Prehodi za vodne organizme (PZVO) na reki Dravi | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.000 MW, vrednost pa več kot dve milijardi EUR. V letih od ustanovitve do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo pri več kot 200 projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte po moči od 0,2 do 185 MW z jezovnimi zgradbami do 4.000 m3/s na hidropodročju in do 600 MW na termopodročju.

Prehodi za vodne organizme (PZVO) na reki Dravi
Naročnik DEM d.o.o.
Leto izvedbe 2021-2022
Prehodi za vodne organizme (PZVO) na reki Dravi
Kombinacija sonaravnega prehoda za vodne organizme s tehničnim delom na levem bregu HE Fale. Dolžina PZVO znaša približno 600 m, od tega je sonaravnega dela 90 m, ostalo je tehnični del. Višinska razlika znaša 17 m.
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.