Sanacija mostu preko dovodnega kanala HE Zlatoličje v kraju Trniče | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.500 MW, vrednost pa več kot dve in pol milijardi EUR. V letih od ustanovitve leta 2002 do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo na več sto projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte moči do 185 MW na hidropodročju, do 600 MW na termopodročju in skupno cca. 15 MW na področju OVE. Reference segajo še na številne druge, zelo raznovrstne projekte kot so; infrastrukturni projekti, gradnja mostov, vodne ureditve in protipoplavne zaščite, izgradnja tehnoloških objektov, hidravlična modeliranja, matematična modeliranja energetskih sistemov,  izdelavo programske opreme in spuščanje v pogon za najzahtevnejše tehnološke procese v energetiki, vzdrževane in razvoj centrov  vodenja, izdelavo investicijske dokumentacije …

Sanacija mostu preko dovodnega kanala HE Zlatoličje v kraju Trniče
Naročnik DEM d.o.o.
Leto izvedbe 2022
Sanacija mostu preko dovodnega kanala HE Zlatoličje v kraju Trniče
Zahtevna sanacija obstoječega 62 metrskega mostu preko dovodnega kanala HE Zlatoličje v kraju Trniče je obsegala projektiranje ojačitve konstrukcije z dodatnimi zunanjimi kabli brez povezave, kontinuiranje prekladne konstrukcije, razširitev hodnikov in spuščanje celotnega mostu za približno 70 cm v sredini (zmanjšanje vertikalne ukrivljenosti),  s čimer se je izboljšala preglednost ceste.

Slike pred, med in po sanaciji:


Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.