Storitve svetovalnega inženiringa in vodenja projektov | HSE Invest d.o.o.

Storitve svetovalnega inženiringa in vodenja projektov

Svetovalni inženiring na HSE Investu pojmujejo kot nudenje vseh potrebnih storitev naročniku v celotnemu investicijskemu procesu objekta, od ideje do predaje zgrajenega objekta. Naročnikom lahko ponudimo komplet storitev ali del storitev, odvisno od potreb naročnika.

V času življenjskega cikla projekta lahko naročnikom ponudimo:
 • izdelava študij in strokovnih podlag,
 • izdelava projektne dokumentacije,
 • izdelavo investicijske dokumentacije,
 • izdelavo razpisne dokumentacije
 • izvedbo razpisov
 • izbor ponudnikov,
 • storitve pogodbene administracije,
 • projektni management,
 • management dokumentacije,
 • obvladovanje projektnih tveganj,
 • odkupe zemljišč,
 • pridobivanje dovoljenj za posege v prostor,
 • terminsko načrtovanje,
 • finančno načrtovanje,
 • kontrolo kakovosti v tovarnah 
 • kontrola kakovosti na gradbišču,
 • nadzor med gradnjo,
 • zagotavljanje varstva in zdravja pri delu
 • obvladovanje zahtevkov,
 • spuščanje v pogon,
 • koordinacijo projekta,
 • svetovanje naročniku,
 • izvedbo tehničnih pregledov,
 • poskusno obratovanje
 • predajo objekta naročniku.
 
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.