Poslanstvo, vizija, cilji | HSE Invest d.o.o.

Poslanstvo, vizija, cilji

Poslanstvo, vizija, cilji

Poslanstvo družbe je v integriranju  znanja v skupini HSE in izven za izvajanje projektov na energetskem področju doma in v tujini. Želimo  izkoristiti znanje, ki je v skupini HSE in Sloveniji ter z integracijo tega znanja v družbi HSE Invest konkurenčno nastopiti na trgu energetskih storitev in opreme ter kupcem zagotoviti visoko dodano vrednost.
 
Vizija je ostati vodilna slovenska energetska inženirska družba ter postati pomemben in zanesljiv  regionalni partner (JV Evropa) energetskim družbam in drugim investitorjem v energetske objekte. Nastopiti želimo tudi na selekcioniranih tržiščih izven regije z celovito ponudbo energetskih storitev na področju izgradnje hidroelektrarn (študije, projektiranje, W2W, EPC).
 
Cilji družbe so utrjevati prepoznan položaj družbe kot tiste, ki v slovenskem prostoru izvaja inženiring in vodi izgradnjo energetskih objektov za skupino HSE ter zunaj nje, zagotavljati izvedbo projektov v načrtovanih rokih, zahtevani kakovosti in v finančnih okvirih, določenih z investicijskimi programi. Doseči želimo zadovoljstvo vsakega naročnika pri izvajanju njegovih projektov in omogočati ter spodbujati stalno dodatno izobraževanje in izpopolnjevanje znanja zaposlenih, da se ohranja stik z napredkom znanj po posameznih področjih. Prilagajati se moramo razmeram na trgu, pravočasno identificirati priložnosti in uvajati nove storitve.
 
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.