Most preko jezu Markovci | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.000 MW, vrednost pa več kot dve milijardi EUR. V letih od ustanovitve do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo pri več kot 200 projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte po moči od 0,2 do 185 MW z jezovnimi zgradbami do 4.000 m3/s na hidropodročju in do 600 MW na termopodročju.

Most preko jezu Markovci
Naročnik DEM d.o.o.
Leto izvedbe 2016
Most preko jezu Markovci
Projekt je obsegal projektiranje novega mostu prednapetega kontinuiranega mostu na jezu Markovci dolžine 20.0 m + 4 × 21.0 m + 20.0 m = 124 m. Sestavljen je iz 2 vzporednih montažnih prednapetih nosilcev 90 cm z dobetonirano tlačno ploščo debeline 20 cm.
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.