Projektiranje podvoza po tehnologiji navleka | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.000 MW, vrednost pa več kot dve milijardi EUR. V letih od ustanovitve do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo pri več kot 200 projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte po moči od 0,2 do 185 MW z jezovnimi zgradbami do 4.000 m3/s na hidropodročju in do 600 MW na termopodročju.

Projektiranje podvoza po tehnologiji navleka
Naročnik Andrejc d.o.o.
Leto izvedbe 2021
Projektiranje podvoza po tehnologiji navleka
Za potrebe izven nivojskega križanja kolesarske povezave in železniške proge v Velenju se je sprojektiral podvoz dolžine 22 m, širine 4.5m . Objekt je bil sprojektiran in izveden po tehnologiji navleka, kar je omogočalo gradnjo pod železnico z minimalno zaporo proge 72 ur.
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.