Informacije javnega značaja | HSE Invest d.o.o.

Informacije javnega značaja

Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom in s člani nadzornega sveta HSE Invest d.o.o. ter iz sklenjenih pogodb HSE Invest d.o.o., ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve.

Vrsta zastopnika/
član poslovodstva
Osebno ime Višina prejemkov in bonitet
   

dogovorjena višina mesečnih prejemkov
(bruto znesek)

dogovorjena višina odpravnine skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2021*
Direktor družbe od 01.01.2021 do 01.01.2025 mag. Jure Šimic 7.170,00 € Če je direktor predčasno odpoklican v prvi polovici mandata in ne gre za enega od primerov opredeljenih v pogodbi, ko do odpravnine ni upravičen, mu pripada odpravnina v višini 3-kratnika mesečnega osnovnega bruto plačila direktorja  v času ob prenehanju te pogodbe.
Če je direktor predčasno odpoklican  drugi polovici mandata in ne gre za enega od primerov opredeljenih v pogodbi, ko do odpravnine ni upravičen, mu pripada odpravnina v višini 6-kratnika mesečnega osnovnega bruto plačila direktorja  v času ob prenehanju te pogodbe.
Od bruto zneska odpravnine se izplača neto znesek po plačilu vseh davkov oziroma prispevkov, ki se v skladu z veljavnimi predpisi plačajo ob izplačilih te vrste.
45.204,61 €
Prokurist družbe od 01.01.2021 do 01.01.2022 Aleksander Brunčko 1.000,00 € Prokurist ob prenehanju te pogodbe ni upravičen do odpravnine ali drugačnega nadomestila. 8.191,64 €
Prokurist družbe od 01.05.2020 do vključno 31.12.2020 (preklic prokure) Zef Vučaj 2.700,00 € Prokurist ob prenehanju te pogodbe ni upravičen do odpravnine ali drugačnega nadomestila. 1.896,21 €
* vključene bonitete, spremenljivi del plačila in ostali prejemki, brez povračil stroškov v zvezi z delom
 
Skupščina družbe HSE Invest d.o.o. je dne 31.07.2019 ukinila organ nadzornega sveta, zato se podatki o članih nadzornega organa iz druge alineje prvega odstavka 4.a člena ZDIJZ, od opredeljenega datuma naprej več ne vodijo. 

 
 
Zap. št. Vrsta posla Pogodbeni partner:
Naziv/firma, sedež, poslovni naslov
 /
Osebno ime, kraj bivanja
Račun pravne osebe Pogodbena vrednost  Višina posameznih izplačil Datum sklenitve Trajanje
401. Intelektualna storitev UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, Tržaška cesta 025, 1000 Ljubljana   25.000,00 €   18.5.2022 19.9.2022
400. Intelektualna storitev COMPROJEKT, računalniški inženiring, prodaja in programiranje, d.o.o., Obrtniška cesta 14, 1420 Trbovlje   14.850,00 €   18.5.2022 20.12.2022
399. Intelektualna storitev COMPROJEKT, računalniški inženiring, prodaja in programiranje, d.o.o., Obrtniška cesta 14, 1420 Trbovlje   41.580,00 €   18.05.2022 31.12.2023
398. Intelektulana storitev GEOinformatika, Tadej Srdinšek s.p., Krempljeva ulica 1A, 2250 Ptuj   910,00 €   17.05.2022 30.06.2022
397. Intelektualna storitev ŠUŠTERŠIČ JANEZ VILIBALD S.P. POTAPLJAŠKE STORITVE, Kvedrova cesta 1, 1000 Ljubljana   1.100,00 €   17.05.2022 16.06.2022
396. Intelektualna storitev APROS gradbeni laboratorij in storitve d.o.o.,Občinska cesta 10, 2000 Maribor   4.845,00 €   17.05.2022 30.06.2022
395. Donatorstvo

OŠ Janka Glazerja Ruše, Lesjakova ulica 4,2342 Ruše

  250,00 €   16.05.2022 16.05.2022
394. Intelektualna storitev MIHA MILIČ - ARHITEKT, Polanska cesta 44, 2312 Orehova vas   2.352,00 €   09.05.2022 31.05.2022
393. Izobraževanje Center za participativni menedžment in izobraževanje d.o.o., Visoko 50, 4212 Visoko   118,00 €   03.05.2022 05.05.2022
 392. Izobraževanje LOPIS, izobraževanje, prevajanje, svetovanje, Bojan Krajnc s.p., Thalerjeva ulica 010, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah   1.150,00 €   19.04.2022 31.08.2022
391. Intelektualna storitev SIEKO d.o.o., Kidričeva ulica 25, 3000 Celje   300,00 €   21.04.2022 31.05.2022
390. Izobraževanje Solar Promotion GmbH, Kiehnlestraße 16, , 7712 Pforzheim, Nemčija   1.980,00 €   20.04.2022 10.05.2022 - 13.05.2022
389. Intelektualna storitev Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   850,00 €   19.4.2022 31.5.2022
388. Intelektualna storitev Okoljske raziskave in svetovanje, Samo Podgornik s.p., Peričeva ulica 21, 1000 Ljubljana   24.651,00 €   14.04.2022 30.09.2022
387. Intelektualna storitev AQUARIUS d.o.o. Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana   21.000,00 €   13.04.2022 13.10.2022
386. Intelektualna storitev Projektiranje in svetovanje, Marijan Sagadin, s.p., Mejna ulica 6, 2312 Orehova vas   12.500,00 €   08.04.2022 31.05.2022
385. Izobraževanje  NEBRA, d.o.o., Miklošičeva cesta 18, 1000 Ljubljana   4.300,00 €   01.04.2022 13.4.2022
384. Izobraževanje  Časnik Finance, časopisno založništvo d. o. o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana   336,00 €   06.04.2022 11.04.2022 - 12.04.2022
383. Intelektualna storitev GEOFOTO podjetje za geodetske in računalniške storitve d.o.o., Mariborska cesta 5, 2310 Slovenska Bistrica   22.932,00 €   01.04.2022 1.5.2022
382. Intelektualna storitev LERO LEŠNJAK varstvo pri delu d.o.o.,Šmarje 7A, 8310 Šentjernej   2.650,00 €   01.04.2022 15.04.2022
381. Intelektulana storitev OUTPUT, VIZUALNE KOMUNIKACIJE, DEJAN ŠMID S.P., Ljubljanska ulica 100, 2000 Maribor   500,00 €   30.03.2022 04.04.2022
380. Izobraževanje Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije, Karlovška 3,1000 Ljubljana, Slovenija   510,84   22.03.2022 11.04.2022 - 14.04.2022
379. Izobraževanje WindEurope asbl/vzw,Rue Belliard 40, B-1040 Brussels, Belgium   1455,96 €*   10.03.2022 05.04.2022 - 07.04.2022
378. Izobraževanje Agencija POTI, Izobraževalna, svetovalna in založniška družba, d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana   208,00 €   08.03.2022 18.03.2022
377. Intelektualna storitev TELEM inženiring, avtomatizacija, zastopstva d.o.o., 
V borovju 8, 2000 Maribor
  6.305,00   08.03.2022  31.12.2025
376. Intelektualna storitev NEPO INŽENIRING d.o.o.,Kidričeva ulica 24, 3000 Celje   12.300,00 €   07.03.2022 25.04.2022
375. Izobraževanje Samit energetike – SET d.o.o. Trebinje, Beogradska 6, Trebinje, BiH Republika Srpska   239,85 €   02.03.2022 16.03.2022 - 18.03.2022
374. Intelektualna storitev ALIASKO, gradbeni inženiring, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 59, 5000 Nova Gorica   6.993,50 €   28.02.2022 18.03.2022
373. Intelektualna storitev GVO, gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o., Cigaletova ulica 10, 1000 Ljubljana   4.250,00 €   28.02.2022 31.03.2022
372. Intelektualna storitev GEOFOTO podjetje za geodetske in računalniške storitve d.o.o., Mariborska cesta 5, 2310 Slovenska Bistrica   2.390,00 €   28.02.2022 15.03.2022
371. Izobraževanje CIVIS, Center za izobraževanje, varnost, inženiring, storitve in trgovino d.o.o., Tržaška cesta 065, 2000 Maribor   107,00 €   28.02.2022 10.03.2022
370. Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   2.122,94 €   24.2.2022 4.3.2022
369. Intelektualna storitev TOPOL ARMATURE d.o.o., Srednje Jarše, Čevljarska ulica 24, 1230 Domžale   6.000,00 €   23.02.2022 31.03.2022
368. Intelektualna storitev SAZOR - Slovenska avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja GIZ k.o., Kersnikova ulica 10A, 1000 Ljubljana   57,00 €   16.2.2022 31.12.2022
367. Intelektualna storitev VARNOSTNI FAKTOR d.o.o., Leskoškova cesta 9E, 1000 Ljubljana   850,00 €   15.02.2022 11.03.2022
366. Donatorstvo Športno društvo Dravskih elektrarn Maribor, Obrežna ulica 170, 2000 Maribor   2.880,000 €   14.02.2022 31.12.2022
365. Intelektualna storitev ACER Novo mesto d.o.o., Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto   47.843,60 €   11.02.2022 21.03.2023
364. Intelektualna storitev ARISEN, aplikativne raziskave, inženiring in svetovanje v energetiki, d.o.o., Lava 7, 3000 Celje   5.000,00 €   9.2.2022 07.04.2022
363.  Intelektualna storitev SPIN VISIO, podjetje za projektiranje, d.o.o.
Kardeljeva cesta 068, 2000 Maribor
  4.000,00 €   31.01.2022 15.03.2022
362. Intelektualna storitev DHD d.o.o., Praprotnikova ulica 37, 2000 Maribor   23.370,00 €   27.01.2022 27.05.2022
361. Izobraževanje Prosperia, izobraževanje, svetovanje, mediacija, d.o.o., Železna cesta 10A, 1000 Ljubljana   275,00 €   24.01.2022 03.02.2022
360. Izobraževanje CIVIS, Center za izobraževanje, varnost, inženiring, storitve in trgovino d.o.o., Tržaška cesta 065, 2000 Maribor   783,00 €   18.01.2022 22.03.2022 - 31.03.2022
359. Intelektualna storitev POSLOVNE STORITVE, POSREDNIŠTVO IN INŽENIRING, MATJAŽ LEDINEK S.P., Betnavska cesta 18, 2000 Maribor   25.516,80 €   18.01.2022 31.03.2022
358. Intelektualna storitev MIHA MILIČ - ARHITEKT, Polanska cesta 44, 2312 Orehova vas   2.080,00 €   19.01.2022 31.01.2022
357. Intelektualna storitev PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana   49.401,00 €   18.01.2022 18.06.2022
356. Intelektualna storitev LINEAL biro za projektiranje, inženiring, storitve in gradbeništvo d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor   49.400,00 €   13.01.2022 13.06.2022
355. Intelektualna storitev INŠTITUT ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE, LJUBLJANA, Hajdrihova ulica 28, 1000 Ljubljana   15.835,25 €   10.01.2022 31.03.2022
354. Intelektualna storitev ERANTHIS, MajaDivjak Malavašič, s.p., Kovinarska ulica 5B, 8270 Krško   48.000,00 €   01.01.2022 31.12.2024
353. Intelektualna storitev PREBOJ, Vasja Čič, s.p., Strossmayerjeva ulica 11, 2000 Maribor   16.800,00 €   05.01.2022 30.04.2022
352. Intelektualna storitev Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju, Trg senjskih uskoka 1-2, 10020 Zagreb   35.765,00 €   03.01.2022 03.06.2022
351. Intelektualna storitev OKOLJSKO SVETOVANJE, ANDREJ GORTNAR S.P., Cesta talcev 78, 4220 Škofja Loka   46.800,00 €   01.01.2022 31.12.2024
350. Intelektualna storitev JPROJEKT, projektiranje, nadzor, svetovanje in servis, d.o.o, Košaški dol 130, 2000 Maribor   1.400,00 €   28.12.2021 30.04.2022
349. Intelektualna storitev MOLAND +, projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje za tehnologije, varstvo okolja in požarno varstvo, d. o. o., Poslovna cona A 16, 4208 Šenčur   13.350,00 €   28.12.2021 30.04.2022
348. Intelektualna storitev J PROJEKT - PROJEKTIRANJE, NADZOR, INŽENIRING IVAN JUVANC s.p., Gorica 017, 8273 Leskovec pri Krškem   13.500,00 €   16.12.2021 15.05.2023
347. Intelektualna storitev MIKRO MEDICA, podjetje za proizvodnjo, trgovino, montažo, projektiranje in konstruiranje d.o.o., Puconci 12, 9201 Puconci   3.100,00 €   20.12.2021 31.01.2022
346. Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   105,00 €   8.12.2021 8.12.2021
345. Intelektualna storitev E-ZAVOD Zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev, Čučkova ulica 5, 2250 Ptuj   31.458,99 €   6.12.2021 21.07.2021
344. Intelektualna storitev GVO, gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o., Cigaletova ulica 10, 1000 Ljubljana   994,66 €   6.12.2021 10.01.2022
343. Intelektualna storitev Bojan Janežič, 1292 Ig    1.090,95 €   1.12.2021 20.12.2021
342. Izobraževanje NEBRA družba za davčno in gospodarsko svetovanje, 
nepremičnine in inženiring, d.o.o., Miklošičeva cesta 18, 
1000 Ljubljana
  189,00 €   25.11.2021 9.12.2021
341. Intelektualna storitev COMPROJEKT, računalniški inženiring, prodaja in programiranje, d.o.o.
Obrtniška cesta 14, 1420 Trbovlje
  10.819,20 €   23.11.2021 31.12.2021
340. Izobraževanje Institut za varilstvo, Ptujska ulica 19, 1000 Ljubljana   5.710,00 €   18.11.2021 27.05.2022
339. Intelektualna storitev AKTIVA VAROVANJE, varovanje premoženja, trgovina, storitve in proizvodnja d.d., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor   1.496,00 €   19.11.2021 31.12.2021
338. Intelektualna storitev UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana   43.110,00 €   18.11.2021 18.05.2022
337. Izobraževanje IRMA Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije d.o.o., Špruha 018, 1236 Trzin   200,00 €   17.11.2021 07.12.2021
336. Intelektualna storitev GEOLAB, OLIVER PAVC S.P.,Jelenčeva ulica 1, 4000 Kranj   500,00 €   09.11.2021 31.12.2021
335. Sponzorstvo VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o.,
Glavni trg 19C, 2000 Maribor
  150,00 €   05.11.2021 02.12.2021
334.  Donatorstvo Lions club Maribor, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor   300,00 €   03.11.2021 08.11.2021
333. Intelektualna storitev URBIS urbanizem, arhitektura, projektiranje in storitve d.o.o., Partizanska cesta 3, 2000 Maribor   38.465,00 €   05.11.2021 31.12.2023
332. Intelektualna storitev ALIASKO, gradbeni inženiring, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 59, 5000 Nova Gorica   9.000,00 €   04.11.2021 15.12.2021
331. Intelektualna storitev Sandi Ražman, 1000 Ljubljana   1.000,00 €   03.11.2021 30.11.2021
330. Intelektualna storitev GEOLAB, OLIVER PAVC S.P.,Jelenčeva ulica 1, 4000 Kranj   750,00 €   03.11.2021 31.12.2021
329. Intelektualna storitev ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj   3.040,00 €   02.11.2021 25.05.2022
328. Intelektualna storitev DHD modeliranje, projektiranje in meritve v hidrotehniki d.o.o., Praprotnikova ulica 37, 2000 Maribor   11.400,00 €   02.11.2021 31.01.2022
327. Intelektualna storitev JPROJEKT, projektiranje, nadzor, svetovanje in servis, d.o.o., Košaški dol 130, 2000 Maribor   1.650,00 €   22.10.2021 29.10.2021
326. Intelektualna storitev MEIS storitve za okolje d.o.o., Mali Vrh pri Šmarju 78, 1293 Šmarje - Sap   7.650,00 €   22.10.2021 15.12.2021
325. Intelektualna storitev MEIS storitve za okolje d.o.o., Mali Vrh pri Šmarju 78, 1293 Šmarje - Sap   7.650,00 €   22.10.2021 15.12.2021
324. Intelektualna storitev LIMNOS Podjetje za aplikativno ekologijo d.o.o.,
Vnanje Gorice, Požarnice 41, 1351 Brezovica pri Ljubljani
  31.540,00 €   19.10.2021 19.03.2021
323. Intelektualna storitev PROINFRA inženirski biro d.o.o., Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor   5.615,40 €   18.10.2021 30.11.2021
322. Intelektualna storitev Inštitut za vode Republike Slovenije, Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana   24.123,90 €   18.10.2021 18.12.2021
321. Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   114,75 €   12.10.2021 27.10.2021
320. Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   86,07 €   11.10.2021 08.11.2021
319. Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   229,51 €   06.10.2021 07.10.2021
318. Izobraževanje Območno združenje rdečega križa Velenje,
Cesta Františka Foita 2, 3320 Velenje
  276,12 €   05.10.2021  20.10.2021
317. Izobraževanje Center za participativni menedžment in izobraževanje d.o.o., Visoko 050, 4212 Visoko   267,00 €   05.10.2021 11.10.2021 - 12.10.2021
316. Izobraževanje  Prosperia, izobraževanje, svetovanje, mediacija, d.o.o.
Železna cesta 10A, 1000 Ljubljana
  295,00 €   05.10.2021 07.10.2021
315. Intelektualne storitve LAMELA, podjetje za gradbeni inženiring, svetovanje in izvedenstvo, d.o.o., Ulica Roberta Kukovc 8a, 2000 Maribor   32.000,00 €   4.10.2021 31.01.2022
314. Intelektualne storitve Okoljske raziskave in svetovanje, Samo Podgornik s.p., Peričeva ulica 21, 1000 Ljubljana   10.680,00 €   28.09.2021 28.01.2022
313. Intelektualna storitev UNIVERZA V MARIBORU Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor
  4.350,00 €   24.09.2021 22.10.2021
312. Intelektualna storitev ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj   2.480,00 €   24.09.2021 31.03.2022
311. Intelektualna storitev AQUARIUS ekološki inženiring d.o.o. Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana   12.740,00 €   24.09.2021 31.05.2022
310. Intelektualna storitev IPZ, Industrijska protieksplozijska zaščita, d.o.o., Stari trg 002, 1000 Ljubljana   924,00 €   23.09.2021 08.10.2021
309. Sponzorstvo ZVEZA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE - ZEG, Cesta krških žrtev 53, 8270 Krško   400,00 €   21.09.2021  08.10.2021
308. Intelektualna storitev PROINFRA inženirski biro d.o.o., Gosposvetska cesta 084,
2000 Maribor
  11.029,50 €   20.09.2021 30.11.2021
307. Intelektualna storitev UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA  FAKULTETA, Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana   30.900,00 €   20.09.2021 20.01.2022
306. Intelektualna storitev PLAN-KA, Planiranje - krajinska arhitektura, Špela Recer s.p., Ribiška ulica 4, 2000 Maribo   7.700,00 €   15.09.2021 31.10.2021
305. Intelektualna storitev Okoljski inženiring, Marko Kovač s.p.,Visoko 32, 1292 Ig   14.400,00 €   14.09.2021 14.03.2022
304. Intelektualna storitev Okoljski inženiring, Marko Kovač s.p.,Visoko 32, 1292 Ig   11.520,00 €   14.09.2021 15.02.2022
303. Intelektualna storitev ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj   1.250,00 €   14.09.2021 31.03.2022
302. Izobraževanje EXOR ETI d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva ulica 51, 1231 Ljubljana - Črnuče   675,00 €   07.09.2021 21.09.2021 - 23.09.2021
301. Intelektualna storitev HGEM d.o.o, Zaloška cesta 143, 1000 Ljubljana   11.000,00 €   06.09.2021 30.04.2022
300. Intelektualna storitev HGEM d.o.o, Zaloška cesta 143, 1000 Ljubljana   11.000,00 €   06.09.2021 30.04.2022
299. Intelektualna storitev UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Jamnikarjeva ulica 101, LJUBLJANA
  22.500,00 €   02.09.2021 01.07.2023
298. Intelektualna storitev Jože Rakovec, 1000 Ljubljana   6.800,00 €   02.09.2021 02.01.2022
297. Intelektualna storitev MIHA MILIČ - ARHITEKT, Polanska cesta 44, 2312 Orehova vas   5.0004,00 €   25.08.2021 31.12.2021
296. Izobraževanje  DVI Velenje, Titov Trg 2, poštni predal 125, 3320 Velenje   90,00 €   18.08.2021 02.09.2021
295. Intelektualna storitev SIEKO ekologija, varstvo okolja, projektiranje in svetovanje, posredništvo, trgovina, storitve d.o.o.
Kidričeva ulica 025, 3000 Celje
  360,00 €   08.07.2021 31.07.2021
294. Izobraževanje   ALETHEIA, izobraževanje, svetovanje, založništvo Barbara Zajc s.p., Apihova ulica 19, Ljubljana    170,00 €   28.06.2021 30.06.2021
293. Intelektualna storitev DIMAS PRO d.o.o., Ljubljana, Šentviška ulica 7, 1210 Ljubljana - Šentvid   21.000,00 €   24.06.2021 7.10.2021
292. Intelektualna storitev COMPROJEKT, računalniški inženiring, prodaja in programiranje, d.o.o., Obrtniška cesta 14, 1420 Trbovlje   39.690,00 €   18.06.2021 30.9.2022
291. Izobraževanje AGENCIJA POTI Izobraževalna, svetovalna in založniška družba, d.o.o., Stegne 7, Ljubljana   198,00 €   14.05.2021 19.05.2021
290. Intelektualna storitev Maja Davis s.p. TellUs - prevajanje in druge jezikovne storitve,
Ulica nadvojvode Janeza 5, 2341 Limbuš
  38.000,00 €   12.05.2021 12.05.2024
289. Izobraževanje Prosperia, izobraževanje, svetovanje, mediacija, d.o.o.
Železna cesta 010A, Ljubljana
  295,00 €   12.05.2021 13.05.2021
288. Intelektualna storitev

ŠPICA INTERNATIONAL sistemi za avtomatsko identifikacijo d.o.o.,Pot k sejmišču 33, 1000 Ljubljana

  31.500,00 €   29.04.2021 30.07.2021
287. Intelektualna storitev Okoljski inženiring, Marko Kovač s.p., Visoko 32, 1292 Ig   36.000,00 €   28.04.2021  01.05.2024
286. Izobraževanje VGB PowerTech e.V., 
Deilbachtal 173, 45257 Essen
  590,00 €   13.04.2021  od 04.05.2021
do 05.05.2021
285. Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   140,00 €   19.04.2021 21.04.2021
284. Intelektualna storitev Mitja Klopčar, 1000 Ljubljana   9.250,00 €   12.03.2021 15.10.2021
283. Izobraževanje  NEBRA družba za davčno in gospodarsko svetovanje, nepremičnine in inženiring, d.o.o., Miklošičeva cesta 018, 1000 Ljubljana   160,00 €   08.03.2021 11.03.2021
282. Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   100,00 €   04.03.2021 04.03.2021
281. Izobraževanje Gesellschaft der Förderer des Hubert-Engels-Institutes fur Wasserbau und Technische Hydromechanik an der Technischen Universitat Dresden e. V., 01062 Dresden   450,00 €   04.03.2021 od 04.03.2021
do 05.03.2021
280. Izobraževanje CIVIS, Center za izobraževanje, varnost, inženiring, storitve in trgovino d.o.o., Tržaška cesta 065, 2000 Maribor   107,00 €   02.03.2021 11.03.2021
279. Intelektualna storitev COMPROJEKT, računalniški inženiring, prodaja in programiranje, d.o.o., Obrtniška cesta 14, 1420 Trbovlje   49.005,00 €   25.02.2021 30.06.2021
278. Intelektualna storitev GIGA-R, okoljsko svetovanje in rešitve, Margita Žaberl s.p., Šmartinska cesta 072, 1000 Ljubljana   1.000,00 €   01.02.2021 12.02.2021
277. Avtorska pogodba doc.dr. Nejc Bezak, 1000 Ljubljana   3.200,00 €   28.01.2021 10.02.2021
276. Izobraževanje Prosperia, izobraževanje, svetovanje, mediacija, d.o.o., Železna cesta 010A, 1000 Ljubljana   250,00 €   22.01.2021 11.02.2021
275. Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   850,00 €   22.01.2021 25.03.2021
274. Izobraževanje Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije, Karlovška cesta 3, 1000 Ljubljana   623,22 €   22.01.2021 3.02.2021
273. Intelektualna storitev PROINFRA inženirski biro d.o.o., Gosposvetska cesta 084, 2000 Maribor   1.200,00 €   18.01.2021 15.02.2021
272. Intelektualna storitev JPROJEKT, projektiranje, nadzor, svetovanje in servis, d.o.o., Košaški dol 130, 2000 Maribor   2.700,00 €   18.01.2021 08.02.2021
271. Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   140,00 €   18.01.2021 18.01.2021
270. Izobraževanje Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o., Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana   244,00 €   14.01.2021 21.01.2021
269. Intelektualna storitev INŠTITUT ZA KORPORATIVNE VARNOSTNE ŠTUDIJE, LJUBLJANA, Cesta Andreja Bitenca 068, 1000 Ljubljana   8.065,00  €   14.01.2021 28.02.2021
268. Donatorstvo Športno društvo Dravskih elektrarn Maribor, Obrežna ulica 170, 2000 Maribor   2.880,00 €   08.01.2021 31.01.2021
267. Intelektualna storitev GVO, gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o., Cigaletova ulica 010, 1000 Ljubljana   1.144,32 €   07.01.2021 29.01.2021
266. Izobraževanje DRUŠTVO EKONOMISTOV ELEKTROGOSPODARSTVA IN PREMOGOVNIŠTVA, Partizanska cesta 078, VELENJE   270,00 €   04.01.2021 07.01.2021
265. Intelektualna storitev MONTAVAR PROJEKT LJ d.o.o, Valjhunova ulica 11, 1000 Ljubljana   8.000,00 €   24.12.2020 16.04.2021
264. Intelektualna storitev SIEKO d.o.o., Kidričeva ulica 025, 3000 Celje   600,00 €   15.12.2020 15.01.2020
263. Intelektualna storitev PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o., Partizanska cesta 078, 3320 Velenje   324,00 €   08.12.2020 15.12.2020
262. Intelektualna storitev IRMA Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije d.o.o., Špruha 018, 1236 Trzin   13.950,00 €   08.12.2020 25.01.2021
261. Intelektualna storitev GEOFOTO podjetje za geodetske in računalniške storitve d.o.o., Mariborska cesta 005, 2310 Slovenska Bistrica   10.700,00 €   08.12.2020 31.12.2020
260. Intelektualna storitev COMPROJEKT, računalniški inženiring, prodaja in programiranje, d.o.o., Obrtniška cesta 14, 1420 Trbovlje   12.768,00 €   01.12.2020 31.12.2020
259. Intelektualna storitev PROKO+, d.o.o., Šarhova ulica 13, 2314 Zgornja Polskava   3.000,00 €   01.12.2020 31.12.2020
258. Izobraževanje IRMA Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije d.o.o., Špruha 018, 1236 Trzin   400,00 €   30.11.2020 3.12.2020
257. Intelektualna storitev PROINFRA inženirski biro d.o.o., Gosposvetska cesta 084, 2000 Maribor   9.950,00 €   27.11.2020 28.02.2021
256. Intelektualna storitev MONTAVAR PROJEKT LJ d.o.o, Valjhunova ulica 11, 1000 Ljubljana   14.950,00 €   23.11.2020 28.02.2021
255. Intelektualna storitev HERMI, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o., Trnovlje pri Celju, Trnoveljska cesta 15, 3000 Celje   3.000,00 €   13.11.2020 31.12.2020
254. Sponzorstvo IRMA Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije d.o.o., Špruha 018, 1236 Trzin   550,00 €   11.11.2020 03.12.2020
253. Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   60,00  €   02.11.2020 01.12.2020
252. Spozorstvo VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o.,
Glavni trg 19C, 2000 Maribor
  70,00 €   20.10.2020 27.11.2020
251. Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   60,00 €   11.10.2020 14.10.2020
250. Izobraževanje Q TECHNA, Institut za zagotavljanje in kontrolo kakovosti d.o.o., Cvetkova ulica 27, 1000 Ljubljana   1.460,00 €   29.09.2020 05.10.2020 do 09.10.2020
249. Izobraževanje LOPIS, izobraževanje, prevajanje, svetovanje, Bojan Krajnc s.p., Thalerjeva ulica 10, 2212 Šentilj v Slov. goricah   850,00 €   30.09.2020 30.09.2020
248. Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   60,00 €   25.09.2020 07.10.2020
247. Intelektualna storitev Mitja Klopčar, 1000 Ljubljana   1.750,00 €   24.09.2020 31.10.2020
246. Intelektualna storitev DIMAS PRO d.o.o., Ljubljana, Šentviška ulica 7, 1210 Ljubljana - Šentvid   25.000,00 €   21.09.2020 31.12.2020
245. Intelektualna storitev MOLAND +, d. o. o.,Poslovna cona A 16, 4208 Šenčur   13.500,00 €   18.09.2020 09.10.2020
244. Izobraževanje CIVIS, Center za izobraževanje, varnost, inženiring, storitve in trgovino d.o.o.,Tržaška cesta 65, 2000 Maribor   107,00 €   08.09.2020 15.09.2020
243. Intelektualna storitev MIHA MILIČ - ARHITEKT, Polanska cesta 44,
2312 Orehova vas
  2.812,00 €   03.09.2020 10.11.2020
242. Intelektualna storitev COMPROJEKT, računalniški inženiring, prodaja in programiranje, d.o.o., Obrtniška cesta 14, 1420 Trbovlje   38.661,00 €   26.08.2020 31.12.2020
241. Spozorstvo DRUŠTVO SLOVENSKI NACIONALNI KOMITE ZA VELIKE PREGRADE SLOCOLD, Hajdrihova ulica 4, 100 Ljubljana   200,00 €   21.08.2020 31.12.2020
240. Intelektualna storitev MIHA MILIČ - ARHITEKT, Polanska cesta 44,
2312 Orehova vas
  9.024,00 €   06.08.2'020 15.02.2021
239. Intelektualna storitev Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana   2.250,00 €   05.08.2020 10.08.2020
238. Intelektualna storitev APROS gradbeni laboratorij in storitve d.o.o.
Občinska cesta 010, 2000 Maribor
  2.898,00 €   19.06.2020 10.09.2020
237. Intelektualna storitev UNIVERZA V MARIBORU Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor   2.473,50 €   16.06.2020 08.07.2020
236. Izobraževanje NEBRA družba za davčno in gospodarsko svetovanje, nepremičnine in inženiring, d.o.o., Miklošičeva cesta 018, 1000 Ljubljana   217,00 €   16.06.2020 23.06.2020
235. Svetovalna storitev CAUTELA PROS, davčno, računovodsko, finančno in pravno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana   1.600,00 €   20.04.2020 25.05.2020
234. Intelektualna storitev Mitja Klopčar, 1000 Ljubljana   7.500,00 €   26.03.2020 30.09.2020
233. Svetovalna storitev CAUTELA PROS, davčno, računovodsko, finančno in pravno svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana   1.600,00 €   19.03.2020 31.03.2020
232. Izobraževanje PLANET GV Poslovno izobraževanje d.o.o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana   410,00 €   09.03.2020 21.05.2020 do 23.05.2020
231. Izobraževanje CIVIS, Center za izobraževanje, varnost, inženiring, storitve in trgovino d.o.o., Tržaška cesta 65, 2000 Maribor   107,00 €   04.03.2020 10.03.2020
230. Izobraževanje

SET d.o.o., Beogradska 6, 89101 Trebinje, Bosna in Hercegovina

  101,77 €   27.02.2020 05.03.2020 in
06.03.2020
229. Svetovalna storitev Jožek Milič, 2000 Maribor   7.000,00 €   25.02.2020 31.12.2020
228. Izobraževanje Center za participativni menedžment in izobraževanje d.o.o.
Visoko 050, 4212 Visoko
  196,00 €   19.02.2020 21.02.2020
227. Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   200,00 €*   19.02.2020 04.03.2020
226. Donatorstvo 42 GROUP, izobraževanje in svetovanje, d.o.o.
Vnanje Gorice, Požarnice 26D, 1351 Brezovica pri Ljubljani
  500,00 €   17.02.2020 27.02.2020
225. Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   680,00 €*   10.02.2020 04.03.2020
224. Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   200,00 €*   07.02.2020 04.03.2020
223. Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   400,00 €*   05.02.2020 04.03.2020
222. Intelektualna storitev Stanislav Senekovič, 2000 Maribor   2.520,00 €   03.02.2020 31.12.2020
221. Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   60,00 €*   28.01.2020 12.03.2020
220. Izobraževanje Prosperia, izobraževanje, svetovanje, mediacija, d. o. o., Železna cesta 10a, 1000 Ljubljana   259,00 €   24.01.2020 13.02.2020
219. Izobraževanje Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.,
Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana
  244,00 €   16.01.2020 21.01.2020
218. Donatorstvo Društvo za pomoč otrokom s cerebralno paralizo "SUPERMATIJA",
Kopitarjeva ulica 11, 2000 Maribor
  500,00 €   17.12.2019 24.12.2019
217. Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   60,00 €*   21.11.2019 21.11.2019
216. Izobraževanje Območno združenje rdečega križa Maribor, Ulica Pariške komune 13,
2000 Maribor
  87,5 €   20.11.2019 20.11.2019
215. Izobraževanje Območno združenje rdečega križa Krško, Cesta krških žrtev 30,
8270 Krško
  262,5 €   19.11.2019 19.11.2019
214. Izobraževanje ČASNIK VEČER d.o.o., Ulica slovenske osamosvojitve 2, 2000 MARIBOR   122,95 €   19.11.2019 20.11.2019
213. Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   60,00 €*   18.11.2019 18.11.2019
212. Izobraževanje Agencija POTI, Izobraževalna, svetovalna in založniška družba, d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana   199,80 €   15.11.2019 29.11.2019
211. Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   60,00 €*   14.11.2019 14.11.2019
210. Izobraževanje E-DISTI, poslovne storitve, d.o.o.,  Litijska cesta 259, 1261 Ljubljana - Dobrunje   2.448,60 €   12.11.2019 6.1.2020 do 8.1.2020
209. Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   160 €*   12.11.2019 12.11.2019
208. Izobraževanje SDGK – Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, Jamova 2, 1000 LJUBLJANA   600,00 €*   5.11.2019 7.11.2019 in
8.11.2019
207. Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   120,00 €*   5.11.2019 5.11.2019
206. Izobraževanje Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana   160,00 €   22.10.2019 25.10.2109
205. Sponzorstvo

Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Glavni trg 19c, 2000 Maribor

  200,00 €   17.10.2019 29.11.2019
204. Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   80,00 €*   16.10.2019 16.10.2019
203. Svetovalna storitev Joško Roisna, 1000 Ljubljana   300,00 €   16.10.2019 31.12.2019
202. Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   80,00 €*   26.09.2019 26.09.2019
201. Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   60,00 €*   25.09.2019 25.09.2019
200. Izobraževanje Agencija POTI, Izobraževalna, svetovalna in založniška družba, d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana   199,80 €   19.09.2019 27.09.2019
199. Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   60,00 €*   17.09.2019 17.09.2019
198. Izobraževanje Društvo ekonomistov elektrogospodarstva in premogovništva (DEEP), Partizanska cesta 78, 3320 Velenje   320,00 €   11.09.2019 12.09.2019 in 13.09.2019
197. Izobraževanje Društvo varnostnih inženirjev Velenje, Titov trg 2, p.p. 125
3320 Velenje
  120,00 €   09.09.2019 12.09.2019
196. Izobraževanje MCPZ – Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana   155,00 €   06.09.2019 19.09.2019
195. Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   60,00 €*   12.03.2019 02.09.2019
194. Izobraževanje SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE, Ljubljana,Tržaška cesta 002, 1000 Ljubljana   1.570,00 €   21.06.2019 21.06.2019
193. Svetovalna
storitev
E-ZAVOD Zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev, Čučkova ulica 5, 2250 Ptuj   6.251,60 €   17.06.2019 31.03.2022
192. Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   40 €*   11.06.2019 11.06.2019
191. Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   80 €*   11.06.2019 11.06.2019
190. Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   60 €*   06.06.2019 06.06.2019
189. Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   200 €*   04.06.2019 04.06.2019
188. Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   120 €*   28.05.2019 28.05.2019
187. Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   40,00 €*   23.05.2019 23.05.2019
186. Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   40,00 €*   21.05.2019 21.05.2019
185. Sponzorstvo IRMA Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije d.o.o. Ljubljana   550,00 €   15.05.2019  16.05.2019
184. Izobraževanje IRMA Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije d.o.o. Ljubljana    460, 00 €   14.05.2019 16.05.2019
183. Izobraževanje Kova d.o.o., Opekarniška cesta 15d, 3000 Celje   160,00 €   14.05.2019 21.05.2019
182. Izobraževanje Prosperia, izobraževanje, svetovanje, mediacija, d.o.o., Železna cesta 10A, 1000 Ljubljana   516,00 €   09.05.2019 14.05.2019
181. Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   150,00 €*   09.05.2019 09.05.2019
180. Izobraževanje Planet GV d.o.o., Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana   330,00 €   06.05.2019 10.05.2019
179. Izobraževanje EVRA d.o.o., Oberljatova pot 16, 2000 Maribor   2.100,00 €   05.04.2019 05.04.2019
178. Svetovalna storitev Aleš Weiss, 2354 Bresternica   1.820,00 €   20.03.2019 31.03.2019
177. Svetovalna storitev Aleš Weiss, 2354 Bresternica   980,00 €   20.03.2019 31.03.2019
176. Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   60,00 €*   21.03.2019 21.03.2019
175. Izobraževanje Elektrotehniško društvo Maribor, Glavni trg 17 b, 2000 Maribor   660,00 €   18.03.2019 28.03.2019
174. Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   160,00 €*   13.03.2019 13.03.2019
173. Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   180,00 €*   12.03.2019 12.03.2019
172. Izobraževanje Kova d.o.o., Opekarniška cesta 15d, 3000 Celje   90,00 €   10.03.2019 14.03.2019
171. Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   150,00 €*   07.03.2019 07.03.2019
170. Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   40,00 €*   12.02.2019 12.02.2019
169. Donatorstvo PGD Bistrica ob Dravi, Ruška cesta 94, 2345 Bistrica ob Dravi   150,00 €   05.02.2019 20.02.2019
168. Izobraževanje TAX-FIN-LEX d.o.o., Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana   190,00 €   04.02.2019 06.02.2019
167. Svetovalna storitev Jožek Milič, 2000 Maribor   9.000,00 €   31.01.2019 31.12.2019
166. Donatorstvo Športno društvo Dravskih elektrarn Maribor, Obrežna ulica 170, Maribor   2.880,00 €    31.01.2019 31.12.2019
165. Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana   60,00 €*   30.1.2019 30.01.2019
164. Intelektualna storitev Stanislav Senekovič, 2000 Maribor   2.520,00 €   29.01.2019 31.12.2019
163. Izobraževanje Bimatori, Inštitut za informacijsko modeliranje v gradbeništvu, Maribor, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor   1.000,00 €   11.01.2019 13.02.2019
162. Izobraževanje DRUŽBA ZA ODLIČNOST, podjetniško in poslovno izobraževanje in svetovanje, d.o.o., Beloruska ulica 7, 2000 Maribor   1.410,00 €   13.12.2018 14.12.2018
161. Revizijske storitve KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana   5.000,00 €   6.12.2018 29.3.2019
160. Svetovalna storitev CAUTELA PROS d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana   1.600,00 €   29.11.2018 21.12.2018
159. Sponzorstvo Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Glavni trg 19c, 2000 Maribor   150,00 €   27.11.2018 6.12.2018
158. Intelektualna storitev Maja Davis s.p. TellUs - prevajanje in druge jezikovne storitve, Ulica nadvojvoda Janeza 005, 2341 Limbuš   683,20 €   21.11.2018 5.12.2018
157. Izobraževanje SDGK – Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, Jamova 2
1000 Ljubljana
  300,00 €   15.11.2018 20.11.2018
156. Svetovalna storitev Aleš Weiss, 2354 Bresternica   1.400,00 €   26.10.2018 25.11.2018
155. Izobraževanje VDI Wissensforum, VDI-Platz 1, 40468 Düsseldorf,
Postfach 101139
  1.356,60 €   4.10.2018 11.10.2018
154. Izobraževanje Hogg Robinson Nordic AB, St. Eriksgatan 117, P.O. Box 139 
S-10122 Stockholm
  1.378,90 €   3.10.2018 15.11.2018
153. Izobraževanje ŠCID, Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj   215,00 €   2.10.2018 12.10.2018
152. Izobraževanje Prosperia d.o.o., Železna cesta 10a, 1000 Ljubljana   558,00 €   24.9.2018 10.10.2018
151. Izobraževanje TU Graz, Rechbauerstraße 12, 8010 Graz   760,00 €   17.9.2018 20.9.2018
150. Izobraževanje CIVIS d.o.o., Tržaška cesta 65, 2000 Maribor   126,00 €   3.9.2018 13.9.2018
149. Izobraževanje ARHINOVA d.o.o., Stara cesta 15A, 4220 Škofja Loka   200,00 €   25.6.2018 12.7.2018
148. Izobraževanje NEBRA d.o.o., Miklošičeva cesta 18, 1001 Ljubljana   721,50 €   1.6.2018 12.6.2018
147. Svetovalna storitev Aleš Weiss, 2354 Bresternica   4.332,75 €   22.5.2018 22.7.2018
146. Izobraževanje LEXPERA d. o. o., Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana   290,00 €   15.5.2018 6.6.2018
145. Izobraževanje IRMA d.o.o.,  Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana   377,05 €   10.5.2018 4.6.2018
144. Izobraževanje Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.,
Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana
  275,50 €   10.4.2018 16.4.2018
143. Svetovalna storitev FINA KOMERC I.N.T.L. d.o.o., Ul. Bore Kostića Velemajstora 19/1, 11070 Beograd 27   71.000,00 €   26.3.2018 30.4.2020
142. Izobraževanje KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, 3000 Celje   80,00 €   6.3.2018 8.3.2018
141. Svetovalna storitev AVBREHT, ZAJC in PARTNERJI odvetniška družba o.p., d.o.o., Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana   1.360,00 €   2.3.2018 31.12.2018
140. Izobraževanje Prosperia, izobraževanje, svetovanje, mediacija, d.o.o., Železna cesta 10a, 1000 Ljubljana   249,00 €   19.2.2018 28.2.2018
139. Izobraževanje CPM izobraževanje d.o.o., Visoko 50, 4212 Visoko   480,00 €   19.2.2018 21.2.2018
138. Intelektualna storitev Maja Davis s.p. TellUs - prevajanje in druge jezikovne storitve,
Ulica nadvojvoda Janeza 005, 2341 Limbuš
  3.302,50 €   16.2.2018 6.3.2018
137. Donatorstvo Športno društvo Dravskih elektrarn Maribor,
Obrežna ulica 170, Maribor
  3.240,00 €   12.2.2018 31.12.2018
136. Svetovalna storitev Jožek Milič
2000 Maribor
  10.000,00 €   7.2.2018 31.12.2018
135. Intelektualna storitev Stanislav Senekovič,
2000 Maribor
  2.520,00 €   31.1.2018 31.12.2018
134. Intelektualna storitev Maja Davis s.p. TellUs - prevajanje in druge jezikovne storitve,
Ulica nadvojvoda Janeza 005, 2341 Limbuš
  320,50 €   4.1.2018 5.1.2018
133. Svetovalna storitev OHM BIRO PROJEKTIRANJE, SVETOVANJE IN NADZOR VLADO ŠIŠKO S.P.,
Vučja vas 48, 9242 Križevci pri Ljutomerju
  1.950,00 €   20.12.2017 31.1.2018
132 Intelektualna storitev Maja Davis s.p. TellUs - prevajanje in druge jezikovne storitve, Ulica nadvojvoda Janeza 005, 2341 Limbuš   15,00 €   14.12.2017 15.12.2017
131. Izobraževanje Združenje delodajalcev Slovenije, Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana   130,00 €   11.12.2017 12.12.2017
130. Izobraževanje XING Events GmbH,
Sandstr. 33, 80335 München
  1.041,24 €   22.11.2017 29.11.2017
129. Izobraževanje Slovensko društvo za podzemne gradnje, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana   580,00 €   16.11.2017 23.11.2017
128. Izobraževanje
TAX-FIN-LEX d.o.o., Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana 
  399,00 €   10.11.2017 21.11.2017
127. Revizijske storitve KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana   3.280,00 €   10.11.2017 30.3.2018
126. Svetovalna storitev iSON, poslovno sodelovanje, Nina Jeznik s.p., Planinska ulica 20, 2367 Vuzenica   1.539,00 €   27.10.2017 30.11.2017
125. Sponzorstvo Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Glavni trg 19c, 2000 Maribor   150,00 €   18.10.2017 6.12.2017
124. Svetovalna storitev Rödl & Partner Legal and Tax (Pty) Ltd, Johanenesburg, 1 Eastgate Lane, Bradfordview 2007,
PO BOX 346, Bradfordview 2008, Republic of South Africa
  700,00 €   9.10.2017 31.12.2017
123. Izobraževanje Izobraževalni center USPEH d.o.o., Ljubljanska cesta 24D, 4000 Kranj   159,00 €   10.10.2017 17.10.2017
122. Izobraževanje ResEnva Consulting d.o.o., Maksima Gorkog 11, 21000 Novi Sad   550,00 €   9.10.2017 2.11.2017
121. Izobraževanje CPM Rajko Bakovnik s.p., Visoko 50, 4212 Visoko   270,00 €   3.10.2017 13.10.2017
120. Izobraževanje Kajakaška zveza Slovenije, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana   650,00 €   11.9.2017 15.9.2017
119. Svetovalna storitev CAUTELA PROS d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana   3.300,00 €   26.9.2017 17.10.2017
118. Izobraževanje IUS Software d.o.o., Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana   360,00 €   21.9.2017 13.10.2017
117. Izobraževanje Društvo ekonomistov elektrogospodarstva in premogovništva Slovenije, Partizanska cesta 78, 3320 Veljenje   320,00 €   14.9.2017 29.9.2017
116. Izobraževanje KOVA d.o.o., Teharska cesta 4, 3000 Celje   80,00 €   4.9.2017 28.9.2017
115. Izobraževanje

Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor

  120,00 €   16.6.2017 20.6.2017
114. Sponzorstvo Slovenski nacionalni komite za velike pregrade SLOCOLD, Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana   500,00 €   23.5.2017 31.12.2017
113. Izobraževanje Združenje CIGRE-CIRED, Tehnološki park 20, 1000 Ljubljana   250,00 €   13.5.2017 24.5.2017
112. Izobraževanje IRMA d.o.o., Slovenčeva ulica 95, 1000 Ljubljana   377,05 €   10.5.2017 25.5.2017
111. Izobraževanje Inženirska zbornica Slovenije, Jarška 10b, 1000 Ljubljana   491,80 €   8.5.2017 17.5.2017
110. Izobraževanje Izobraževalni center Uspeh d.o.o., Ljubljanska cesta 24D, 4000 Kranj   169,00 €   14.4.2017 20.4.2017
109. Izobraževanje Društvo ekonomistov elektrogospodarstva in premogovništva Slovenije, Partizanska cesta 78, 3320 Veljenje   180,00 €   11.4.2017 19.4.2017
108. Izobraževanje REECO SRB d.o.o., Petra Drapsina 33, 21000 Novi Sad   80,00 €   7.4.2017 26.4.2017
107. Izobraževanje CPM Rajko Bakovnik s.p., Visoko 50, 4212 Visoko   756,00 €   27.3.2017 4.4.2017
106. Izobraževanje BUREAU VERITAS d.o.o., Linhartova cesta 49A, 1000 Ljubljana   150,00 €   15.3.2017 12.4.2017
105. Izobraževanje FGH e.V., Besselstr. 20-22, 68219 Manheim   940,00 €   8.3.2017 17.5.2017
104. Donatorstvo Kolesarski klub Perutnina Ptuj, Ob Dravi 9, p.p. 80, 2250 Ptuj   250,00 €   3.3.2017 31.12.2017
103. Donatorstvo Športno društvo Dravskih elektrarn Maribor,
Obrežna ulica 170, Maribor
  3.120,00 €   27.2.2017 31.12.2017
102. Izobraževanje Gesellschaft der Förderer des Hubert-Engels-Institutes fur Wasserbau und Technische Hydromechanik an der Technischen Universitat Dresden e. V., 01062 Dresden   325,00 €   17.2.2017 10.3.2017
101. Izobraževanje CPM Rajko Bakovnik, s.p., Visoko 50, 4212 Visoko   258,00 €   14.2.2017 17.2.2017
100. Sponzorstvo Odbojkarska zveza Slovenije,
Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana
  4.000,00 €   6.2.2017 31.5.2017
99. Svetovalna storitev Jožek Milič
2000 Maribor
  18.000,00 €   2.2.2017 31.12.2017
98. Prevajanje Stanislav Senekovič,
2000 Maribor
  5.400,00 €   27.1.2017 31.12.2017
97. Svetovalna storitev AVBREHT, ZAJC in PARTNERJI odvetniška družba o.p., d.o.o., Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana   2.040,00 €   24.1.2017 31.12.2017
96. Izobraževanje Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana   80,00   23.1.2017 26.1.2017
95. Izobraževanje NEBRA d.o.o., Miklošičeva cesta 18, 1001 Ljubljana   554,40 €   16.1.2017 7.2.2017
94. Svetovalna storitev AVBREHT, ZAJC in PARTNERJI odvetniška družba o.p., d.o.o., Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana   680,00 €   15.12.2016 31.12.2016
93. Svetovalna storitev CAUTELA PROS d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana   1.900,00 €   16.12.2016 6.1.2017
92. Intelektualna storitev KUD Banda ferdamana, Goriška ulica 23c, 2000 Maribor   200,00 €   8.12.2016 8.12.2016
91. Revizijske storitve KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana   3.290,00 €   7.12.2016 24.4.2017
90. Svetovalna storitev ACTIOMA, d.o.o., Cesta XVI 5A, 1260 Ljubljana - Polje   486,00 €   29.11.2016 31.12.2019
89. Izobraževanje Založba Forum Media d.o.o., Prešernova ulica 1, 2000 Maribor   547,20 €   22.11.2016 29.11.2016
88. Izobraževanje IUS Software d.o.o., Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana   140,00 €   21.11.2016 2.12.2016
87. Izobraževanje DigitalPlantDesign Kft., Tatai utca 4, 1135 Bodapest, Madžarska   280,00 €   14.11.2016 23.11.2016
86. Sponzorstvo Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Glavni trg 19c, 2000 Maribor   600,00 €   14.11.2016 7.12.2016
85. Izobraževanje CIGRE, Berislavićeva 6, 10000 Zagreb, Hrvaška   4.500,00 HRK   11.11.2016 16.11.2016
84. Izobraževanje Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana   330,00 €   10.11.2016 2.12.2016
83. Izobraževanje TÜV SÜD GmbH, Tiwastr. 7, 6200 Jenbach, Avstrija   175,00 €   8.11.2016 8.11.2016
82. Izobraževanje VDI Wissensforum GmbH, VDI Platz 1, 40468 Düsseldorf, Nemčija   1.390,00 €   4.11.2016 1.12.2016
81. Izobrževanje REECO SRB d.o.o., Petra Drapšina 33, 21000 Novi Sad, Srbija   400,00 €   3.11.2016 10.11.2016
80. Izobraževanje Izobraževalni center USPEH d.o.o., Ljubljanska cesta 24D, 4000 Kranj   160,00 €   14.10.2016 18.10.2016
79. Izobraževanje ŠCID, Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj   215,00 €   11.10.2016 18.10.2016
78. Izobraževanje Agencija za management, Gosposka ulica 4, 1000 Ljubljana   365,00 €   11.10.2016 14.10.2016
77. Izobraževanje XING Events GmbH, Sandstr. 33, DE-80335 München   595,55 €   30.09.2016 30.11.2016
76. Izobraževanje Združenje delodajalcev Slovenije, Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana   81,00 €   28.09.2016 06.10.2016
75. Izobraževanje Društvo ekonomistov elektrogospodarstva in premogovništva, Partizanska cesta 78, 3320 Velenje   320,00 €   16.09.2016 29.09.2016
74. Izobraževanje KOVA d.o.o., Teharska cesta 4, 3000 Celje   80,00 €   13.09.2016 27.09.2016
73. Izobraževanje Agencija POTI d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana   159,80 €   23.08.2016 31.08.2016
72. Intelektualna storitev Maja Davis s.p. TellUs - prevajanje in druge jezikovne storitve   1.233,39 €   11.08.2016 16.08.2016
71. Izobraževanje Keplero Servizi Sas di De Grandi Natania & C, via Marconi, 51 Scala A 40122 Bologna   7.500,00 NOK   01.08.2016  01.09.2016
70. Intelektualna storitev Maja Davis s.p. TellUs - prevajanje in druge jezikovne storitve   2.490,00 €   29.07.2016 09.08.2016
69. Intelektualna storitev EKOSYSTEM d.o.o.   1.105,80 €   11.07.2016 30.08.2016
68. Sponzorstvo Narodni dom Maribor, Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor   2.000 €   21.06.2016 02.07.2016
67. Sponzorstvo Slovenski nacionalni komite za velike pregrade SLOCOLD, Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana   500,00 €   14.06.2016 31.12.2016
66. Izobraževanje CGS plus d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1000 Ljubljana SI56031071000159385 320,00 € Enkratno izplačilo (390,40 €)* 02.06.2016 7.6.2016
65. Izboraževanje Societe Hydrotechnique de France, 25 rue des Favorites, F-75015 Paris FR763005600073007354 625,00 € Enkratno izplačilo (750,00 €)* 02.06.2016 8.7.2016
64 Svetovalna storitev Kramar Porezno Svetovanje j.t.d., Ljubljanica 23, 10000 Zagreb   1.200,00 €   31.05.2016 31.12.2016
63. Intelektualna storitev DHD modeliranje, projektiranje in meritve v hidrotehniki d.o.o., Praprotnikova ulica 37, 2000 Maribor SI56241049011368847 10.400,00 € Enkratno izplačilo (12.688,00 €)* 23.05.2016 23.06.2016
62. Izobraževanje IRMA inštitut za raziskavo materialov in aplikacije d.o.o., Slovenčeva ulica 95, 1000 Ljubljana SI56031311009678565 690,00 € Enkratno izplačilo (841,80 €)* 20.05.2016 25.05.2016
61. Izobraževanje Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.,
Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana
SI56020240018530936 300,00 € Enkratno izplačilo (366,00 €)* 04.05.2016 18.05.2016
60. Izobraževanje PROSPERIA d.o.o., Železna cesta 10a, 1000 Ljubljana SI56290000055676208 418,00 € Enkratno izplačilo (509,96 €)* 22.04.2016 25.05.2016
59. Svetovalna storitev

Rödl & Partner Legal and Tax (Pty) Ltd, Johanenesburg, 1 Eastgate Lane, Bradfordview 2007,
PO BOX 346, Bradfordview 2008, Republic of South Africa

TRR: 1058515942
Swift Code: NEDSZAJJ

33.000,00 € Po opravljenih storitvah (2.500,00 €, 2.800,00 €, 900,00 €, 3.000,00 €, 2.000,00 €, 2.000,00 €, 200,00 €, 800,00 €, 1.825,00 €, 4.500,00 €, 2.850,00 €, 6.400,00 €, 210,00 €, 1.900,00 €, 720,00€) 20.4.2016 31.08.2018
58. Izobraževanje INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
Jarška cesta 10B, 1000 Ljubljana
SI56020100257597531 65,57 € Enkratno izplačilo (80,00€)* 07.04.2016 07.04.2016
57. Intelektualna storitev TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE d.o.o. - v likvidaciji, Ob železnici 27, 1420 Trbovlje SI56023300012039058 0,00 € Krovni sporazum 31.03.2016 Nedoločen čas
56. Intelektualna storitev SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica SI56047500000545385 0,00 € Krovni sporazum 30.03.2016 Nedoločen čas
55. Intelektualna storitev DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor SI56045150000337195 0,00 € Krovni sporazum 24.03.2016 Nedoločen čas
54. Intelektualna storitev PREMOGOVNIK VELENJE, d.d.,Partizanska cesta 78, 3320 Velenje SI56031761000149505 0,00 € Krovni sporazum 23.03.2016 Nedoločen čas
53. Intelektualna storitev TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj SI5629000003080383 0,00 € Krovni sporazum 22.03.2016 Nedoločen čas
52. Intelektualna storitev RGP d.o.o., rudarski gradbeni programi, Rudarska cesta 6, 3320 Velenje SI56024260019289178 0,00 € Krovni sporazum 22.03.2016 Nedoločen čas
51. Intelektualna storitev HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana SI56029240254805996 0,00 € Krovni sporazum 22.03.2016 Nedoločen čas
50. Intelektualna storitev PV INVEST, upravljanje naložb, institucionalno varstvo starejših in ostale storitve, d.o.o., Koroška cesta 62B, 3320 Velenje SI56906720000732605 0,00 € Krovni sporazum 09.03.2016 Nedoločen čas
49. Intelektualna storitev HTZ Harmonija tehnologije in znanja, invalidsko podjetje, d.o.o. Velenje, Partizanska cesta 78, 3320 Velenje SI56024260088967382 0,00 € Krovni sporazum 09.03.2016 Nedoločen čas
48. Svetovanje JERMAN & BAJUK svetovanje in izobraževanje d.o.o., Jarška cesta 10A, 1000 Ljubljana SI56330000002213046 150 € Enkratno izplačilo
(150 €)
10.03.2016 10.03.2016
47. Donacija Društvo strojnih inženirjev Maribor Zolajeva 12, 2000 Maribor SI56041730000686760 300 € Enkratno izplačilo
(300 €)
04.03.2016 12.03.2016
46. Svetovalna storitev AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI odvetniška pisarna o.p., d.o.o. SI56020180258543374 2.040 € po opravljenih urah (69,36 €, 68 €, 238 €, 374 €, 136 €, 476 €, 85 €, 805,80 € - izplačilo na podalgi ankes z dne 15.12.2016) 25.02.2016 31.12.2016
45. Svetovalna storitev AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI odvetniška pisarna o.p., d.o.o. SI56020180258543374 7.480 € po opravljenih urah ( 578 €, 238 €, 34 €, 884 €, 340 €, 68 €, 102 €, 136 €, 204 €, 289 €, 204 €, 153 €, 272 €, 1.020 €, 442 €) 04.02.2016 31.12.2017
44. Prevajanje Stanislav Senekovič,
2000 Maribor
Fizična oseba 5.400 € po opravljenih urah
(90 €, 144 €, 72 €, 306 €, 612 €, 36 €, 54 €, 72 €, 228 €, 54 €)
29.01.2016 31.12.2016
43. Svetovalna storitev Jožek Milič,
2000 Maribor
Fizična oseba 21.000 € po opravljenih urah (1.925 €, 1.950 €,
1.975 €, 1.625 €, 2.050 €, 1.950 €, 1.275 €, 850 €, 825 €, 825 €, 825 €, 825 €)
22.01.2016 31.12.2016
42. Svetovalna storitev OHM BIRO PROJEKTIRANJE, SVETOVANJE IN NADZOR VLADO ŠIŠKO S.P.,
Vučja vas 48,
9242 Križevci pri Ljutomerju
SI56101000052271937 3.750 € Enkratno izplačilo (3.750 €)* 14.01.2016 28.02.2016
41. Sponzorstvo VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o.,
Glavni trg 19, 2000 Maribor
SI56031211006463796 150 € Enkratno izplačilo (150 €) 09.12.2015 09.12.2015
40. Revizijske storitve KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana SI56290000001851102 3.290 € 2 x 1.645,00 € 02.12.2015 22.04.2016
39. Svetovalna storitev Odvetnica Mojca Veljkovič in odvetniki,
Titova cesta 2A, 2000 Maribor
SI56041070113359471 3.640 € Po opravljenih urah (še ni bilo izvedenih plačil)* 01.12.2015 31.12.2016
38. Izobraževanje SLOVENSKO DRUŠTVO GRADBENIH KONSTRUKTORJEV, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana SI56020850015319187 270 € Enkratno izplačilo (329,40€)* 19.11.2015 20.11.2015
37. Izobraževanje DigitalPlantDesign Kft., Tatai utca 4., 1135 Budimpešta, Madžarska HU4710300021061971948820019 420 € Enkratno izplačilo (533,40€)* 12.11.2015 25.11.2015
36. Izobraževanje ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana SI56029240012833094 560 € Enkratno izplačilo (683,20€)* 10.11.2015 13.11.2015
35. Svetovalna storitev AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI odvetniška pisarna o.p., d.o.o SI56020180258543374 1.768 € Enkratno izplačilo (1.768,00 €) 06.11.2015 09.11.2015
34. Izobraževanje INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
Jarška cesta 10B, 1000 Ljubljana
SI56031001000014228 240 €* Enkratno izplačilo (240,00 €)* 28.10.2015 06.11.2015
33. Izobraževanje NEBRA d.o.o. SI56610000008269791 210 € Enkratno izplačilo (256,20 €)* 19.10.2015 21.10.2015
32. Izobraževanje ŠTUDIJSKI CENTER ZA INDUSTRIJSKO DEMOKRACIJO, MATKO GOSTIŠA S.P.,
Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj
SI56031261000024303 209 € Enkratno izplačilo (254,98 €)* 8.10.2015 16.10.2015
31. Izobraževanje Združenje delodajalcev Slovenije
Dimičeva 9, 1000 Ljubljana
SI56020110015672692 120 € Enkratno izplačilo (146,40 EUR)* 08.10.2015 12.10.2015
30. Svetovalna storitev AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI odvetniška pisarna o.p., d.o.o. SI56020180258543374 2.380 € (neto realizacija znaša 1.838,04 €) Po opravljenih urah (719,26 €*, 825,04 €*, 698,11 €*) 22.09.2015 31.12.2015
29. Izobraževanje Društvo ekonomistov elektrogospodarstva in premogovništva Slovenije,
Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
SI56029800258245879 960 € Enkratno izplačilo (1.171,20 EUR)* 17.09.2015 25.09.2015
28. Izobraževanje CIVIS d.o.o., Tržaška cesta 65, 2000 Maribor SI5630000011122056  110 € Enkratno izplačilo (134.20 €)* 16.09.2015 4.09.2015
27. Avtorsko delo Tadej Vindiš, samozaposlen v kulturi,
Slovenska ulica 33, 2000 Maribor
fizična oseba 1.000 € Enkratno izplačilo (1.000 €) 16.09.2015 31.10.2015
26. Izobraževanje GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE Dimičeva 13, 1504 Ljubljana SI56029240017841495 90 € Enkratno izplačilo (97,60 €)* 07.09.2015 02.10.2015
25. Izobraževanje GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE Dimičeva 13, 1504 Ljubljana SI56029240017841495 80 € Enkratno izplačilo (109,80 €)* 08.09.2015 06.10.2015
24. Izobraževanje URADNI LIST RS d.o.o. Dunajska cesta 167 p.p.379 - 1001 Ljubljana SI56029220011569767 584 € Enkratno izplačilo (712,48 €)* 24.08.2015 22.-23.09.2015
23. Izobraževanje MCPZ - mednarodni center za prenos znanja d.o.o. SI56020240018530936 110 € Enkratno izplačilo (110 €) 20.08.2015 16.09.2015
22. Sponzorstvo NARODNI DOM MARIBOR
Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor
SI56012706030358416 2.000 € Izplačilo v dveh obrokih po 50 % 26.06.2015 11.07.2015
21. Sponzorstvo - letna članarina SLOCOLD,
Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana
NLB 020100019573887 500 € Enkratno izplačilo  (500 €) 03.06.2015 31.12.2015
20. Donatorstvo Športno društvo HSE,
Koprska ulica 91, 1000 Ljubljana
SI56043020001425496 666 € Enkratno izplačilo (666 €) 02.04.2015 31.12.2015
19. Sponzorstvo Košarkarski klub Maribor,
Popovičeva ulica 14, 2000 Maribor
SI56041730000856025 2.000 € Enkratno izplačilo (2.000 €) 23.03.2015 31.12.2015
18. Svetovalna storitev AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI odvetniška pisarna o.p., d.o.o. SI56020180258543374 6.800 € (pogodba zaključena brez izplačil) Po opravljenih urah ( ni bilo izvedenih izplačil) * 11.03.2015 31.12.2015
17. Donatorstvo Športno društvo Dravskih elektrarn Maribor,
Obrežna ulica 170, Maribor
NKBM 04515-0000110603 3.800 € Enkratno izplačilo (3.800 €) 05.03.2015 31.12.2015
16. Svetovalna storitev QCES d.o.o.,
Rožnodolska ulica 34, 2000 Maribor
SI56241029053401567 4.800 € Po opravljenih urah (1.793,40 €, 1.500,60 €, 1.610,40 €, 951,60 €) * 04.03.2015 04.08.2015
15. Svetovalna storitev Jože Dermol,
1000 Ljubljana
fizična oseba 6.000€
(končna realizacija znaša 5.860,48 €)
po opravljenih urah ( 1.400,60 €, 1.299,94 €, 940 €, 900 €, 679,94 €, 600 €) 09.02.2015 30.06.2015
14. Svetovalna storitev Miroslav Bukvič, 3320 Velenje fizična oseba 10.440 €
(končna  realizacija znaša 6.870,00 €)
po opravljenih urah (trenutno so bila izvedena naslednja izplačila: 720 €,  495 €, 1.320 €, 1.065 €, 1.005 €, 690 €, 225 €, 1.350 €) 09.02.2015 31.08.2015
13. Svetovalna storitev Jože Dermol, 1000 Ljubljana fizična oseba 6.960 € (realizirano v pogodbeni vrednosti; znesek 1.498,50 € predstavlja povračilo potnih stroškov) po opravljenih urah (trenutno so bila izvedena naslednja izplačila: 2.199,52 €, 1.599,82 €, 2.079,64 €, 2.579,52 €) 09.02.2015 30.04.2015
12. Svetovalna storitev AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI odvetniška pisarna o.p., d.o.o. SI56020180258543374 11.560 € (neto realizacija znaša 4.082,72 €) po opravljenih urah (trenutno so bila izvedena naslednja izplačila: 331,84 €, 373,32 €, 290,36 €, 1.783,64 €, 705,16 €, 539,24 €, 788,12 €, 169,24) * 04.02.2015 31.12.2015
11. Svetovalna storitev Jožek Milič,
2000 Maribor
fizična oseba 24.000 € (pogodbena vrednost predstavlja ocenjen znesek, realizirano v znesku 24.250,00 €) po opravljenih urah (trenutno so bila izvedena naslednja izplačila: 2.250 €,  2.200 €, 1.925 €, 2.275 €, 2.450 €, 2.025 €, 1.750 €, 1.325 €, 1.950 €, 2.225 €, 1.975 €, 1.900 €) 02.02.2015 31.12.2015
10. Prevajanje Stanislav Senekovič,
2000 Maribor
fizična oseba 5.400 € (končna  realizacija znaša  4.932,00 €) po opravljenih urah (trenutno so bila izvedena naslednja izplačila: 750 €, 540 €, 1.026 €, 630 €, 342 €, 270 €, 72 €, 252 €, 378 €, 432 €, 108 €, 162 €) 08.01.2015 31.12.2015
9. Sponzorstvo VGB d.o.o.,
Glavni trg 19 c, 2000 Maribor
SI56031211006463796 600 € Enkratno izplačilo (600 €) 25.11.14 04.12.2014
8. Revizijske storitve KPMG Slovenija, d.o.o.,
Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana
SI56290000001851102 3.500 € 2 x 1.750€ 20.11.14 30.04.2015
7. Intelektualna storitev IKONA ARHITEKTURA, PROJEKTIRANJE IN TEHNIČNO SVETOVANJE BARBARA GLAVIČ s.p.,
Delavska ulica 49, 2000 Maribor
SI5604173011275063 6.745 € 8 x 843,13 € 07.10.2014 31.05.2015
6. Svetovalna storitev DEM d.o.o.,
Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
SI56029440260098306 4.320 € 3 x 1.440 € 25.08.2014 01.12.2014
5. Avtorsko delo Tadej Vindiš, samozaposlen v kulturi,
Slovenska ulica 33, 2000 Maribor
fizična oseba 1.600 € 200 € in 1.400 € 21.08.2014 31.10.2014
4. Intelektualna storitev IVD Maribor p. o.,
Valvazorjeva ulica 73, 2000 Maribor
SI56906720000039734 24.000 € Enkratno izplačilo (24.000 €) 29.05.2014 90 dni od sklenitve pogodbe
3. Sponzorstvo NARODNI DOM MARIBOR
Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor
SI56012706030358416 2.000 € Izplačilo v dveh obrokih po 50 % 30.05.2014 5.7.2014
2. Svetovalna storitev AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI odvetniška pisarna o.p., d.o.o. SI56020180258543374 1.360 € Enkratno izplačilo (1.360 €) 20.05.2014 45 dni
1. Donatorska pogodba Športno društvo HSE,
Koprska ulica 91, 1000 Ljubljana
SI56043020001425496 840 € Enkratno izplačilo (840 €) 18.04.2014 26.4.2014
 * izplačilo je objavljeno v bruto znesku
 

OBJAVE PO PRIPOROČILIH IN PRIČAKOVANJIH TER KODEKSU SDH

Etični kodeks skupine HSE

Pooblaščenka za razlago Etičnega kodeksa je Maša Šega, Upravljanje s človeškimi viri, Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
 
ALEX-PLASTIK export-import, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.  (MŠ: 5845149000)
MIKOM nepremičnine in projektiranje d.o.o. (MŠ: 5288266000)
VODNOGOSPODARSKO PODJETJE d.d. (MŠ: 5142393000 )
 
Objava o izplačilu regresa za letni dopust 2021
 
V skladu s točko 4.4. Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga (avgust 2020), objavljamo informacijo o izplačilu regresa za letni dopust za leto 2021. Družba HSE Invest d.o.o. je dne 14. 5. 2021 izplačala regres v znesku 96.071,14 €. Izplačan je bil 48 osebam. Regres za letni dopust je bil izplačan na osnovi določil 131. člena ZDR-1 ter v skladu z določili 14. člena Pravilnika o plačah, nagrajevanju in napredovanju v držbi HSE Invest d.o.o. (z dne 27.12.2018).


Objava o izplačilu poslovne uspešnosti za leto 2021

V skladu s točko 4.4 Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga (marec 2022), objavljamo informacijo o izplačilu poslovne uspešnosti za leto 2021. Pravna osnova za izplačilo poslovne uspešnosti v družbi HSE Invest d. o. o. je kolektivna pogodba dejavnosti in interni akt družbe (Pravilnik o plačah, nagrajevanju in napredovanju v družbi HSE Invest d.o.o. (z dne 27.12.2018)). V družbi HSE Invest d. o. o. je bila dne 13. 05. 2022 izplačana poslovna uspešnost za leto 2021 v višini 1.500,00 EUR bruto po zaposlenem oz. v sorazmernem delu glede na trajanje zaposlitve v letu 2021, skladno s kriteriji. Skupni znesek izplačil je znašal 80.593,00 EUR.
 

Informacije v skladu s 4. odstavkom 60. člena ZSDH-1

Št. in datum sklepa Vsebina sklepa
Sklep 4 iz 26. korespondenčne skupščine HSE Invest (z dne 30.09.2021)
 
Skupščina družbe HSE INVEST d.o.o. (v nadaljevanju: HSE Invest) na podlagi 4. odstavka 60. člena ZSDH-1 daje poslovodstvu družbe HSE Invest dovoljenje za sklenitev posla z družbo VGP d.d., Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj, saj je sklenitev posla v ekonomskem interesu HSE Invest in so v zvezi s poslom ustrezno obvladovana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta HSE Invest. Predmetni sklep se objavi na spletni strani družbe HSE Invest.
 

Objavljamo seznam oddanih evidenčnih naročil v skladu z 2. odstavkom 21. člena ZJN-3.

 

Družbena odgovornost

V družbi HSE Invest prejmemo številne prošnje za finančno pomoč v obliki sponzorstev, donacij in oglaševanja. Da bi bili s tem povezani postopki in odločitve čim bolj poenotene, vas prosimo, da vloge oddajate izključno preko enega od treh obrazcev, ki so objavljeni v nadaljevanju. Ustrezni obrazec, prosimo, izpolnite in ga s potrebnimi prilogami posredujte preko e-pošte ali navadne pošte.

Če na vašo prošnjo/vlogo ne odgovorimo v tridesetih dneh, ji žal, v skladu s sprejeto strategijo, nismo ugodili.

Strategija dodeljevanja sponzorstev in donacij skupine HSE – družba HSE Invest 
Obrazec Vloga za sponzorstvo (Word format)
Obrazec; Vloga za donacijo (Word format)
Obrazec: Vloga za oglaševanje (Word format) 
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.