Sanacija mostu preko Pesnice v Gorišnici | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.000 MW, vrednost pa več kot dve milijardi EUR. V letih od ustanovitve do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo pri več kot 200 projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte po moči od 0,2 do 185 MW z jezovnimi zgradbami do 4.000 m3/s na hidropodročju in do 600 MW na termopodročju.

Sanacija mostu preko Pesnice v Gorišnici
Naročnik Občina Gorišnica
Leto izvedbe 2016
Sanacija mostu preko Pesnice v Gorišnici
Projekt je obsegal sanacijo in razširitev obstoječega 41 metrskega mostu preko Pesnice v Gorišnici. Rešitev je obsegala sanacijo krova in spodnje konstrukcije ter zamenjavo dotrajane opreme. 

Sliki pred in po sanaciji:
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.