Nadvoz 4-09 na 3. razvojni osi | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.000 MW, vrednost pa več kot dve milijardi EUR. V letih od ustanovitve do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo pri več kot 200 projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte po moči od 0,2 do 185 MW z jezovnimi zgradbami do 4.000 m3/s na hidropodročju in do 600 MW na termopodročju.

Nadvoz 4-09 na 3. razvojni osi
Naročnik DARS d.d.
Leto izvedbe 2019
Nadvoz 4-09 na 3. razvojni osi
Konstrukcija je zasnovana kot kontinuirana armiranobetonska, prednapeta greda preko šest polj, statičnih razponov po osi objekta 12,00 + 17,00 + 3 × 23,00 + 17,00 = 115,0 m. Višine stebrov so od 3,40 do 12,15 m.
 
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.