Obnova HE Zlatoličje 130 MW | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.000 MW, vrednost pa več kot dve milijardi EUR. V letih od ustanovitve do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo pri več kot 200 projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte po moči od 0,2 do 185 MW z jezovnimi zgradbami do 4.000 m3/s na hidropodročju in do 600 MW na termopodročju.

Obnova HE Zlatoličje 130 MW
Naročnik DEM d.o.o.
Leto izvedbe 2005 - 2013
Obnova HE Zlatoličje 130 MW
HE Zlatoličje, ki je bila zgrajena 1969 in je največja HE V Sloveniji. Njena celovita obnova je bila ključnega pomena za zagotavljanje nadaljevanja zanesljive in varne oskrbe z električno energijo. Projekt je poleg obnove kompletne elektro strojne opreme HE, obsegal tudi nadvišanje zaščite na 17 km dovodnem kanala, dela na jezu Melje in izgradnjo MHE Melje.

HSE Invest je izvajal storitve svetovalnega inženirnga.

Več o projektu.
 
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.