Izvedba projektov na ključ (EPC) | HSE Invest d.o.o.

Izvedba projektov na ključ (EPC)

Na podlagi izkušenj in pozitivnih referenc s področja vodenja najzahtevnejših projektov lahko našim naročnikom ponudimo tudi izvedbo projektov na ključ oziroma v mednarodnem terminu, po sistemu EPC. Kadre in kapacitete lahko v večini pokrijemo z viri znotraj skupine HSE in z vzpostavljeno dobaviteljsko verigo za potrebe dobave opreme.

Storitve, ki jih nudimo po sistemu na ključ obsegajo:
 • izdelava študij in strokovnih podlag,
 • izdelava projektne dokumentacije,
 • izdelavo investicijske dokumentacije,
 • izdelavo razpisne dokumentacije
 • izvedbo razpisov
 • izbor ponudnikov,
 • storitve pogodbene administracije,
 • projektni management,
 • management dokumentacije,
 • obvladovanje projektnih tveganj,
 • odkupi zemljišč,
 • pridobivanje dovoljenj za posege v prostor,
 • terminsko načrtovanje,
 • finančno načrtovanje,
 • kontrolo kakovosti v tovarnah, 
 • kontrola kakovosti na gradbišču,
 • izvajanje gradbenih del
 • dobava opreme
 • montaža opreme
 • nadzor med gradnjo,
 • zagotavljanje varstva in zdravja pri delu,
 • obvladovanje zahtevkov,
 • spuščanje v pogon,
 • koordinacijo projekta,
 • izvedbo tehničnih pregledov,
 • poskusno obratovanje,
 • predajo objekta naročniku,
 • garancijska doba.
 
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.