Prehodi za vodne organizme (PZVO) na reki Dravi | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.500 MW, vrednost pa več kot dve in pol milijardi EUR. V letih od ustanovitve leta 2002 do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo na več sto projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte moči do 185 MW na hidropodročju, do 600 MW na termopodročju in skupno cca. 15 MW na področju OVE. Reference segajo še na številne druge, zelo raznovrstne projekte kot so; infrastrukturni projekti, gradnja mostov, vodne ureditve in protipoplavne zaščite, izgradnja tehnoloških objektov, hidravlična modeliranja, matematična modeliranja energetskih sistemov,  izdelavo programske opreme in spuščanje v pogon za najzahtevnejše tehnološke procese v energetiki, vzdrževane in razvoj centrov  vodenja, izdelavo investicijske dokumentacije …

Prehodi za vodne organizme (PZVO) na reki Dravi
Naročnik DEM d.o.o.
Leto izvedbe 2021-2022
Prehodi za vodne organizme (PZVO) na reki Dravi
Kombinacija sonaravnega prehoda za vodne organizme s tehničnim delom na levem bregu HE Fale. Dolžina PZVO znaša približno 600 m, od tega je sonaravnega dela 90 m, ostalo je tehnični del. Višinska razlika znaša 17 m.
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.