Začetek izgradnje Hidroelektrarne Brežice | HSE Invest d.o.o.

Začetek izgradnje Hidroelektrarne Brežice

Veriga hidroelektrarn na spodnji Savi predstavlja večnamenski projekt, ki bo z zgrajenimi hidroelektrarnami Boštanj, Arto-Blanca in Krško ter načrtovanimi elektrarnami HE Brežice in HE Mokrice zagotavljala pomemben delež v energetski bilanci države Slovenije.

Dne  25.03.2013
Začetek izgradnje Hidroelektrarne Brežice
Poleg  same  proizvodnje  električne  energije  iz  obnovljivega  vira,  ponuja  kar  nekaj finančnih  kot ostalih pozitivnih  učinkov za lokalno skupnost inza  državni  proračun Republike Slovenije. Njena realizaci ja, poleg energetskega dela, predstavlja omejevanje izdatkov  državnega  proračuna  v primeru škod zaradi poplav in suš nih obdobij. Izgradnja verige HE zagotavlja poleg naštetega pozitivne  učinke  na  kakovost življenja prebivalcev ob reki (urejenost infrastrukture, turizem,čolnarjenje, ribištvo,...).

Gradnja petih hidroelektrarn na spodnji Savi poteka od leta 2002 in jo v veliki meri opredeljuje Koncesijska pogodba in Zakon o  pogojih  koncesije  za  izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save (ZPKEPS-1). Projekt izgradnje hidroelektrarn je od  samega  začetkaustrezno planiran,  učinkovito voden in nadzorovan, kar je omogočilo, da so do sedaj zgrajene hidroelektrarne v okviru planiranih sredstev, tako pa bo tudi po končani celotni izgradnji verige. Poleg tega daje projekt priložnost domačemu gospodarstvu, saj je gradnja in oprema predvsem rezultat slovenskega znanja. 
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.