Sanacija 6 nadvozov v Tržiču | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.500 MW, vrednost pa več kot dve in pol milijardi EUR. V letih od ustanovitve leta 2002 do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo na več sto projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte moči do 185 MW na hidropodročju, do 600 MW na termopodročju in skupno cca. 15 MW na področju OVE. Reference segajo še na številne druge, zelo raznovrstne projekte kot so; infrastrukturni projekti, gradnja mostov, vodne ureditve in protipoplavne zaščite, izgradnja tehnoloških objektov, hidravlična modeliranja, matematična modeliranja energetskih sistemov,  izdelavo programske opreme in spuščanje v pogon za najzahtevnejše tehnološke procese v energetiki, vzdrževane in razvoj centrov  vodenja, izdelavo investicijske dokumentacije …

Sanacija 6 nadvozov v Tržiču
Naročnik DRSI
Leto izvedbe 2021
Sanacija 6 nadvozov v Tržiču
Projekt je obsegal šest nadvozov na cesti  med Tržičem in Podljubeljem, od tega sanacijo petih nadvozov z oznakami KR0054, KR0060, KR0062, KR0065 in KR0067 in eno rušitev z novogradnjo nadvoza z oznako KR0056. Dolžine objektov so med 26 m – 35 m, širine 5,0 m – 7.0m. Zahtevna je bila novogradnja in rušitev obstoječega nadvoza KR0056, saj je bila zahtevana nemotena prevoznost ceste.


Sanacija nadvoza KR0056


Sanacija nadvoza KR0067


Novi nadvoz KR0065
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.