Predstavitev | HSE Invest d.o.o.

Predstavitev

HSE Invest d. o. o. je vodilna slovenska družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov.

Predstavitev
Družba je uspešno sodelovala že na več kot 200 projektih, skupna instalirana moč referenčnih energetskih objektov znaša več kot 1.000 MW, vrednost projektov več kot 2 milijardi EUR.
 
Družba HSE Invest je del skupine HSE, največjega slovenskega proizvajalca električne energije z več kot 3000 zaposlenimi in z letno proizvodnjo več kot 8.000 GWh ter z letnim obsegom prodaje okrog 28.000 GWh.

Od ustanovitve družbe, leta 2002, je družba pridobila obsežne izkušnje na področju energetike, hidroenergije, termo energije, obnovljivih virov energije in infrastrukturnih objektov.

Najpomembnejše dejavnosti družbe so vodenje razvojnih projektov v predinvesticijski fazi, vodenje projektov izgradnje novih energetskih objektov, vodenje projektov rekonstrukcije obstoječih objektov in izdelava vseh vrst projektne ter investicijske dokumentacije za energetske in tudi druge gradbene objekte. Družba izvaja projekte v Sloveniji, svojo dejavnost pa intenzivno širi tudi v tujino.

  
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.