Organizacija | HSE Invest d.o.o.

Organizacija

Družba HSE Invest je organizirana po službah, znotraj služb so po posameznih strokah organizirana oddelka.

Družba je seveda tudi projektno organizirana, saj se za izvajanje posameznih projektov se imenujejo posamezne projektne skupine. Področja s službami, oddelka in projektne skupine delujejo po načelu matrične organizacije, kot to prikazuje naslednja organizacijska shema.

 


  
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.