Intelektualna storitev AKTIVA VAROVANJE, varovanje premoženja, trgovina, storitve in proizvodnja d.d.
Kraljeviča Marka ulica 5, Maribor
  1.984,00 €   24.08.2022 30.09.2022
Intelektualna storitev URBANISTI, arhitekturno projektiranje in prostorsko načrtovanje, d.o.o.
Grudnova ulica 6, Celje
  1.650,00 €   24.08.2022 01.09.2022
Intelektualna storitev IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova ulica 4, LJUBLJANA   19.998,00 €   17.08.2022 31.10.2022
Intelektualna storitev GEOINŽENIRING družba za geološki inženiring d.o.o. Dimičeva ulica  14, LJUBLJANA   8.978,00 €   16.08.2022 30.09.2022
Intelektualna storitev Svetovanje in projektiranje, Andrej Vidmar s.p.
Rimska cesta 18 B, Trebnje
  240,00 €   11.08.2022 30.09.2022
Intelektualna storitev VERBILINGA prevajalske storitve Mirko Klemenčič s.p.
Partizanska cesta 32, Maribor
  157,50 €   05.08.2022 13.08.2022
Intelektualna storitev AQUARIUS ekološki inženiring d.o.o. Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana   2.300,00 €   05.08.2022 30.09.2022
Intelektualna storitev BASIC podjetje za razvoj, svetovanje in inženiring d.o.o.,
Cesta Andreja Bitenca 68, LJUBLJANA
  4.790,00 €   28.07.2022 11.08.2025
Intelektualna storitev SIEKO ekologija, varstvo okolja, projektiranje in svetovanje, posredništvo, trgovina, storitve d.o.o., Kidričeva ulica 25, Celje   1.700,00 €   27.07.2022 31.08.2022
Intelektualna storitev UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Jamnikarjeva ulica 101, LJUBLJANA
  9.800,00 €   27.07.2022 28.02.2023
Intelektualna storitev INŠTITUT ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE, LJUBLJANA, Hajdrihova ulica 28, 1000 Ljubljana   8.652,25 €   27.07.2022 31.08.2022
Intelektualna storitev ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, Hajdrihova ulica 2, LJUBLJANA   25.798,50 €   26.07.2022 31.03.2023
Izobraževanje Center za participativni menedžment in izobraževanje d.o.o., Visoko 50, 4212 Visoko   1.794,00 €   25.07.2022 21.09.2022 - 
24.09.2022
Intelektualna storitev CivilGEO Engineering Software, 8383 Greenway Blvd, 6th Floor , 53562, Združene države Amerike   3.174,13 €   21.07.2022 30.08.2025
Intelektualna storitev LIMNOS Podjetje za aplikativno ekologijo d.o.o., 
Požarnice 41, Brezovica pri Ljubljani
  15.124,60 €   21.07.2022 31.12.2024
Intelektualna storitev BASIC podjetje za razvoj, svetovanje in inženiring d.o.o.
Cesta Andreja Bitenca 68, LJUBLJANA
  8.915,00 €   21.07.2022 25.09.2024
Intelektualna storitev IBT SVETOVANJE, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING, d.o.o., Trg revolucije 14, TRBOVLJE   30.555,00 €   20.07.2022 30.11.2022
Izobraževanje CIVIS, Center za izobraževanje, varnost, inženiring, storitve in trgovino d.o.o., Tržaška cesta 65, 2000 Maribor   988,20 €   19.07.2022 23.8.2022
Intelektulana storitev UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA  FAKULTETA, Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana   18.000,00 €   13.7.2022 20.02.2023
Intelektualna storitev AQUARIUS ekološki inženiring d.o.o. Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana   20.000,00 €   28.6.2022 15.8.2022
Intelektualna storitev J PROJEKT - IVAN JUVANC s.p., Gorica 17, 8273 Leskovec pri Krškem   800,00 €   04.07.2022 30.9.2022
Intelektualna storitev AQUARIUS d.o.o. Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana   20.000,00 €   28.06.2022 15.08.2022
Intelektulana storitev VERBILINGA prevajalske storitve Mirko Klemenčič s.p.
Partizanska cesta 32, 2000 Maribor
  187,95 €   27.06.2022 27.06.2022
Intelektualna storitev ORACLE software d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 156, 1000 LJUBLJANA   518,35 €   23.06.2022 23.07.2023
Intelektualna storitev Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana    5.120,10   14.06.2022 31.01.2023
Izobraževanje CGS Labs, informacijske in okoljske tehnologije, d.o.o.,
Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana - Črnuče
  55,00 €   06.06.2022 07.06.2022
Intelektualna storitev EPLAN Software&Service GmbH, Betriebsgebiet Nord 47 , 3300, Avstrija   9.963,00 €   06.06.2022 30.06.2025
Intelektualna storitev URBIS urbanizem, arhitektura, projektiranje in storitve d.o.o., Partizanska cesta 3, 2000 Maribor   38.710,00 €   06.06.2022 31.12.2024
Intelektualna storitev Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor
Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor
  6.190,00 €   26.05.2022 15.07.2022
Intelektualna storitev Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju, Trg senjskih uskoka 1-2, 10020 Zagreb   32.500,00 €   26.05.2022 15.02.2023
Sponzorstvo VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o.,
Glavni trg 19C, 2000 Maribor
  150,00 €   23.05.2022 5.10.2022
Intelektualna storitev SIIPS AD d.o.o., Potoška vas 20, 1410 Zagorje ob Savi   37.915,00 €   23.05.2022 30.06.2022
Izobraževanje  Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana    59,70 €   22.05.2022 25.05.2022
Izobraževanje ŠCID IZOBRAŽEVANJA, izobraževanja, Mitja Gostiša s.p., Škofjeloška cesta 20, 4000 Kranj   220,00 €   18.05.2022 25.05.2022
Izobraževanje Gospodarska zbornica Slovenije
Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana
  800,00 €   18.05.2022 19.05.2022 - 20.05.2022
Intelektualna storitev UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, Tržaška cesta 025, 1000 Ljubljana   25.000,00 €   18.05.2022 19.09.2022
Intelektualna storitev COMPROJEKT, računalniški inženiring, prodaja in programiranje, d.o.o., Obrtniška cesta 14, 1420 Trbovlje   14.850,00 €   18.05.2022 20.12.2022
Intelektualna storitev COMPROJEKT, računalniški inženiring, prodaja in programiranje, d.o.o., Obrtniška cesta 14, 1420 Trbovlje   41.580,00 €   18.05.2022 31.12.2023
Intelektulana storitev GEOinformatika, Tadej Srdinšek s.p., Krempljeva ulica 1A, 2250 Ptuj   910,00 €   17.05.2022 30.06.2022
Intelektualna storitev ŠUŠTERŠIČ JANEZ VILIBALD S.P. POTAPLJAŠKE STORITVE, Kvedrova cesta 1, 1000 Ljubljana   1.100,00 €   17.05.2022 16.06.2022
Intelektualna storitev APROS gradbeni laboratorij in storitve d.o.o.,Občinska cesta 10, 2000 Maribor   4.845,00 €   17.05.2022 30.06.2022
Donatorstvo

OŠ Janka Glazerja Ruše, Lesjakova ulica 4,2342 Ruše

  250,00 €   16.05.2022 16.05.2022
Intelektualna storitev MIHA MILIČ - ARHITEKT, Polanska cesta 44, 2312 Orehova vas   2.352,00 €   09.05.2022 31.05.2022
Intelektualna storitev BASIC podjetje za razvoj, svetovanje in inženiring d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, LJUBLJANA   5.691,00 €   04.05.2022 25.09.2024
Izobraževanje Center za participativni menedžment in izobraževanje d.o.o., Visoko 50, 4212 Visoko   118,00 €   03.05.2022 05.05.2022
Izobraževanje LOPIS, izobraževanje, prevajanje, svetovanje, Bojan Krajnc s.p., Thalerjeva ulica 010, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah   1.150,00 €   19.04.2022 31.08.2022
Intelektualna storitev SIEKO d.o.o., Kidričeva ulica 25, 3000 Celje   300,00 €   21.04.2022 31.05.2022
Izobraževanje Solar Promotion GmbH, Kiehnlestraße 16, , 7712 Pforzheim, Nemčija   1.980,00 €   20.04.2022 10.05.2022 - 13.05.2022
Intelektualna storitev PVsyst SA, Route de la Maison-Carrée 30 , 1242, Švica   600,00 €   19.04.2022  30.4.2023
Intelektualna storitev Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   850,00 €   19.4.2022 31.05.2022
Intelektualna storitev Okoljske raziskave in svetovanje, Samo Podgornik s.p., Peričeva ulica 21, 1000 Ljubljana   24.651,00 €   14.04.2022 30.09.2022
Intelektualna storitev AQUARIUS d.o.o. Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana   21.000,00 €   13.04.2022 13.10.2022
Intelektualna storitev Projektiranje in svetovanje, Marijan Sagadin, s.p., Mejna ulica 6, 2312 Orehova vas   12.500,00 €   08.04.2022 31.05.2022
Izobraževanje  NEBRA, d.o.o., Miklošičeva cesta 18, 1000 Ljubljana   4.300,00 €   01.04.2022 13.04.2022
Izobraževanje  Časnik Finance, časopisno založništvo d. o. o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana   336,00 €   06.04.2022 11.04.2022 - 12.04.2022
Intelektualna storitev GEOFOTO podjetje za geodetske in računalniške storitve d.o.o., Mariborska cesta 5, 2310 Slovenska Bistrica   22.932,00 €   01.04.2022 1.5.2022
Intelektualna storitev LERO LEŠNJAK varstvo pri delu d.o.o.,Šmarje 7A, 8310 Šentjernej   2.650,00 €   01.04.2022 15.04.2022
Izobraževanje CIVIS, Center za izobraževanje, varnost, inženiring, storitve in trgovino d.o.o., Tržaška cesta 065, 2000 Maribor   783,00 €   31.3.2022 31.3.2022
Intelektulana storitev OUTPUT, VIZUALNE KOMUNIKACIJE, DEJAN ŠMID S.P., Ljubljanska ulica 100, 2000 Maribor   500,00 €   30.03.2022 04.04.2022
Intelektualna storitev CSI podjetje za računalniško svetovanje, notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o., Vodnikova cesta 8, 1000 LJUBLJANA   23.841,81   28.03.2022 08.04.2022
Izobraževanje Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije, Karlovška 3,1000 Ljubljana, Slovenija   510,84   22.03.2022 11.04.2022 - 14.04.2022
Intelektualna storitev Bentley Systems International Limited, Charlemont Exchange, 5th floor, Charlemont street , D02VN88, Irska   1.799,10 €   12.03.2022 11.03.2023
Izobraževanje WindEurope asbl/vzw,Rue Belliard 40, B-1040 Brussels, Belgium   1455,96 €*   10.03.2022 05.04.2022 - 07.04.2022
Izobraževanje Agencija POTI, Izobraževalna, svetovalna in založniška družba, d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana   208,00 €   08.03.2022 18.03.2022
Intelektualna storitev TELEM inženiring, avtomatizacija, zastopstva d.o.o., 
V borovju 8, 2000 Maribor
  6.305,00   08.03.2022  31.12.2025
Intelektualna storitev NEPO INŽENIRING d.o.o.,Kidričeva ulica 24, 3000 Celje   12.300,00 €   07.03.2022 25.04.2022
Izobraževanje Samit energetike – SET d.o.o. Trebinje, Beogradska 6, Trebinje, BiH Republika Srpska   239,85 €   02.03.2022 16.03.2022 - 18.03.2022
Intelektualna storitev ALIASKO, gradbeni inženiring, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 59, 5000 Nova Gorica   6.993,50 €   28.02.2022 18.03.2022
Intelektualna storitev GVO, gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o., Cigaletova ulica 10, 1000 Ljubljana   4.250,00 €   28.02.2022 31.03.2022
Intelektualna storitev GEOFOTO podjetje za geodetske in računalniške storitve d.o.o., Mariborska cesta 5, 2310 Slovenska Bistrica   2.390,00 €   28.02.2022 15.03.2022
Izobraževanje CIVIS, Center za izobraževanje, varnost, inženiring, storitve in trgovino d.o.o., Tržaška cesta 065, 2000 Maribor   107,00 €   28.02.2022 10.03.2022
Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   2.122,94 €   24.2.2022 4.3.2022
Intelektualna storitev TOPOL ARMATURE d.o.o., Srednje Jarše, Čevljarska ulica 24, 1230 Domžale   6.000,00 €   23.02.2022 31.03.2022
Intelektualna storitev SAZOR - Slovenska avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja GIZ k.o., Kersnikova ulica 10A, 1000 Ljubljana   57,00 €   16.2.2022 31.12.2022
Intelektualna storitev VARNOSTNI FAKTOR d.o.o., Leskoškova cesta 9E, 1000 Ljubljana   850,00 €   15.02.2022 11.03.2022
Donatorstvo Športno društvo Dravskih elektrarn Maribor, Obrežna ulica 170, 2000 Maribor   2.880,000 €   14.02.2022 31.12.2022
Intelektualna storitev ACER Novo mesto d.o.o., Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto   47.843,60 €   11.02.2022 30.06.2024
Intelektualna storitev ARISEN, aplikativne raziskave, inženiring in svetovanje v energetiki, d.o.o., Lava 7, 3000 Celje   5.000,00 €   9.2.2022 07.04.2022
Intelektualna storitev SPIN VISIO, podjetje za projektiranje, d.o.o.
Kardeljeva cesta 068, 2000 Maribor
  4.000,00 €   31.01.2022 15.03.2022
Intelektualna storitev DHD d.o.o., Praprotnikova ulica 37, 2000 Maribor   23.370,00 €   27.01.2022 31.08.2022
Izobraževanje Prosperia, izobraževanje, svetovanje, mediacija, d.o.o., Železna cesta 10A, 1000 Ljubljana   275,00 €   24.01.2022 03.02.2022
Izobraževanje CIVIS, Center za izobraževanje, varnost, inženiring, storitve in trgovino d.o.o., Tržaška cesta 065, 2000 Maribor   783,00 €   18.01.2022 22.03.2022 - 31.03.2022
Intelektualna storitev POSLOVNE STORITVE, POSREDNIŠTVO IN INŽENIRING, MATJAŽ LEDINEK S.P., Betnavska cesta 18, 2000 Maribor   25.516,80 €   18.01.2022 31.03.2022
Intelektualna storitev MIHA MILIČ - ARHITEKT, Polanska cesta 44, 2312 Orehova vas   2.080,00 €   19.01.2022 31.01.2022
Intelektualna storitev PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana   49.401,00 €   18.01.2022 15.08.2022
Intelektualna storitev LINEAL biro za projektiranje, inženiring, storitve in gradbeništvo d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor   49.400,00 €   13.01.2022 15.08.2022
Intelektualna storitev INŠTITUT ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE, LJUBLJANA, Hajdrihova ulica 28, 1000 Ljubljana   15.835,25 €   10.01.2022 31.03.2022
Intelektualna storitev ERANTHIS, MajaDivjak Malavašič, s.p., Kovinarska ulica 5B, 8270 Krško   48.000,00 €   01.01.2022 31.12.2024
Intelektualna storitev PREBOJ, Vasja Čič, s.p., Strossmayerjeva ulica 11, 2000 Maribor   16.800,00 €   05.01.2022 30.04.2022
Intelektualna storitev Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju, Trg senjskih uskoka 1-2, 10020 Zagreb   35.765,00 €   03.01.2022 03.06.2022
Intelektualna storitev OKOLJSKO SVETOVANJE, ANDREJ GORTNAR S.P., Cesta talcev 78, 4220 Škofja Loka   46.800,00 €   01.01.2022 31.12.2024
Intelektualna storitev JPROJEKT, projektiranje, nadzor, svetovanje in servis, d.o.o, Košaški dol 130, 2000 Maribor   1.400,00 €   28.12.2021 30.04.2022
Intelektualna storitev MOLAND +, projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje za tehnologije, varstvo okolja in požarno varstvo, d. o. o., Poslovna cona A 16, 4208 Šenčur   13.350,00 €   28.12.2021 30.04.2022
Intelektualna storitev J PROJEKT - PROJEKTIRANJE, NADZOR, INŽENIRING IVAN JUVANC s.p., Gorica 017, 8273 Leskovec pri Krškem   13.500,00 €   16.12.2021 15.05.2023
Intelektualna storitev MIKRO MEDICA, podjetje za proizvodnjo, trgovino, montažo, projektiranje in konstruiranje d.o.o., Puconci 12, 9201 Puconci   3.100,00 €   20.12.2021 31.01.2022
Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   105,00 €   8.12.2021 8.12.2021
Intelektualna storitev E-ZAVOD Zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev, Čučkova ulica 5, 2250 Ptuj   31.458,99 €   6.12.2021 31.03.2023
Intelektualna storitev GVO, gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o., Cigaletova ulica 10, 1000 Ljubljana   994,66 €   6.12.2021 10.01.2022
Intelektualna storitev Bojan Janežič, 1292 Ig    1.090,95 €   1.12.2021 20.12.2021
Izobraževanje NEBRA družba za davčno in gospodarsko svetovanje, 
nepremičnine in inženiring, d.o.o., Miklošičeva cesta 18, 
1000 Ljubljana
  189,00 €   25.11.2021 9.12.2021
Intelektualna storitev COMPROJEKT, računalniški inženiring, prodaja in programiranje, d.o.o.
Obrtniška cesta 14, 1420 Trbovlje
  10.819,20 €   23.11.2021 31.12.2021
Izobraževanje Institut za varilstvo, Ptujska ulica 19, 1000 Ljubljana   5.710,00 €   18.11.2021 27.05.2022
Intelektualna storitev AKTIVA VAROVANJE, varovanje premoženja, trgovina, storitve in proizvodnja d.d., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor   1.496,00 €   19.11.2021 31.12.2021
Intelektualna storitev UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana   43.110,00 €   18.11.2021 18.05.2022
Izobraževanje IRMA Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije d.o.o., Špruha 018, 1236 Trzin   200,00 €   17.11.2021 07.12.2021
Sponzorstvo VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o.,
Glavni trg 19C, 2000 Maribor
  150,00 €   05.11.2021 02.12.2021
Donatorstvo Lions club Maribor, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor   300,00 €   03.11.2021 08.11.2021
Intelektualna storitev URBIS urbanizem, arhitektura, projektiranje in storitve d.o.o., Partizanska cesta 3, 2000 Maribor   38.465,00 €   05.11.2021 31.01.2025
Intelektualna storitev ALIASKO, gradbeni inženiring, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 59, 5000 Nova Gorica   9.000,00 €   04.11.2021 15.12.2021
Intelektualna storitev Sandi Ražman, 1000 Ljubljana   1.000,00 €   03.11.2021 30.11.2021
Intelektualna storitev GEOLAB, OLIVER PAVC S.P.,Jelenčeva ulica 1, 4000 Kranj   750,00 €   03.11.2021 31.12.2021
Intelektualna storitev ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj   3.040,00 €   02.11.2021 25.05.2022
Intelektualna storitev DHD modeliranje, projektiranje in meritve v hidrotehniki d.o.o., Praprotnikova ulica 37, 2000 Maribor   11.400,00 €   02.11.2021 31.01.2022
Intelektualna storitev BASIC podjetje za razvoj, svetovanje in inženiring d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, LJUBLJANA   23.435,00 €   26.10.2021 06.12.2022
Intelektualna storitev JPROJEKT, projektiranje, nadzor, svetovanje in servis, d.o.o., Košaški dol 130, 2000 Maribor   1.650,00 €   22.10.2021 29.10.2021
Intelektualna storitev MEIS storitve za okolje d.o.o., Mali Vrh pri Šmarju 78, 1293 Šmarje - Sap   7.650,00 €   22.10.2021 15.12.2021
Intelektualna storitev MEIS storitve za okolje d.o.o., Mali Vrh pri Šmarju 78, 1293 Šmarje - Sap   7.650,00 €   22.10.2021 15.12.2021
Intelektualna storitev LIMNOS Podjetje za aplikativno ekologijo d.o.o.,
Vnanje Gorice, Požarnice 41, 1351 Brezovica pri Ljubljani
  31.540,00 €   19.10.2021 19.03.2021
Intelektualna storitev PROINFRA inženirski biro d.o.o., Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor   5.615,40 €   18.10.2021 30.11.2021
Intelektualna storitev Inštitut za vode Republike Slovenije, Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana   24.123,90 €   18.10.2021 18.12.2021
Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   114,75 €   12.10.2021 27.10.2021
Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   86,07 €   11.10.2021 08.11.2021
Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   229,51 €   06.10.2021 07.10.2021
Izobraževanje Območno združenje rdečega križa Velenje,
Cesta Františka Foita 2, 3320 Velenje
  276,12 €   05.10.2021  20.10.2021
Izobraževanje Center za participativni menedžment in izobraževanje d.o.o., Visoko 050, 4212 Visoko   267,00 €   05.10.2021 11.10.2021 - 12.10.2021
Izobraževanje  Prosperia, izobraževanje, svetovanje, mediacija, d.o.o.
Železna cesta 10A, 1000 Ljubljana
  295,00 €   05.10.2021 07.10.2021
Intelektualne storitve LAMELA, podjetje za gradbeni inženiring, svetovanje in izvedenstvo, d.o.o., Ulica Roberta Kukovc 8a, 2000 Maribor   32.000,00 €   4.10.2021 31.01.2022
Intelektualne storitve Okoljske raziskave in svetovanje, Samo Podgornik s.p., Peričeva ulica 21, 1000 Ljubljana   10.680,00 €   28.09.2021 28.01.2022
Intelektualna storitev UNIVERZA V MARIBORU Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor
  4.350,00 €   24.09.2021 22.10.2021
Intelektualna storitev ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj   2.480,00 €   24.09.2021 31.03.2022
Intelektualna storitev AQUARIUS ekološki inženiring d.o.o. Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana   12.740,00 €   24.09.2021 31.05.2022
Intelektualna storitev IPZ, Industrijska protieksplozijska zaščita, d.o.o., Stari trg 002, 1000 Ljubljana   924,00 €   23.09.2021 08.10.2021
Sponzorstvo ZVEZA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE - ZEG, Cesta krških žrtev 53, 8270 Krško   400,00 €   21.09.2021  08.10.2021
Intelektualna storitev PROINFRA inženirski biro d.o.o., Gosposvetska cesta 084,
2000 Maribor
  11.029,50 €   20.09.2021 30.11.2021
Intelektualna storitev UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA  FAKULTETA, Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana   30.900,00 €   20.09.2021 20.01.2022
Intelektulana storitev PVcase, Lvovo 25 , LT 09320 Vilnius, Litva   11.988,00 €   14.9.2021 15.9.2022
Intelektualna storitev PLAN-KA, Planiranje - krajinska arhitektura, Špela Recer s.p., Ribiška ulica 4, 2000 Maribo   7.700,00 €   15.09.2021 31.10.2021
Intelektualna storitev Okoljski inženiring, Marko Kovač s.p.,Visoko 32, 1292 Ig   14.400,00 €   14.09.2021 14.03.2022
Intelektualna storitev Okoljski inženiring, Marko Kovač s.p.,Visoko 32, 1292 Ig   11.520,00 €   14.09.2021 15.02.2022
Intelektualna storitev ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj   1.250,00 €   14.09.2021 31.03.2022
Izobraževanje EXOR ETI d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva ulica 51, 1231 Ljubljana - Črnuče   675,00 €   07.09.2021 21.09.2021 - 23.09.2021
Intelektualna storitev HGEM d.o.o, Zaloška cesta 143, 1000 Ljubljana   11.000,00 €   06.09.2021 30.04.2022
Intelektualna storitev HGEM d.o.o, Zaloška cesta 143, 1000 Ljubljana   11.000,00 €   06.09.2021 30.04.2022
Intelektualna storitev UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Jamnikarjeva ulica 101, LJUBLJANA
  22.500,00 €   02.09.2021 01.07.2023
Intelektualna storitev Jože Rakovec, 1000 Ljubljana   6.800,00 €   02.09.2021 02.01.2022
Intelektualna storitev CivilGEO Engineering Software, 8383 Greenway Blvd, 6th Floor , 53562, Združene države Amerike   5.116,06 €   25.08.2021 31.8.2022
Intelektualna storitev MIHA MILIČ - ARHITEKT, Polanska cesta 44, 2312 Orehova vas   5.0004,00 €   25.08.2021 31.12.2021
Izobraževanje  DVI Velenje, Titov Trg 2, poštni predal 125, 3320 Velenje   90,00 €   18.08.2021 02.09.2021
Intelektualna storitev BASIC podjetje za razvoj, svetovanje in inženiring d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, LJUBLJANA   3.240,00 €   26.07.2021 25.09.2024
Intelektualna storitev ORACLE software d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 156, 1000 LJUBLJANA   498,42   08.07.2021 22.7.2022
Intelektualna storitev SIEKO ekologija, varstvo okolja, projektiranje in svetovanje, posredništvo, trgovina, storitve d.o.o.
Kidričeva ulica 025, 3000 Celje
  360,00 €   08.07.2021 31.07.2021
Intelektualna storitev CUBUS AG, Felsenrainstrasse 1, 8052, Švica   24.277,50 €   29.06.2021 29.07.2022
Izobraževanje   ALETHEIA, izobraževanje, svetovanje, založništvo Barbara Zajc s.p., Apihova ulica 19, Ljubljana    170,00 €   28.06.2021 30.06.2021
Intelektualna storitev DIMAS PRO d.o.o., Ljubljana, Šentviška ulica 7, 1210 Ljubljana - Šentvid   21.000,00 €   24.06.2021 7.10.2021
Intelektualna storitev COMPROJEKT, računalniški inženiring, prodaja in programiranje, d.o.o., Obrtniška cesta 14, 1420 Trbovlje   39.690,00 €   18.06.2021 30.9.2022
Izobraževanje AGENCIJA POTI Izobraževalna, svetovalna in založniška družba, d.o.o., Stegne 7, Ljubljana   198,00 €   14.05.2021 19.05.2021
Intelektualna storitev Maja Davis s.p. TellUs - prevajanje in druge jezikovne storitve,
Ulica nadvojvode Janeza 5, 2341 Limbuš
  38.000,00 €   12.05.2021 12.05.2024
Izobraževanje Prosperia, izobraževanje, svetovanje, mediacija, d.o.o.
Železna cesta 010A, Ljubljana
  295,00 €   12.05.2021 13.05.2021
Intelektualna storitev

ŠPICA INTERNATIONAL sistemi za avtomatsko identifikacijo d.o.o.,Pot k sejmišču 33, 1000 Ljubljana

  31.500,00 €   29.04.2021 30.07.2021
Intelektualna storitev Okoljski inženiring, Marko Kovač s.p., Visoko 32, 1292 Ig   36.000,00 €   28.04.2021  31.12.2024
Izobraževanje VGB PowerTech e.V., 
Deilbachtal 173, 45257 Essen
  590,00 €   13.04.2021  od 04.05.2021
do 05.05.2021
Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   140,00 €   19.04.2021 21.04.2021
Intelektualna storitev Bentley Systems International Limited, Charlemont Exchange, 5th floor, Charlemont street , D02VN88, Irska   1.938,60 €   12.03.2021 11.03.2022
Intelektualna storitev Mitja Klopčar, 1000 Ljubljana   9.250,00 €   12.03.2021 15.10.2021
Izobraževanje  NEBRA družba za davčno in gospodarsko svetovanje, nepremičnine in inženiring, d.o.o., Miklošičeva cesta 018, 1000 Ljubljana   160,00 €   08.03.2021 11.03.2021
Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   100,00 €   04.03.2021 04.03.2021
Izobraževanje Gesellschaft der Förderer des Hubert-Engels-Institutes fur Wasserbau und Technische Hydromechanik an der Technischen Universitat Dresden e. V., 01062 Dresden   450,00 €   04.03.2021 od 04.03.2021
do 05.03.2021
Izobraževanje CIVIS, Center za izobraževanje, varnost, inženiring, storitve in trgovino d.o.o., Tržaška cesta 065, 2000 Maribor   107,00 €   02.03.2021 11.03.2021
Intelektualna storitev COMPROJEKT, računalniški inženiring, prodaja in programiranje, d.o.o., Obrtniška cesta 14, 1420 Trbovlje   49.005,00 €   25.02.2021 30.06.2021
Intelektualna storitev GIGA-R, okoljsko svetovanje in rešitve, Margita Žaberl s.p., Šmartinska cesta 072, 1000 Ljubljana   1.000,00 €   01.02.2021 12.02.2021
Intelektulana storitev EXOR ETI inženiring za energetiko, transport in industrijo d.o.o., Brnčičeva ulica 51, 1000 Ljubljana, Črnuče   10.334,00 €   29.1.2021 03.02.2022
Avtorska pogodba doc.dr. Nejc Bezak, 1000 Ljubljana   3.200,00 €   28.01.2021 10.02.2021
Izobraževanje Prosperia, izobraževanje, svetovanje, mediacija, d.o.o., Železna cesta 010A, 1000 Ljubljana   250,00 €   22.01.2021 11.02.2021
Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   850,00 €   22.01.2021 25.03.2021
Izobraževanje Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije, Karlovška cesta 3, 1000 Ljubljana   623,22 €   22.01.2021 3.02.2021
Intelektualna storitev PROINFRA inženirski biro d.o.o., Gosposvetska cesta 084, 2000 Maribor   1.200,00 €   18.01.2021 15.02.2021
Intelektualna storitev JPROJEKT, projektiranje, nadzor, svetovanje in servis, d.o.o., Košaški dol 130, 2000 Maribor   2.700,00 €   18.01.2021 08.02.2021
Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   140,00 €   18.01.2021 18.01.2021
Izobraževanje Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o., Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana   244,00 €   14.01.2021 21.01.2021
Intelektualna storitev INŠTITUT ZA KORPORATIVNE VARNOSTNE ŠTUDIJE, LJUBLJANA, Cesta Andreja Bitenca 068, 1000 Ljubljana   8.065,00  €   14.01.2021 28.02.2021
Donatorstvo Športno društvo Dravskih elektrarn Maribor, Obrežna ulica 170, 2000 Maribor   2.880,00 €   08.01.2021 31.01.2021
Intelektualna storitev GVO, gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o., Cigaletova ulica 010, 1000 Ljubljana   1.144,32 €   07.01.2021 29.01.2021
Izobraževanje DRUŠTVO EKONOMISTOV ELEKTROGOSPODARSTVA IN PREMOGOVNIŠTVA, Partizanska cesta 078, VELENJE   270,00 €   04.01.2021 07.01.2021
Intelektualna storitev MONTAVAR PROJEKT LJ d.o.o, Valjhunova ulica 11, 1000 Ljubljana   8.000,00 €   24.12.2020 16.04.2021
Intelektualna storitev SIEKO d.o.o., Kidričeva ulica 025, 3000 Celje   600,00 €   15.12.2020 15.01.2020
Intelektualna storitev PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o., Partizanska cesta 078, 3320 Velenje   324,00 €   08.12.2020 15.12.2020
Intelektualna storitev IRMA Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije d.o.o., Špruha 018, 1236 Trzin   13.950,00 €   08.12.2020 25.01.2021
Intelektualna storitev GEOFOTO podjetje za geodetske in računalniške storitve d.o.o., Mariborska cesta 005, 2310 Slovenska Bistrica   10.700,00 €   08.12.2020 31.12.2020
Intelektualna storitev COMPROJEKT, računalniški inženiring, prodaja in programiranje, d.o.o., Obrtniška cesta 14, 1420 Trbovlje   12.768,00 €   01.12.2020 31.12.2020
Intelektualna storitev PROKO+, d.o.o., Šarhova ulica 13, 2314 Zgornja Polskava   3.000,00 €   01.12.2020 31.12.2020
Izobraževanje IRMA Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije d.o.o., Špruha 018, 1236 Trzin   400,00 €   30.11.2020 3.12.2020
Intelektualna storitev PROINFRA inženirski biro d.o.o., Gosposvetska cesta 084, 2000 Maribor   9.950,00 €   27.11.2020 28.02.2021
Intelektualna storitev BASIC podjetje za razvoj, svetovanje in inženiring d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, LJUBLJANA   22.567,00 €   26.11.2020 06.12.2021
Intelektualna storitev MONTAVAR PROJEKT LJ d.o.o, Valjhunova ulica 11, 1000 Ljubljana   14.950,00 €   23.11.2020 28.02.2021
Intelektualna storitev HERMI, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o., Trnovlje pri Celju, Trnoveljska cesta 15, 3000 Celje   3.000,00 €   13.11.2020 31.12.2020
Sponzorstvo IRMA Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije d.o.o., Špruha 018, 1236 Trzin   550,00 €   11.11.2020 03.12.2020
Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   60,00  €   02.11.2020 01.12.2020
Spozorstvo VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o.,
Glavni trg 19C, 2000 Maribor
  70,00 €   20.10.2020 27.11.2020
Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   60,00 €   11.10.2020 14.10.2020
Izobraževanje Q TECHNA, Institut za zagotavljanje in kontrolo kakovosti d.o.o., Cvetkova ulica 27, 1000 Ljubljana   1.460,00 €   29.09.2020 05.10.2020 do 09.10.2020
Izobraževanje LOPIS, izobraževanje, prevajanje, svetovanje, Bojan Krajnc s.p., Thalerjeva ulica 10, 2212 Šentilj v Slov. goricah   850,00 €   30.09.2020 30.09.2020
Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   60,00 €   25.09.2020 07.10.2020
Intelektualna storitev Mitja Klopčar, 1000 Ljubljana   1.750,00 €   24.09.2020 31.10.2020
Intelektualna storitev DIMAS PRO d.o.o., Ljubljana, Šentviška ulica 7, 1210 Ljubljana - Šentvid   25.000,00 €   21.09.2020 31.12.2020
Intelektualna storitev MOLAND +, d. o. o.,Poslovna cona A 16, 4208 Šenčur   13.500,00 €   18.09.2020 09.10.2020
Intelektualna storitev PVcase, Lvovo 25 , LT 09320 Vilnius, Litva   10.548,00 €   11.09.2020  15.9.2021
Izobraževanje CIVIS, Center za izobraževanje, varnost, inženiring, storitve in trgovino d.o.o.,Tržaška cesta 65, 2000 Maribor   107,00 €   08.09.2020 15.09.2020
Intelektualna storitev MIHA MILIČ - ARHITEKT, Polanska cesta 44,
2312 Orehova vas
  2.812,00 €   03.09.2020 10.11.2020
Intelektualna storitev COMPROJEKT, računalniški inženiring, prodaja in programiranje, d.o.o., Obrtniška cesta 14, 1420 Trbovlje   38.661,00 €   26.08.2020 31.12.2020
Spozorstvo DRUŠTVO SLOVENSKI NACIONALNI KOMITE ZA VELIKE PREGRADE SLOCOLD, Hajdrihova ulica 4, 100 Ljubljana   200,00 €   21.08.2020 31.12.2020
Intelektualna storitev MIHA MILIČ - ARHITEKT, Polanska cesta 44,
2312 Orehova vas
  9.024,00 €   06.08.2020 15.02.2021
Intelektualna storitev Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana   2.250,00 €   05.08.2020 10.08.2020
Intelektualna storitev ORACLE software d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 156, 1000 LJUBLJANA   498,72 €   13.07.2020 22.07.2021
Intelektualna storitev APROS gradbeni laboratorij in storitve d.o.o.
Občinska cesta 010, 2000 Maribor
  2.898,00 €   19.06.2020 10.09.2020
Intelektualna storitev UNIVERZA V MARIBORU Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor   2.473,50 €   16.06.2020 08.07.2020
Izobraževanje NEBRA družba za davčno in gospodarsko svetovanje, nepremičnine in inženiring, d.o.o., Miklošičeva cesta 018, 1000 Ljubljana   217,00 €   16.06.2020 23.06.2020
Svetovalna storitev CAUTELA PROS, davčno, računovodsko, finančno in pravno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana   1.600,00 €   20.04.2020 25.05.2020
Intelektualna storitev Bentley Systems International Limited, Charlemont Exchange, 5th floor, Charlemont street , D02VN88, Irska   16.439,00 €   30.3.2020 31.3.2021
Intelektualna storitev Mitja Klopčar, 1000 Ljubljana   7.500,00 €   26.03.2020 30.09.2020
Svetovalna storitev CAUTELA PROS, davčno, računovodsko, finančno in pravno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana   1.600,00 €   19.03.2020 31.03.2020
Izobraževanje PLANET GV Poslovno izobraževanje d.o.o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana   410,00 €   09.03.2020 21.05.2020 do 23.05.2020
Izobraževanje CIVIS, Center za izobraževanje, varnost, inženiring, storitve in trgovino d.o.o., Tržaška cesta 65, 2000 Maribor   107,00 €   04.03.2020 10.03.2020
Izobraževanje

SET d.o.o., Beogradska 6, 89101 Trebinje, Bosna in Hercegovina

  101,77 €   27.02.2020 05.03.2020 in
06.03.2020
Svetovalna storitev Jožek Milič, 2000 Maribor   7.000,00 €   25.02.2020 31.12.2020
Izobraževanje Center za participativni menedžment in izobraževanje d.o.o.
Visoko 050, 4212 Visoko
  196,00 €   19.02.2020 21.02.2020
Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   200,00 €*   19.02.2020 04.03.2020
Donatorstvo 42 GROUP, izobraževanje in svetovanje, d.o.o.
Vnanje Gorice, Požarnice 26D, 1351 Brezovica pri Ljubljani
  500,00 €   17.02.2020 27.02.2020
Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   680,00 €*   10.02.2020 04.03.2020
Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   200,00 €*   07.02.2020 04.03.2020
Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   400,00 €*   05.02.2020 04.03.2020
Intelektualna storitev Stanislav Senekovič, 2000 Maribor   2.520,00 €   03.02.2020 31.12.2020
Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   60,00 €*   28.01.2020 12.03.2020
Izobraževanje Prosperia, izobraževanje, svetovanje, mediacija, d. o. o., Železna cesta 10a, 1000 Ljubljana   259,00 €   24.01.2020 13.02.2020
Izobraževanje Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.,
Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana
  244,00 €   16.01.2020 21.01.2020
Donatorstvo Društvo za pomoč otrokom s cerebralno paralizo "SUPERMATIJA",
Kopitarjeva ulica 11, 2000 Maribor
  500,00 €   17.12.2019 24.12.2019
Intelektualna lastnina BASIC podjetje za razvoj, svetovanje in inženiring d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, LJUBLJANA   22.205,00 €   22.11.2019 6.12.2020
Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   60,00 €*   21.11.2019 21.11.2019
Izobraževanje Območno združenje rdečega križa Maribor, Ulica Pariške komune 13, 2000 Maribor   87,5 €   20.11.2019 20.11.2019
Izobraževanje Območno združenje rdečega križa Krško, Cesta krških žrtev 30,
8270 Krško
  262,5 €   19.11.2019 19.11.2019
Izobraževanje ČASNIK VEČER d.o.o., Ulica slovenske osamosvojitve 2, 2000 MARIBOR   122,95 €   19.11.2019 20.11.2019
Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   60,00 €*   18.11.2019 18.11.2019
Izobraževanje Agencija POTI, Izobraževalna, svetovalna in založniška družba, d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana   199,80 €   15.11.2019 29.11.2019
Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   60,00 €*   14.11.2019 14.11.2019
Izobraževanje E-DISTI, poslovne storitve, d.o.o.,  Litijska cesta 259, 1261 Ljubljana - Dobrunje   2.448,60 €   12.11.2019 6.1.2020 do 8.1.2020
Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   160 €*   12.11.2019 12.11.2019
Izobraževanje SDGK – Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, Jamova 2, 1000 LJUBLJANA   600,00 €*   5.11.2019 7.11.2019 in
8.11.2019
Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   120,00 €*   5.11.2019 5.11.2019
Izobraževanje Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana   160,00 €   22.10.2019 25.10.2109
Sponzorstvo

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Glavni trg 19c, 2000 Maribor

  200,00 €   17.10.2019 29.11.2019
Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   80,00 €*   16.10.2019 16.10.2019
Svetovalna storitev Joško Roisna, 1000 Ljubljana   300,00 €   16.10.2019 31.12.2019
Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   80,00 €*   26.09.2019 26.09.2019
Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   60,00 €*   25.09.2019 25.09.2019
Izobraževanje Agencija POTI, Izobraževalna, svetovalna in založniška družba, d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana   199,80 €   19.09.2019 27.09.2019
Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   60,00 €*   17.09.2019 17.09.2019
Izobraževanje Društvo ekonomistov elektrogospodarstva in premogovništva (DEEP), Partizanska cesta 78, 3320 Velenje   320,00 €   11.09.2019 12.09.2019 in 13.09.2019
Izobraževanje Društvo varnostnih inženirjev Velenje, Titov trg 2, p.p. 125
3320 Velenje
  120,00 €   09.09.2019 12.09.2019
Izobraževanje MCPZ – Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana   155,00 €   06.09.2019 19.09.2019
Intelektulana storitev BASIC podjetje za razvoj, svetovanje in inženiring d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, LJUBLJANA   4.535,00 €   09.08.2019 14.08.2022
Itelektulana storitev ORACLE software d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 156, 1000 LJUBLJANA   460,82 €   19.07.2019 22.07.2020
Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   60,00 €*   12.03.2019 02.09.2019
Izobraževanje SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE, Ljubljana,Tržaška cesta 002, 1000 Ljubljana   1.570,00 €   21.06.2019 21.06.2019
Svetovalna
storitev
E-ZAVOD Zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev, Čučkova ulica 5, 2250 Ptuj   6.251,60 €   17.06.2019 31.12.2022
Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   40 €*   11.06.2019 11.06.2019
Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   80 €*   11.06.2019 11.06.2019
Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   60 €*   06.06.2019 06.06.2019
Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   200 €*   04.06.2019 04.06.2019
Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   120 €*   28.05.2019 28.05.2019
Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   40,00 €*   23.05.2019 23.05.2019
Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   40,00 €*   21.05.2019 21.05.2019
Sponzorstvo IRMA Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije d.o.o. Ljubljana   550,00 €   15.05.2019  16.05.2019
Izobraževanje IRMA Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije d.o.o. Ljubljana    460, 00 €   14.05.2019 16.05.2019
Izobraževanje Kova d.o.o., Opekarniška cesta 15d, 3000 Celje   160,00 €   14.05.2019 21.05.2019
Izobraževanje Prosperia, izobraževanje, svetovanje, mediacija, d.o.o., Železna cesta 10A, 1000 Ljubljana   516,00 €   09.05.2019 14.05.2019
Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   150,00 €*   09.05.2019 09.05.2019
Izobraževanje Planet GV d.o.o., Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana   330,00 €   06.05.2019 10.05.2019
Izobraževanje EVRA d.o.o., Oberljatova pot 16, 2000 Maribor   2.100,00 €   05.04.2019 05.04.2019
Svetovalna storitev Aleš Weiss, 2354 Bresternica   1.820,00 €   20.03.2019 31.03.2019
Svetovalna storitev Aleš Weiss, 2354 Bresternica   980,00 €   20.03.2019 31.03.2019
Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   60,00 €*   21.03.2019 21.03.2019
Izobraževanje Elektrotehniško društvo Maribor, Glavni trg 17 b, 2000 Maribor   660,00 €   18.03.2019 28.03.2019
Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   160,00 €*   13.03.2019 13.03.2019
Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   180,00 €*   12.03.2019 12.03.2019
Izobraževanje Kova d.o.o., Opekarniška cesta 15d, 3000 Celje   90,00 €   10.03.2019 14.03.2019
Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   150,00 €*   07.03.2019 07.03.2019
Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   40,00 €*   12.02.2019 12.02.2019
Donatorstvo PGD Bistrica ob Dravi, Ruška cesta 94, 2345 Bistrica ob Dravi   150,00 €   05.02.2019 20.02.2019
Izobraževanje TAX-FIN-LEX d.o.o., Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana   190,00 €   04.02.2019 06.02.2019
Svetovalna storitev Jožek Milič, 2000 Maribor   9.000,00 €   31.01.2019 31.12.2019
Donatorstvo Športno društvo Dravskih elektrarn Maribor, Obrežna ulica 170, Maribor   2.880,00 €    31.01.2019 31.12.2019
Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   60,00 €*   30.1.2019 30.01.2019
Intelektualna storitev Stanislav Senekovič, 2000 Maribor   2.520,00 €   29.01.2019 31.12.2019
Izobraževanje Bimatori, Inštitut za informacijsko modeliranje v gradbeništvu, Maribor, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor   1.000,00 €   11.01.2019 13.02.2019
Izobraževanje DRUŽBA ZA ODLIČNOST, podjetniško in poslovno izobraževanje in svetovanje, d.o.o., Beloruska ulica 7, 2000 Maribor   1.410,00 €   13.12.2018 14.12.2018
Revizijske storitve KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana   5.000,00 €   6.12.2018 29.3.2019
Svetovalna storitev CAUTELA PROS d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana   1.600,00 €   29.11.2018 21.12.2018
Sponzorstvo Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Glavni trg 19c, 2000 Maribor   150,00 €   27.11.2018 6.12.2018
Intelektualna storitev Maja Davis s.p. TellUs - prevajanje in druge jezikovne storitve, Ulica nadvojvoda Janeza 005, 2341 Limbuš   683,20 €   21.11.2018 5.12.2018
Izobraževanje SDGK – Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, Jamova 2
1000 Ljubljana
  300,00 €   15.11.2018 20.11.2018
Svetovalna storitev Aleš Weiss, 2354 Bresternica   1.400,00 €   26.10.2018 25.11.2018
Izobraževanje VDI Wissensforum, VDI-Platz 1, 40468 Düsseldorf,
Postfach 101139
  1.356,60 €   4.10.2018 11.10.2018
Izobraževanje Hogg Robinson Nordic AB, St. Eriksgatan 117, P.O. Box 139 
S-10122 Stockholm
  1.378,90 €   3.10.2018 15.11.2018
Izobraževanje ŠCID, Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj   215,00 €   2.10.2018 12.10.2018
Izobraževanje Prosperia d.o.o., Železna cesta 10a, 1000 Ljubljana   558,00 €   24.9.2018 10.10.2018
Izobraževanje TU Graz, Rechbauerstraße 12, 8010 Graz   760,00 €   17.9.2018 20.9.2018
Izobraževanje CIVIS d.o.o., Tržaška cesta 65, 2000 Maribor   126,00 €   3.9.2018 13.9.2018
Izobraževanje ARHINOVA d.o.o., Stara cesta 15A, 4220 Škofja Loka   200,00 €   25.6.2018 12.7.2018
Izobraževanje NEBRA d.o.o., Miklošičeva cesta 18, 1001 Ljubljana   721,50 €   1.6.2018 12.6.2018
Svetovalna storitev Aleš Weiss, 2354 Bresternica   4.332,75 €   22.5.2018 22.7.2018
Izobraževanje LEXPERA d. o. o., Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana   290,00 €   15.5.2018 6.6.2018
Izobraževanje IRMA d.o.o.,  Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana   377,05 €   10.5.2018 4.6.2018
Izobraževanje Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.,
Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana
  275,50 €   10.4.2018 16.4.2018
Svetovalna storitev FINA KOMERC I.N.T.L. d.o.o., Ul. Bore Kostića Velemajstora 19/1, 11070 Beograd 27   71.000,00 €   26.3.2018 30.4.2020
Izobraževanje KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, 3000 Celje   80,00 €   6.3.2018 8.3.2018
Svetovalna storitev AVBREHT, ZAJC in PARTNERJI odvetniška družba o.p., d.o.o., Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana   1.360,00 €   2.3.2018 31.12.2018
Izobraževanje Prosperia, izobraževanje, svetovanje, mediacija, d.o.o., Železna cesta 10a, 1000 Ljubljana   249,00 €   19.2.2018 28.2.2018
Izobraževanje CPM izobraževanje d.o.o., Visoko 50, 4212 Visoko   480,00 €   19.2.2018 21.2.2018
Intelektualna storitev Maja Davis s.p. TellUs - prevajanje in druge jezikovne storitve,
Ulica nadvojvoda Janeza 005, 2341 Limbuš
  3.302,50 €   16.2.2018 6.3.2018
Donatorstvo Športno društvo Dravskih elektrarn Maribor,
Obrežna ulica 170, Maribor
  3.240,00 €   12.2.2018 31.12.2018
Svetovalna storitev Jožek Milič
2000 Maribor
  10.000,00 €   7.2.2018 31.12.2018
Intelektualna storitev Stanislav Senekovič,
2000 Maribor
  2.520,00 €   31.1.2018 31.12.2018
Intelektualna storitev Maja Davis s.p. TellUs - prevajanje in druge jezikovne storitve,
Ulica nadvojvoda Janeza 005, 2341 Limbuš
  320,50 €   4.1.2018 5.1.2018
Svetovalna storitev OHM BIRO PROJEKTIRANJE, SVETOVANJE IN NADZOR VLADO ŠIŠKO S.P.,
Vučja vas 48, 9242 Križevci pri Ljutomerju
  1.950,00 €   20.12.2017 31.1.2018
Intelektualna storitev Maja Davis s.p. TellUs - prevajanje in druge jezikovne storitve, Ulica nadvojvoda Janeza 005, 2341 Limbuš   15,00 €   14.12.2017 15.12.2017
Izobraževanje Združenje delodajalcev Slovenije, Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana   130,00 €   11.12.2017 12.12.2017
Izobraževanje XING Events GmbH,
Sandstr. 33, 80335 München
  1.041,24 €   22.11.2017 29.11.2017
Izobraževanje Slovensko društvo za podzemne gradnje, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana   580,00 €   16.11.2017 23.11.2017
Izobraževanje
TAX-FIN-LEX d.o.o., Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana 
  399,00 €   10.11.2017 21.11.2017
Revizijske storitve KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana   3.280,00 €   10.11.2017 30.3.2018
Svetovalna storitev iSON, poslovno sodelovanje, Nina Jeznik s.p., Planinska ulica 20, 2367 Vuzenica   1.539,00 €   27.10.2017 30.11.2017
Sponzorstvo Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Glavni trg 19c, 2000 Maribor   150,00 €   18.10.2017 6.12.2017
Svetovalna storitev Rödl & Partner Legal and Tax (Pty) Ltd, Johanenesburg, 1 Eastgate Lane, Bradfordview 2007,
PO BOX 346, Bradfordview 2008, Republic of South Africa
  700,00 €   9.10.2017 31.12.2017
Izobraževanje Izobraževalni center USPEH d.o.o., Ljubljanska cesta 24D, 4000 Kranj   159,00 €   10.10.2017 17.10.2017
Izobraževanje ResEnva Consulting d.o.o., Maksima Gorkog 11, 21000 Novi Sad   550,00 €   9.10.2017 2.11.2017
Izobraževanje CPM Rajko Bakovnik s.p., Visoko 50, 4212 Visoko   270,00 €   3.10.2017 13.10.2017
Izobraževanje Kajakaška zveza Slovenije, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana   650,00 €   11.9.2017 15.9.2017
Svetovalna storitev CAUTELA PROS d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana   3.300,00 €   26.9.2017 17.10.2017
Izobraževanje IUS Software d.o.o., Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana   360,00 €   21.9.2017 13.10.2017
Izobraževanje Društvo ekonomistov elektrogospodarstva in premogovništva Slovenije, Partizanska cesta 78, 3320 Veljenje   320,00 €   14.9.2017 29.9.2017
Izobraževanje KOVA d.o.o., Teharska cesta 4, 3000 Celje   80,00 €   4.9.2017 28.9.2017
Izobraževanje

Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor

  120,00 €   16.6.2017 20.6.2017
Sponzorstvo Slovenski nacionalni komite za velike pregrade SLOCOLD, Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana   500,00 €   23.5.2017 31.12.2017
Izobraževanje Združenje CIGRE-CIRED, Tehnološki park 20, 1000 Ljubljana   250,00 €   13.5.2017 24.5.2017
Izobraževanje IRMA d.o.o., Slovenčeva ulica 95, 1000 Ljubljana   377,05 €   10.5.2017 25.5.2017
Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška 10b, 1000 Ljubljana   491,80 €   8.5.2017 17.5.2017
Izobraževanje Izobraževalni center Uspeh d.o.o., Ljubljanska cesta 24D, 4000 Kranj   169,00 €   14.4.2017 20.4.2017
Izobraževanje Društvo ekonomistov elektrogospodarstva in premogovništva Slovenije, Partizanska cesta 78, 3320 Veljenje   180,00 €   11.4.2017 19.4.2017
Izobraževanje REECO SRB d.o.o., Petra Drapsina 33, 21000 Novi Sad   80,00 €   7.4.2017 26.4.2017
Izobraževanje CPM Rajko Bakovnik s.p., Visoko 50, 4212 Visoko   756,00 €   27.3.2017 4.4.2017
Izobraževanje BUREAU VERITAS d.o.o., Linhartova cesta 49A, 1000 Ljubljana   150,00 €   15.3.2017 12.4.2017
Izobraževanje FGH e.V., Besselstr. 20-22, 68219 Manheim   940,00 €   8.3.2017 17.5.2017
Donatorstvo Kolesarski klub Perutnina Ptuj, Ob Dravi 9, p.p. 80, 2250 Ptuj   250,00 €   3.3.2017 31.12.2017
Donatorstvo Športno društvo Dravskih elektrarn Maribor,
Obrežna ulica 170, Maribor
  3.120,00 €   27.2.2017 31.12.2017
Izobraževanje Gesellschaft der Förderer des Hubert-Engels-Institutes fur Wasserbau und Technische Hydromechanik an der Technischen Universitat Dresden e. V., 01062 Dresden   325,00 €   17.2.2017 10.3.2017
Izobraževanje CPM Rajko Bakovnik, s.p., Visoko 50, 4212 Visoko   258,00 €   14.2.2017 17.2.2017
Sponzorstvo Odbojkarska zveza Slovenije,
Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana
  4.000,00 €   6.2.2017 31.5.2017
Svetovalna storitev Jožek Milič
2000 Maribor
  18.000,00 €   2.2.2017 31.12.2017
Prevajanje Stanislav Senekovič,
2000 Maribor
  5.400,00 €   27.1.2017 31.12.2017
Svetovalna storitev AVBREHT, ZAJC in PARTNERJI odvetniška družba o.p., d.o.o., Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana   2.040,00 €   24.1.2017 31.12.2017
Izobraževanje Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana   80,00   23.1.2017 26.1.2017
Izobraževanje NEBRA d.o.o., Miklošičeva cesta 18, 1001 Ljubljana   554,40 €   16.1.2017 7.2.2017
Svetovalna storitev AVBREHT, ZAJC in PARTNERJI odvetniška družba o.p., d.o.o., Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana   680,00 €   15.12.2016 31.12.2016
Svetovalna storitev CAUTELA PROS d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana   1.900,00 €   16.12.2016 6.1.2017
Intelektualna storitev KUD Banda ferdamana, Goriška ulica 23c, 2000 Maribor   200,00 €   8.12.2016 8.12.2016
Revizijske storitve KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana   3.290,00 €   7.12.2016 24.4.2017
Svetovalna storitev ACTIOMA, d.o.o., Cesta XVI 5A, 1260 Ljubljana - Polje   486,00 €   29.11.2016 31.12.2019
Izobraževanje Založba Forum Media d.o.o., Prešernova ulica 1, 2000 Maribor   547,20 €   22.11.2016 29.11.2016
Izobraževanje IUS Software d.o.o., Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana   140,00 €   21.11.2016 2.12.2016
Izobraževanje DigitalPlantDesign Kft., Tatai utca 4, 1135 Bodapest, Madžarska   280,00 €   14.11.2016 23.11.2016
Sponzorstvo Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Glavni trg 19c, 2000 Maribor   600,00 €   14.11.2016 7.12.2016
Izobraževanje CIGRE, Berislavićeva 6, 10000 Zagreb, Hrvaška   4.500,00 HRK   11.11.2016 16.11.2016
Izobraževanje Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana   330,00 €   10.11.2016 2.12.2016
Izobraževanje TÜV SÜD GmbH, Tiwastr. 7, 6200 Jenbach, Avstrija   175,00 €   8.11.2016 8.11.2016
Izobraževanje VDI Wissensforum GmbH, VDI Platz 1, 40468 Düsseldorf, Nemčija   1.390,00 €   4.11.2016 1.12.2016
Izobrževanje REECO SRB d.o.o., Petra Drapšina 33, 21000 Novi Sad, Srbija   400,00 €   3.11.2016 10.11.2016
Izobraževanje Izobraževalni center USPEH d.o.o., Ljubljanska cesta 24D, 4000 Kranj   160,00 €   14.10.2016 18.10.2016
Izobraževanje ŠCID, Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj   215,00 €   11.10.2016 18.10.2016
Izobraževanje Agencija za management, Gosposka ulica 4, 1000 Ljubljana   365,00 €   11.10.2016 14.10.2016
Izobraževanje XING Events GmbH, Sandstr. 33, DE-80335 München   595,55 €   30.09.2016 30.11.2016
Izobraževanje Združenje delodajalcev Slovenije, Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana   81,00 €   28.09.2016 06.10.2016
Izobraževanje Društvo ekonomistov elektrogospodarstva in premogovništva, Partizanska cesta 78, 3320 Velenje   320,00 €   16.09.2016 29.09.2016
Izobraževanje KOVA d.o.o., Teharska cesta 4, 3000 Celje   80,00 €   13.09.2016 27.09.2016
Izobraževanje Agencija POTI d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana   159,80 €   23.08.2016 31.08.2016
Intelektualna storitev Maja Davis s.p. TellUs - prevajanje in druge jezikovne storitve   1.233,39 €   11.08.2016 16.08.2016
Izobraževanje Keplero Servizi Sas di De Grandi Natania & C, via Marconi, 51 Scala A 40122 Bologna   7.500,00 NOK   01.08.2016  01.09.2016
Intelektualna storitev Maja Davis s.p. TellUs - prevajanje in druge jezikovne storitve   2.490,00 €   29.07.2016 09.08.2016
Intelektualna storitev EKOSYSTEM d.o.o.   1.105,80 €   11.07.2016 30.08.2016
Sponzorstvo Narodni dom Maribor, Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor   2.000 €   21.06.2016 02.07.2016
Sponzorstvo Slovenski nacionalni komite za velike pregrade SLOCOLD, Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana   500,00 €   14.06.2016 31.12.2016
Izobraževanje CGS plus d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1000 Ljubljana SI56031071000159385 320,00 € Enkratno izplačilo (390,40 €)* 02.06.2016 7.6.2016
Izboraževanje Societe Hydrotechnique de France, 25 rue des Favorites, F-75015 Paris FR763005600073007354 625,00 € Enkratno izplačilo (750,00 €)* 02.06.2016 8.7.2016
Svetovalna storitev Kramar Porezno Svetovanje j.t.d., Ljubljanica 23, 10000 Zagreb   1.200,00 €   31.05.2016 31.12.2016
Intelektualna storitev DHD modeliranje, projektiranje in meritve v hidrotehniki d.o.o., Praprotnikova ulica 37, 2000 Maribor SI56241049011368847 10.400,00 € Enkratno izplačilo (12.688,00 €)* 23.05.2016 23.06.2016
Izobraževanje IRMA inštitut za raziskavo materialov in aplikacije d.o.o., Slovenčeva ulica 95, 1000 Ljubljana SI56031311009678565 690,00 € Enkratno izplačilo (841,80 €)* 20.05.2016 25.05.2016
Izobraževanje Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.,
Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana
SI56020240018530936 300,00 € Enkratno izplačilo (366,00 €)* 04.05.2016 18.05.2016
Izobraževanje PROSPERIA d.o.o., Železna cesta 10a, 1000 Ljubljana SI56290000055676208 418,00 € Enkratno izplačilo (509,96 €)* 22.04.2016 25.05.2016
Svetovalna storitev

Rödl & Partner Legal and Tax (Pty) Ltd, Johanenesburg, 1 Eastgate Lane, Bradfordview 2007,
PO BOX 346, Bradfordview 2008, Republic of South Africa

TRR: 1058515942
Swift Code: NEDSZAJJ

33.000,00 € Po opravljenih storitvah (2.500,00 €, 2.800,00 €, 900,00 €, 3.000,00 €, 2.000,00 €, 2.000,00 €, 200,00 €, 800,00 €, 1.825,00 €, 4.500,00 €, 2.850,00 €, 6.400,00 €, 210,00 €, 1.900,00 €, 720,00€) 20.4.2016 31.08.2018
Izobraževanje INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
Jarška cesta 10B, 1000 Ljubljana
SI56020100257597531 65,57 € Enkratno izplačilo (80,00€)* 07.04.2016 07.04.2016
Intelektualna storitev TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE d.o.o. - v likvidaciji, Ob železnici 27, 1420 Trbovlje SI56023300012039058 0,00 € Krovni sporazum 31.03.2016 Nedoločen čas
Intelektualna storitev SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica SI56047500000545385 0,00 € Krovni sporazum 30.03.2016 Nedoločen čas
Intelektualna storitev DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor SI56045150000337195 0,00 € Krovni sporazum 24.03.2016 Nedoločen čas
Intelektualna storitev PREMOGOVNIK VELENJE, d.d.,Partizanska cesta 78, 3320 Velenje SI56031761000149505 0,00 € Krovni sporazum 23.03.2016 Nedoločen čas
Intelektualna storitev TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj SI5629000003080383 0,00 € Krovni sporazum 22.03.2016 Nedoločen čas
Intelektualna storitev RGP d.o.o., rudarski gradbeni programi, Rudarska cesta 6, 3320 Velenje SI56024260019289178 0,00 € Krovni sporazum 22.03.2016 Nedoločen čas
Intelektualna storitev HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana SI56029240254805996 0,00 € Krovni sporazum 22.03.2016 Nedoločen čas
Intelektualna storitev PV INVEST, upravljanje naložb, institucionalno varstvo starejših in ostale storitve, d.o.o., Koroška cesta 62B, 3320 Velenje SI56906720000732605 0,00 € Krovni sporazum 09.03.2016 Nedoločen čas
Intelektualna storitev HTZ Harmonija tehnologije in znanja, invalidsko podjetje, d.o.o. Velenje, Partizanska cesta 78, 3320 Velenje SI56024260088967382 0,00 € Krovni sporazum 09.03.2016 Nedoločen čas
Svetovanje JERMAN & BAJUK svetovanje in izobraževanje d.o.o., Jarška cesta 10A, 1000 Ljubljana SI56330000002213046 150 € Enkratno izplačilo
(150 €)
10.03.2016 10.03.2016
Donacija Društvo strojnih inženirjev Maribor Zolajeva 12, 2000 Maribor SI56041730000686760 300 € Enkratno izplačilo
(300 €)
04.03.2016 12.03.2016
Svetovalna storitev AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI odvetniška pisarna o.p., d.o.o. SI56020180258543374 2.040 € po opravljenih urah (69,36 €, 68 €, 238 €, 374 €, 136 €, 476 €, 85 €, 805,80 € - izplačilo na podalgi ankes z dne 15.12.2016) 25.02.2016 31.12.2016
Svetovalna storitev AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI odvetniška pisarna o.p., d.o.o. SI56020180258543374 7.480 € po opravljenih urah ( 578 €, 238 €, 34 €, 884 €, 340 €, 68 €, 102 €, 136 €, 204 €, 289 €, 204 €, 153 €, 272 €, 1.020 €, 442 €) 04.02.2016 31.12.2017
Prevajanje Stanislav Senekovič,
2000 Maribor
Fizična oseba 5.400 € po opravljenih urah
(90 €, 144 €, 72 €, 306 €, 612 €, 36 €, 54 €, 72 €, 228 €, 54 €)
29.01.2016 31.12.2016
Svetovalna storitev Jožek Milič,
2000 Maribor
Fizična oseba 21.000 € po opravljenih urah (1.925 €, 1.950 €,
1.975 €, 1.625 €, 2.050 €, 1.950 €, 1.275 €, 850 €, 825 €, 825 €, 825 €, 825 €)
22.01.2016 31.12.2016
Svetovalna storitev OHM BIRO PROJEKTIRANJE, SVETOVANJE IN NADZOR VLADO ŠIŠKO S.P.,
Vučja vas 48,
9242 Križevci pri Ljutomerju
SI56101000052271937 3.750 € Enkratno izplačilo (3.750 €)* 14.01.2016 28.02.2016
Sponzorstvo VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o.,
Glavni trg 19, 2000 Maribor
SI56031211006463796 150 € Enkratno izplačilo (150 €) 09.12.2015 09.12.2015
Revizijske storitve KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana SI56290000001851102 3.290 € 2 x 1.645,00 € 02.12.2015 22.04.2016
Svetovalna storitev Odvetnica Mojca Veljkovič in odvetniki,
Titova cesta 2A, 2000 Maribor
SI56041070113359471 3.640 € Po opravljenih urah (še ni bilo izvedenih plačil)* 01.12.2015 31.12.2016
Izobraževanje SLOVENSKO DRUŠTVO GRADBENIH KONSTRUKTORJEV, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana SI56020850015319187 270 € Enkratno izplačilo (329,40€)* 19.11.2015 20.11.2015
Izobraževanje DigitalPlantDesign Kft., Tatai utca 4., 1135 Budimpešta, Madžarska HU4710300021061971948820019 420 € Enkratno izplačilo (533,40€)* 12.11.2015 25.11.2015
Izobraževanje ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana SI56029240012833094 560 € Enkratno izplačilo (683,20€)* 10.11.2015 13.11.2015
Svetovalna storitev AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI odvetniška pisarna o.p., d.o.o SI56020180258543374 1.768 € Enkratno izplačilo (1.768,00 €) 06.11.2015 09.11.2015
Izobraževanje INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
Jarška cesta 10B, 1000 Ljubljana
SI56031001000014228 240 €* Enkratno izplačilo (240,00 €)* 28.10.2015 06.11.2015
Izobraževanje NEBRA d.o.o. SI56610000008269791 210 € Enkratno izplačilo (256,20 €)* 19.10.2015 21.10.2015
Izobraževanje ŠTUDIJSKI CENTER ZA INDUSTRIJSKO DEMOKRACIJO, MATKO GOSTIŠA S.P.,
Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj
SI56031261000024303 209 € Enkratno izplačilo (254,98 €)* 8.10.2015 16.10.2015
Izobraževanje Združenje delodajalcev Slovenije
Dimičeva 9, 1000 Ljubljana
SI56020110015672692 120 € Enkratno izplačilo (146,40 EUR)* 08.10.2015 12.10.2015
Svetovalna storitev AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI odvetniška pisarna o.p., d.o.o. SI56020180258543374 2.380 € (neto realizacija znaša 1.838,04 €) Po opravljenih urah (719,26 €*, 825,04 €*, 698,11 €*) 22.09.2015 31.12.2015
Izobraževanje Društvo ekonomistov elektrogospodarstva in premogovništva Slovenije,
Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
SI56029800258245879 960 € Enkratno izplačilo (1.171,20 EUR)* 17.09.2015 25.09.2015
Izobraževanje CIVIS d.o.o., Tržaška cesta 65, 2000 Maribor SI5630000011122056  110 € Enkratno izplačilo (134.20 €)* 16.09.2015 4.09.2015
Avtorsko delo Tadej Vindiš, samozaposlen v kulturi,
Slovenska ulica 33, 2000 Maribor
fizična oseba 1.000 € Enkratno izplačilo (1.000 €) 16.09.2015 31.10.2015
Izobraževanje GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE Dimičeva 13, 1504 Ljubljana SI56029240017841495 90 € Enkratno izplačilo (97,60 €)* 07.09.2015 02.10.2015
Izobraževanje GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE Dimičeva 13, 1504 Ljubljana SI56029240017841495 80 € Enkratno izplačilo (109,80 €)* 08.09.2015 06.10.2015
Izobraževanje URADNI LIST RS d.o.o. Dunajska cesta 167 p.p.379 - 1001 Ljubljana SI56029220011569767 584 € Enkratno izplačilo (712,48 €)* 24.08.2015 22.-23.09.2015
Izobraževanje MCPZ - mednarodni center za prenos znanja d.o.o. SI56020240018530936 110 € Enkratno izplačilo (110 €) 20.08.2015 16.09.2015
Sponzorstvo NARODNI DOM MARIBOR
Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor
SI56012706030358416 2.000 € Izplačilo v dveh obrokih po 50 % 26.06.2015 11.07.2015
Sponzorstvo - letna članarina SLOCOLD,
Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana
NLB 020100019573887 500 € Enkratno izplačilo  (500 €) 03.06.2015 31.12.2015
Donatorstvo Športno društvo HSE,
Koprska ulica 91, 1000 Ljubljana
SI56043020001425496 666 € Enkratno izplačilo (666 €) 02.04.2015 31.12.2015
Sponzorstvo Košarkarski klub Maribor,
Popovičeva ulica 14, 2000 Maribor
SI56041730000856025 2.000 € Enkratno izplačilo (2.000 €) 23.03.2015 31.12.2015
Svetovalna storitev AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI odvetniška pisarna o.p., d.o.o. SI56020180258543374 6.800 € (pogodba zaključena brez izplačil) Po opravljenih urah ( ni bilo izvedenih izplačil) * 11.03.2015 31.12.2015
Donatorstvo Športno društvo Dravskih elektrarn Maribor,
Obrežna ulica 170, Maribor
NKBM 04515-0000110603 3.800 € Enkratno izplačilo (3.800 €) 05.03.2015 31.12.2015
Svetovalna storitev QCES d.o.o.,
Rožnodolska ulica 34, 2000 Maribor
SI56241029053401567 4.800 € Po opravljenih urah (1.793,40 €, 1.500,60 €, 1.610,40 €, 951,60 €) * 04.03.2015 04.08.2015
Svetovalna storitev Jože Dermol,
1000 Ljubljana
fizična oseba 6.000€
(končna realizacija znaša 5.860,48 €)
po opravljenih urah ( 1.400,60 €, 1.299,94 €, 940 €, 900 €, 679,94 €, 600 €) 09.02.2015 30.06.2015
Svetovalna storitev Miroslav Bukvič, 3320 Velenje fizična oseba 10.440 €
(končna  realizacija znaša 6.870,00 €)
po opravljenih urah (trenutno so bila izvedena naslednja izplačila: 720 €,  495 €, 1.320 €, 1.065 €, 1.005 €, 690 €, 225 €, 1.350 €) 09.02.2015 31.08.2015
Svetovalna storitev Jože Dermol, 1000 Ljubljana fizična oseba 6.960 € (realizirano v pogodbeni vrednosti; znesek 1.498,50 € predstavlja povračilo potnih stroškov) po opravljenih urah (trenutno so bila izvedena naslednja izplačila: 2.199,52 €, 1.599,82 €, 2.079,64 €, 2.579,52 €) 09.02.2015 30.04.2015
Svetovalna storitev AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI odvetniška pisarna o.p., d.o.o. SI56020180258543374 11.560 € (neto realizacija znaša 4.082,72 €) po opravljenih urah (trenutno so bila izvedena naslednja izplačila: 331,84 €, 373,32 €, 290,36 €, 1.783,64 €, 705,16 €, 539,24 €, 788,12 €, 169,24) * 04.02.2015 31.12.2015
Svetovalna storitev Jožek Milič,
2000 Maribor
fizična oseba 24.000 € (pogodbena vrednost predstavlja ocenjen znesek, realizirano v znesku 24.250,00 €) po opravljenih urah (trenutno so bila izvedena naslednja izplačila: 2.250 €,  2.200 €, 1.925 €, 2.275 €, 2.450 €, 2.025 €, 1.750 €, 1.325 €, 1.950 €, 2.225 €, 1.975 €, 1.900 €) 02.02.2015 31.12.2015
Prevajanje Stanislav Senekovič,
2000 Maribor
fizična oseba 5.400 € (končna  realizacija znaša  4.932,00 €) po opravljenih urah (trenutno so bila izvedena naslednja izplačila: 750 €, 540 €, 1.026 €, 630 €, 342 €, 270 €, 72 €, 252 €, 378 €, 432 €, 108 €, 162 €) 08.01.2015 31.12.2015
Sponzorstvo VGB d.o.o.,
Glavni trg 19 c, 2000 Maribor
SI56031211006463796 600 € Enkratno izplačilo (600 €) 25.11.14 04.12.2014
Revizijske storitve KPMG Slovenija, d.o.o.,
Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana
SI56290000001851102 3.500 € 2 x 1.750€ 20.11.14 30.04.2015
Intelektualna storitev IKONA ARHITEKTURA, PROJEKTIRANJE IN TEHNIČNO SVETOVANJE BARBARA GLAVIČ s.p.,
Delavska ulica 49, 2000 Maribor
SI5604173011275063 6.745 € 8 x 843,13 € 07.10.2014 31.05.2015
Svetovalna storitev DEM d.o.o.,
Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
SI56029440260098306 4.320 € 3 x 1.440 € 25.08.2014 01.12.2014
Avtorsko delo Tadej Vindiš, samozaposlen v kulturi,
Slovenska ulica 33, 2000 Maribor
fizična oseba 1.600 € 200 € in 1.400 € 21.08.2014 31.10.2014
Intelektualna storitev IVD Maribor p. o.,
Valvazorjeva ulica 73, 2000 Maribor
SI56906720000039734 24.000 € Enkratno izplačilo (24.000 €) 29.05.2014 90 dni od sklenitve pogodbe
Sponzorstvo NARODNI DOM MARIBOR
Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor
SI56012706030358416 2.000 € Izplačilo v dveh obrokih po 50 % 30.05.2014 5.7.2014
Svetovalna storitev AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI odvetniška pisarna o.p., d.o.o. SI56020180258543374 1.360 € Enkratno izplačilo (1.360 €) 20.05.2014 45 dni
Donatorska pogodba Športno društvo HSE,
Koprska ulica 91, 1000 Ljubljana
SI56043020001425496 840 € Enkratno izplačilo (840 €) 18.04.2014 26.4.2014
 * izplačilo je objavljeno v bruto znesku
 

OBJAVE PO PRIPOROČILIH IN PRIČAKOVANJIH TER KODEKSU SDH

Kodeks etike skupine HSE

Etično ravnanje je temelj delovanja človeške družbe, osnova pravnega reda in ima vedno bolj pomembno vlogo tudi v poslovnem svetu. Organe in zaposlene v skupini HSE ter vse druge osebe, ki z nami sodelujejo, k etično sprejemljivim vedenjem in ravnanjem usmerja in zavezuje leta 2024 sprejet Kodeks etike.
 
V primeru dvoma glede ravnanj ali vedenj, na katera ne najdete odgovora v kodeksu, se lahko zaposleni v skupini HSE obrnete na neposredno nadrejenega, vsi pa na Službo za skladnost poslovanja HSE, ki je pristojna za tolmačenje vsebine kodeksa preko elektronskega naslova compliance@hse.si .
 
ALEX-PLASTIK export-import, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.  (MŠ: 5845149000)
MIKOM nepremičnine in projektiranje d.o.o. (MŠ: 5288266000)
VODNOGOSPODARSKO PODJETJE d.d. (MŠ: 5142393000 )
 
Objava o izplačilu regresa za letni dopust 2024
 
V skladu s točko 4.4. Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga (december 2023), objavljamo informacijo o izplačilu regresa za letni dopust za leto 2024. Družba HSE Invest d.o.o. je dne 21. 5. 2024 izplačala regres v skupnem znesku 157.905,37 € (bruto). Do izplačila regresa so upravičeni vsi delavci, ki so oziroma bodo v delovnem razmerju v družbi HSE Invest d. o. o. v letu 2024, in sicer v celotnem znesku za delavce, ki imajo pravico do celotnega letnega dopusta za leto 2024, in v sorazmernem delu za delavce, ki imajo pravico le do sorazmernega dela letnega dopusta za leto 2024. Pravna osnova za izplačilo regresa v družbi HSE Invest d. o. o. in družbah skupine HSE je 131. člen ZDR-1 ter v skladu s Pravilnikom o plačah, nagrajevanju in napredovanju v družbi HSE Invest d. o. o. (z dne 1.1.2024).

Objava o izplačilu poslovne uspešnosti za leto 2023

V skladu s točko 4.4 Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga (december 2023), objavljamo informacijo o izplačilu poslovne uspešnosti za leto 2023. Pravna osnova za izplačilo poslovne uspešnosti v družbi HSE Invest d. o. o. je kolektivna pogodba dejavnosti in interni akt družbe (Pravilnik o plačah, nagrajevanju in napredovanju v družbi HSE Invest d.o.o. (z dne 27. 12. 2018)). V družbi HSE Invest d. o. o. je bila dne 19. 04. 2024 izplačana poslovna uspešnost za leto 2023 v višini 750,00 EUR bruto po zaposlenem oz. v sorazmernem delu glede na trajanje zaposlitve v letu 2023, skladno s kriteriji. Skupni znesek izplačil je znašal 43.000,00 EUR bruto.
 

Informacije v skladu s 4. odstavkom 60. člena ZSDH-1

Št. in datum sklepa Vsebina sklepa
Sklep 4 iz 26. korespondenčne skupščine HSE Invest (z dne 30.09.2021)
 
Skupščina družbe HSE INVEST d.o.o. (v nadaljevanju: HSE Invest) na podlagi 4. odstavka 60. člena ZSDH-1 daje poslovodstvu družbe HSE Invest dovoljenje za sklenitev posla z družbo VGP d.d., Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj, saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE Invest in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE Invest. Predmetni sklep se objavi na spletni strani družbe HSE Invest.
 

Objavljamo seznam oddanih evidenčnih naročil v skladu z 2. odstavkom 21. člena ZJN-3.

 

Družbena odgovornost

V družbi HSE Invest prejmemo številne prošnje za finančno pomoč v obliki sponzorstev, donacij in oglaševanja. Da bi bili s tem povezani postopki in odločitve čim bolj poenotene, vas prosimo, da vloge oddajate izključno preko enega od treh obrazcev, ki so objavljeni v nadaljevanju. Ustrezni obrazec, prosimo, izpolnite in ga s potrebnimi prilogami posredujte preko e-pošte ali navadne pošte.

Če na vašo prošnjo/vlogo ne odgovorimo v tridesetih dneh, ji žal, v skladu s sprejeto strategijo, nismo ugodili.

Strategija dodeljevanja sponzorstev in donacij skupine HSE – družba HSE Invest 
Obrazec Vloga za sponzorstvo (Word format)
Obrazec; Vloga za donacijo (Word format)
Obrazec: Vloga za oglaševanje (Word format) 
Če ste seznanjeni s kakšno obliko nepravilnosti v katerikoli družbi skupine HSE, vključno z družbami skupine HSE v tujini, jo prijavite na naslednji povezavi:

Obrazci za prijavo 
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.