Izdelava projektne dokumentacije PGD za mHE Borovlje | HSE Invest d.o.o.

Izdelava projektne dokumentacije PGD za mHE Borovlje

Obstoječa prodna pregrada Javornik na Savi Dolinki je načrtovana kot pregrada za zadrževanje proda in naj bi zmanjševala vnos naplavin v akumulacijski bazen HE Moste.

Dne  09.03.2016
Izdelava projektne dokumentacije PGD za mHE Borovlje
Za izkoriščanje vodnega padca prodne pregrade sta že zgrajeni mHE Tavčar in mHE Borovlje. Obstoječa mHE Borovlje ima moč cca 15 kW in ne omogoča v celoti izkoriščanja razpoložljivega energetskega potenciala.

Investitor Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. namerava obstoječo mHE Borovlje v celoti porušiti in na istem mestu zgraditi nov objekt, ki bo omogočal večji odvzem vode, do 8,00 m3/s skladno s pridobljenim vodnim dovoljenjem.

Družba HSE Invest d.o.o. izdeluje Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo nove mHE vključno z novo dostopno potjo, ki bo omogočala lažji odvoz prodnega materiala iz zadrževalnika. Nova mHE Borovlje bo sestavljena iz bočnega zajetja vode, usedalnika s temeljnim izpustom, vtokom s finimi rešetkami, čistilnim strojem ter objektom strojnice z iztokom. 
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.