Osnovni podatki | HSE Invest d.o.o.

Osnovni podatki

Osnovni podatki

 
Polno ime družbe: HSE Invest družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o.
Skrajšano ime družbe: HSE Invest d.o.o.
Oblika organiziranosti: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež družbe: Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 300 59 92
Faks: +386 2 300 59 91
Spletna stran: www.hse-invest.si
E-pošta: info@hse-invest.si
Matična številka: 1574256000
ID za DDV: SI43635750
Transakcijski račun: SI56 0451 5000 0839 849 pri Novi KBM d.d.
Direktor družbe: mag. Jure Šimic
Številka registrskega vložka: 11134700, registrirano pri Okrožnem sodišču v Mariboru
Osnovni kapital: 380.000,00 EUR
Šifra dejavnosti: 71.129
 
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.