Projektiranje in BIM modeliranje | HSE Invest d.o.o.

Projektiranje in BIM modeliranje

Pri projektiranju dosledno sledimo našemu vodilu: Načrtujemo z znanjem. Znanje predstavljajo naši strokovnjaki iz gradbenega, strojnega in elektro področja, ki imajo za sabo mnoge uspešno izvedene projekte.


Svojim strankam lahko ponudimo:
 
 • ​analize energetskega stanja in upravljanja z energijo,
 • nabor možnih ukrepov učinkovite rabe energije oziroma zmanjšanja porabe energije,
 • analize izbranih ukrepov učinkovite rabe energije,
 • predlog najoptimalnejših ukrepov z vidika stroškov/prihrankov,
 • vodenje energetskega knjigovodstva.
 
BIM modeliranje

Informacijski model objekta ali Building Information Modeling (BIM) predstavlja nov sodoben proces načrtovanja, gradnje, vzdrževanja do razgradnje objektov na koncu njihove življenjske dobe. Predstavlja integriran proces vseh udeležencev projekta na skupnem digitalnem modelu in popoln nadzor nad informacijami skozi ves življenjski ciklus objekta.

Gradnja BIM-a se mora pričeti ob sami zamisli gradnje nekega objekta z zbiranjem vseh potrebnih informacij, nadaljevati pri projektiranju z izdelavo 3D gradnikov, katerim se kasneje dodajo še dimenzije časa izvedbe 4D in stroškov 5D, v času vzdrževanja in uporabe objekta pa še 6D, ki se uporablja vse do konca življenjske dobe oziroma razgradnje objekta.

HSE Invest od leta 2010 na vseh svojih projektih izvaja 3D projektiranje in ga neprestano izboljšujemo. V izdelavo 3D dokumentacije smo integrirali lasersko skeniranje in uspešno izvedli prehod na BIM modeliranje. 

Razpolagamo z najnovejšo programsko opremo in se nenehno dodatno izobražujemo na tem področju. Glavne prednosti, ki jih lahko ponudimo z BIM modeliranjem so: 
 • kompleten objekt z vsemi instalacijami, materiali in opremo je samo na enem mestu,
 • pregled nad celotnim objektom, detajlna obdelava gradbenih konstrukcij, strojne in elektro opreme z vsemi specifikacijami ter lastnostmi materialov, tipov opreme, 
 • vzporedno delo različnih tehničnih strokovnjakov in različnih projektantov,
 • pregledovanje in nadzor kolizij med tehnološkimi instalacijami ter gradbenimi objekti,
 • hitra izdelava 2D-dokumentacije za poljubne prereze,
 • takojšnja možnost uporabe modela na gradbišču med gradnjo – pomoč izvajalcem, projektantu in nadzoru,
 • nadzor vgrajenih količin betonov in ostalih materialov,
 • takojšnji vnos sprememb z gradbišča v model in
 • vzdrževanje modela objekta skozi ves življenjski cikel projekta do njegove razgradnje oziroma porušitve.
 
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.