HE Boštanj - 3x14.5 MVA | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.000 MW, vrednost pa več kot dve milijardi EUR. V letih od ustanovitve do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo pri več kot 200 projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte po moči od 0,2 do 185 MW z jezovnimi zgradbami do 4.000 m3/s na hidropodročju in do 600 MW na termopodročju.

HE Boštanj - 3x14.5 MVA
Naročnik HESS d.o.o.
Leto izvedbe 2006
HE Boštanj - 3x14.5 MVA
HE Boštanj je druga hidroelektrarna v verigi šestih HE na spodnji Savi z nazivno močjo 32,5 MW. Je pretočno akumulacijskega tipa z nameščenimi tremi cevnimi agregati z nazivnim pretokom 500 m3/s, s petimi pretočnimi polji in povprečno letno proizvodnjo 109 GWh.

HSE Invest je na projektu izvajal storitve svetovalnega inženiringa.

Več o projektu.
 
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.