Izdelava investicijske dokumentacije in ekonomika investicij | HSE Invest d.o.o.

Izdelava investicijske dokumentacije in ekonomika investicij

Ključnega pomena za investicijo je njena ekonomika. Na podlagi ekonomskih izračunov in na podlagi pričakovanj investitorjev, se le-ti odločajo ali bodo šli v investiranje. HSE Invest naročnikom nudi vso potrebno podporo pri ključnih odločitvah.

Vse potrebne elemente in izračune, ki omogočajo vsestransko ocenitev finančno-tržnih, ekonomskih in drugih posledic odločitve o investiciji vsebuje dobro izdelana investicijska dokuemtnacija. HSE Invest ima bogate izkušnje pri izdelavi vseh vrst investicijske dokuemtnacije in lahko naročnikom ponudi izdelavo:
  • Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki vsebuje podatke, potrebne za določitev investicijske namere in njenih ciljev. 
  • Predinvesticijska zasnova (PIZ), ki obravnava vse variante izvedbe investicije in pomaga izbrati optimalno. 
  • Investicijski program (IP), ki je ključni dokument in predstavlja strokovno osnovo za investicijsko odločitev. 
  • Študija izvedbe nameravane investicije, ki vsebuje popis vseh potrebnih aktivnosti za izvedbo investicije.
  • Poročilo o izvajanju investicijskega projekta
  • Poročilo o spremljanju učinkov investicije, ki primerja dejanske učinke investicije z učinki iz investicijskega programa.
 
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.