HE Brežice - sinhronizacija prvega agregata z elektroenergetskim omrežjem | HSE Invest d.o.o.

HE Brežice - sinhronizacija prvega agregata z elektroenergetskim omrežjem

Prvi agregat HE Brežice že deluje 24 ur na dan.

Dne  20.01.2017
HE Brežice - sinhronizacija prvega agregata z elektroenergetskim omrežjem
Na jezovni zgradbi HE Brežice je bila po zaključku testiranj na agregatu 1 uspešno izvedena sinhronizacija na prenosno elektro energetsko omrežje. Agregat 1 je od 20.1.2017 naprej v pogodbenem poskusnem obratovanju sicer še na znižani koti v akumulacijskem bazenu.
Uspešno je bil izveden interni tehnični pregled objekta, ki je zajemal vsa dela na agregatu 1 vključno s testiranji do poskusnega obratovanja.

Poteka še montaža turbinske in generatorske opreme na drugem in tretjem agregatu. Pričetek testiranj na drugem agregatu je predviden v prvi polovici meseca februarja  2017, pogodbeno poskusno obratovanje sledi konec marca 2017. Dela na tretjem agregatu se izvajajo skladno s terminskim planom, pričetek testiranj je predviden v mesecu aprilu 2017.

Zaključena in prevzeta so bila dela na hidromehanski opremi elektrarne, po dvigu akumulacije sledi še montaža plavajoče zavese pred vtokom strojnice. Izvedena je glavnina vseh večjih gradbenih del, sledi še izvedba obrtniških del v objektu in zunanjih ureditev.

Polnitev akumulacije na nominalno koto se bo lahko izvedla po zaključku del na nasipih akumulacijskega bazena in zaključku del na modifikaciji jezu NEK, predvidoma šele v mesecu maju 2017.

Tehnični pregled ter začetek poskusnega obratovanja elektrarne je nespremenjen in predviden konec septembra 2017.
 
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.