Politika kakovosti ter varnosti in zdravja pri delu | HSE Invest d.o.o.

Politika kakovosti ter varnosti in zdravja pri delu

Družba veliko pozornost posveča politiki kakovosti in zdravja pri delu.

HSE Invest d.o.o. je vodilna slovenska družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov. Reference družbe segajo na področja hidro energije, termo energije, izrabe obnovljivih virov energije vode, sonca in vetra, sistemov vodenja, infrastrukture in industrije. Smo del skupine HSE, največjega slovenskega proizvajalca električne energije z več kot 3000 zaposlenimi in z letno proizvodnjo več kot 8.000 GWh.
Izkušnje iz energetike smo uspešno prenesli na projekte infrastrukture, industrije oziroma na vsa področja kjer zaznamo priložnosti. Naročnikom ponujamo širok nabor storitev, ki omogočajo podporo ali izvedbo projektov skozi celotni življenjski cikel projekta, od najzgodnejših faz snovanja do končne predaje objekta ali rezultatov projekta. Projekte izvajamo na način, ki naročnikom zagotavlja doseganje optimalnih naložbenih učinkov projektov. S svojimi aktivnosti želimo nenehno prispevati k ugledu in uspešnosti skupine HSE.

Zavedamo se soodvisnosti z okoljem, v katerem delujemo in živimo. Skrbimo za spoštljiv odnos do okolja in narave, upoštevamo zahteve po ohranjanju narave, racionalno ravnamo z naravnimi viri, optimalno izrabljamo material ter energijo, ki sta potrebna za naše delovanje. Nikoli ne pozabimo na svoj največji kapital – zaposlene in njihovo znanje. Zavedamo se,  da lahko učinkovito, družbeno in okoljsko sprejemljivo izvajanje delovnih procesov dosežemo le z ljudmi, ki imajo potrebna znanja, motiviranost ter sposobnosti, in ki imajo občutek, da se njihovo delo ceni in  se v svojem delovnem okolju počutijo varno ter prijetno. 

Vodili našega delovanja sta kakovost in varnost zato naša politika kakovosti temelji na zahtevah:
  • sistema vodenja kakovosti skladno s standardom ISO 9001:2015 in
  • sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu skladno s standardom ISO 45001:2018
Politika kakovosti je sestavni del poslovne politike podjetja in vključena v vsakoletnem poslovnem načrtu družbe. Izvajanje politike kakovosti je obveza vodstva in vseh sodelavcev.
Vodstvo družbe se zavezuje, da bo:
  • nenehno izboljševalo sisteme vodenja kakovosti in zdravja pri delu,
  • dosledno spremljalo in upoštevalo zahteve zakonodaje in vseh relevantnih zainteresiranih strani,
  • zagotavljalo varne in zdrave delovne pogoje za preprečevanje delovnih poškodb in okvar zdravja ter prepoznava tveganja in priložnosti za varnost in zdravje pri delu, 
  • preprečevalo nastanek nezgod in poškodb pri delu in okvar zdravja,
  • seznanjalo s politiko družbe vse, ki delajo za ali v imenu HSE Investa,
  • redno komuniciralo z zaposlenimi v družbi, dobavitelji in naročniki z namenom vzdrževanja in izboljševanja medsebojnega zaupanja,
  • sodelovalo in se posvetovalo z delavci in njihovimi predstavniki.
 
 
Maribor, 11.02.2021
Direktor:
mag. Jure Šimic

  
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.