Zaposleni | HSE Invest d.o.o.

Zaposleni

Zaposleni in njihovo znanje so največji kapital družbe HSE Invest.

Zaposleni
HSE Invest zaposluje dobrih 50 ljudi, ki pokrivajo praktično vsa potrebna področja gradbeništva, elektrike, strojništva, prava, ekonomije in okolja.


Kolektiv HSE Investa je visoko izobražen, več kot 85 % vseh zaposlenih ima vsaj višješolsko izobrazbo, mnogi med njimi so priznani strokovnjaki s številnimi izkušnjami, ki so jih začeli pridobivati že pred prihodom v družbo HSE Invest. Družba zagotavlja ustrezne delovne pogoje in stimulativno okolje ter skrbi za stalno izobraževanje kadra in motiviranost osebja.

 
Zaposleni redno spremljajo stanje tehnike na svojih področjih, se izobražujejo in pridobivajo nova znanja, sodelujejo na domačih ter mednarodnih konferencah in srečanjih kot poslušalci ali predavatelji.
 
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.