HE srednja Sava - IZDELAVA IDZ | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.000 MW, vrednost pa več kot dve milijardi EUR. V letih od ustanovitve do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo pri več kot 200 projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte po moči od 0,2 do 185 MW z jezovnimi zgradbami do 4.000 m3/s na hidropodročju in do 600 MW na termopodročju.

HE srednja Sava - IZDELAVA IDZ
Naročnik HSE d.o.o.
Leto izvedbe 2011
HE srednja Sava - IZDELAVA IDZ
Za potrebe razvoja projekta izgradnje HE na srednji Savi je HSE Invest izdelal idejne zasnove in investicijsko dokumentacijo za objekte:

HE Suhadol 2x22 MW

HE Trbovlje2x19 MW

HE Renke 2x18 MW
 
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.