Sanacija mostu preko dovodnega kanala HE Formin v kraju Zagojiči | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.000 MW, vrednost pa več kot dve milijardi EUR. V letih od ustanovitve do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo pri več kot 200 projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte po moči od 0,2 do 185 MW z jezovnimi zgradbami do 4.000 m3/s na hidropodročju in do 600 MW na termopodročju.

Sanacija mostu preko dovodnega kanala HE Formin v kraju Zagojiči
Naročnik DEM d.o.o.
Leto izvedbe 2016
Sanacija mostu preko dovodnega kanala HE Formin v kraju Zagojiči
Izdelana je bila projektna rešitev za sanacijo obstoječega mostu preko dovodnega kanala HE Formin. Most ima tri polja s teoretičnimi razponi med osmi odpor 17.35 + 24.35 + 17.35 = 59.05 m. Projekt je obsegal statično preveritev obstoječega in novega stanja in predlog razširitve konstrukcije, ki se je izvedla.Vzdolžni prerez konstrukcije
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.