Kolesarska mostova M1 in M2 v sklopu kolesarskega omrežja zahod v Velenju | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.500 MW, vrednost pa več kot dve in pol milijardi EUR. V letih od ustanovitve leta 2002 do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo na več sto projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte moči do 185 MW na hidropodročju, do 600 MW na termopodročju in skupno cca. 15 MW na področju OVE. Reference segajo še na številne druge, zelo raznovrstne projekte kot so; infrastrukturni projekti, gradnja mostov, vodne ureditve in protipoplavne zaščite, izgradnja tehnoloških objektov, hidravlična modeliranja, matematična modeliranja energetskih sistemov,  izdelavo programske opreme in spuščanje v pogon za najzahtevnejše tehnološke procese v energetiki, vzdrževane in razvoj centrov  vodenja, izdelavo investicijske dokumentacije …

Kolesarska mostova M1 in M2 v sklopu kolesarskega omrežja zahod v Velenju
Naročnik Andrejc d.o.o.
Leto izvedbe 2021
Kolesarska mostova M1 in M2 v sklopu kolesarskega omrežja zahod v Velenju
V sklopu projekta kolesarskih povezav med Velenjem in Mozirjem, sta bila sprojektirana še 2 mostova preko Trebušnice (10m) in vodotoka Lepena (18m), širine 3.5 m. Obakrat gre za integralna AB mostova, globoko temeljena na pilotih.
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.