Nadzor nad gradnjo | HSE Invest d.o.o.

Nadzor nad gradnjo

V času izgradnje objektov, je za uspešno dokončanje del potreben in tudi zakonsko predpisan gradbeni nadzor.

V družbi HSE Invest se zavedamo, da s kvalitetno izvedbo gradbenega, elektro in strojnega nadzora v veliki meri prispevamo h kvalitetni izvedbi in na koncu k uspešnemu investicijskemu projektu.

Obseg nadzora pri izgradnji po FIDIC
 • nadzor izvedbe del po projektu za izvedbo (PZI),
 • pregled projekta za izvedbo,
 • sprotno spremljanje gradbene sposobnosti,
 • spremljanje analize stroškov,
 • kontrola dokumentov,
 • kontrola terminskih načrtov,
 • kontrola stroškov,
 • pogodbeno upravljanje,
 • pregled ustreznosti,
 • obvladovanje kakovosti,
 • meritve in spričevala,
 • pomoč naročniku v zvezi s spremembami in zahtevki in
 • poročanje.
 
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.