PZVO Jez Markovci (DGD IN PZI) | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.000 MW, vrednost pa več kot dve milijardi EUR. V letih od ustanovitve do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo pri več kot 200 projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte po moči od 0,2 do 185 MW z jezovnimi zgradbami do 4.000 m3/s na hidropodročju in do 600 MW na termopodročju.

PZVO Jez Markovci (DGD IN PZI)
Naročnik DEM d.o.o.
Leto izvedbe 2021-2022
PZVO Jez Markovci (DGD IN PZI)
Prehod za vodne organizme pri jezu Markovci bo omogočal prehod vodnih organizmov med Ptujskim jezerom in strugo reke Drave. Gre za kombinacijo tehničnega dela PZVO in sonaravnega dela. V okvirju rešitve je bil narejen 240 m tehnični del PZVO z dvema vhodoma, prepust pod obstoječo cesto, 60m prepust v poplavnem območju in pa približno 500 m sonaravnega dela. 
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.