Odgovornost do okolja | HSE Invest d.o.o.

Odgovornost do okolja

Zavedamo se soodvisnosti z okoljem, v katerem delujemo in živimo.

Skrbimo za spoštljiv odnos do okolja in narave, upoštevamo zahteve po ohranjanju narave, racionalno ravnamo z naravnimi viri, optimalno izrabljamo material ter energijo, ki sta potrebna za naše delovanje.

Družba HSE Invest po svojih močeh igra v okolju družbeno odgovorno vlogo in poskuša prispevati posameznikom, društvom ter ustanovam, ki opravljajo širše družbeno koristno poslanstvo. Tako skušamo narediti naše sobivanje prijetneje za vse. 
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.