Plavajoča sončna Elektrarn Družmirje 140 MWp | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.500 MW, vrednost pa več kot dve in pol milijardi EUR. V letih od ustanovitve leta 2002 do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo na več sto projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte moči do 185 MW na hidropodročju, do 600 MW na termopodročju in skupno cca. 15 MW na področju OVE. Reference segajo še na številne druge, zelo raznovrstne projekte kot so; infrastrukturni projekti, gradnja mostov, vodne ureditve in protipoplavne zaščite, izgradnja tehnoloških objektov, hidravlična modeliranja, matematična modeliranja energetskih sistemov,  izdelavo programske opreme in spuščanje v pogon za najzahtevnejše tehnološke procese v energetiki, vzdrževane in razvoj centrov  vodenja, izdelavo investicijske dokumentacije …

Plavajoča sončna Elektrarn Družmirje 140 MWp
Naročnik HSE d.o.o.
Leto izvedbe v teku
Plavajoča sončna Elektrarn Družmirje 140 MWp
Plavajoča sončna elektrarna Družmirje se načrtuje umetnem Družmirskem jezeru v Šoštanju. Okvirna moč objekta je 140 MW, elektrarna bo nameščena na cca 70 hektarjih in bo pokrivala do največ 50% vodne površine jezera, ocenjeno letna proizvodnja znaša 155 GWh električne energije. 

HSE Invest sodeluje na projektu od najzgodnejših faz, do sedaj je izdelal IDR in izdelal dokumentacijo za pričetek pobude za DPN ter vsa potrebna usklajevanja pri pristojnih ministrstvih. 
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.