Projektiranje manjših mostov preko Polskave | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.000 MW, vrednost pa več kot dve milijardi EUR. V letih od ustanovitve do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo pri več kot 200 projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte po moči od 0,2 do 185 MW z jezovnimi zgradbami do 4.000 m3/s na hidropodročju in do 600 MW na termopodročju.

Projektiranje manjših mostov preko Polskave
Naročnik VGP DRAVA Ptuj d.o.o.
Leto izvedbe 2022
Projektiranje manjših mostov preko Polskave

Izdelani so bili načrti gradbenih konstrukcij za 4 integralne AB mostove preko Polskave dolžine 21 m – 25 m, širine 7,5 m temeljenih na pilotih. V sklopu projekta so se sprojektirale tudi 3 jeklene brvi za pešce dolžine med 21 m in 23 m in pa obdelane so bile projektne rešitve za ojačitev temeljev obstoječih mostov na obravnavanem odseku. 

Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.