TE Šoštanj - Izdelava projektne dokumentacije | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.000 MW, vrednost pa več kot dve milijardi EUR. V letih od ustanovitve do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo pri več kot 200 projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte po moči od 0,2 do 185 MW z jezovnimi zgradbami do 4.000 m3/s na hidropodročju in do 600 MW na termopodročju.

TE Šoštanj - Izdelava projektne dokumentacije
Naročnik TEŠ d.o.o.
Leto izvedbe 2014
TE Šoštanj - Izdelava projektne dokumentacije
Za potrebe izgradnjo 600-MW bloka 6 termoelektrarne Šoštanj je HSE Invest izdelal projektno dokumentacijo in sicer kompleten PGD, PZI gradbenih konstrukcij, PID, NOV ter nostrificiral PZI, PID in NOV dokumentacijo tehnološke opreme. Vsa dokumentacija je bila izdelana v skupnem 3D modelu.
 
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.