Projektiranje manjših mostov preko Polskave | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.500 MW, vrednost pa več kot dve in pol milijardi EUR. V letih od ustanovitve leta 2002 do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo na več sto projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte moči do 185 MW na hidropodročju, do 600 MW na termopodročju in skupno cca. 15 MW na področju OVE. Reference segajo še na številne druge, zelo raznovrstne projekte kot so; infrastrukturni projekti, gradnja mostov, vodne ureditve in protipoplavne zaščite, izgradnja tehnoloških objektov, hidravlična modeliranja, matematična modeliranja energetskih sistemov,  izdelavo programske opreme in spuščanje v pogon za najzahtevnejše tehnološke procese v energetiki, vzdrževane in razvoj centrov  vodenja, izdelavo investicijske dokumentacije …

Projektiranje manjših mostov preko Polskave
Naročnik VGP DRAVA Ptuj d.o.o.
Leto izvedbe 2022
Projektiranje manjših mostov preko Polskave

Izdelani so bili načrti gradbenih konstrukcij za 4 integralne AB mostove preko Polskave dolžine 21 m – 25 m, širine 7,5 m temeljenih na pilotih. V sklopu projekta so se sprojektirale tudi 3 jeklene brvi za pešce dolžine med 21 m in 23 m in pa obdelane so bile projektne rešitve za ojačitev temeljev obstoječih mostov na obravnavanem odseku. 

Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.