Projekti izgradnje vetrnih elektrarn | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.000 MW, vrednost pa več kot dve milijardi EUR. V letih od ustanovitve do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo pri več kot 200 projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte po moči od 0,2 do 185 MW z jezovnimi zgradbami do 4.000 m3/s na hidropodročju in do 600 MW na termopodročju.

Projekti izgradnje vetrnih elektrarn
Naročnik DEM d.o.o.
Leto izvedbe v teku
Projekti izgradnje vetrnih elektrarn
Slovenija trenutno proizvede le 6 GWh električne energije iz vetrnih elektrarn, kar predstavlja zgolj 0,4 promila proizveden električne energije v RS. Praktično gre za najmanj izkoriščen vir obnovljive energije in ravno izraba vetrne energije predstavlja velik izziv za doseganje ciljev proizvodnje iz obnovljivih virov. Trenutno je Sloveniji kar nekaj velikih projektov izgradnje vetrnih elektrarn, ki pa so še vsi v fazi priprave državnih prostorskih načrtov. HSE Invest sodeluje na razvoju treh velikih vetrnih elektrarn:
  • VE Ojstrica, naročnik DEM, moč 20 MW, proizvodnja 50 GWh
  • VE Rogatec, naročnik DEM, moč 21 MW, proizvodnja 55 GWh
  • VE Paški Rogatec, naročnik DEM, moč 14 MW, proizvodnja 34 GWh
HSE Investa za naročnika izvaja storitve izdelave projektne dokumentacije, izdelavo investicijske dokumentacije, izdelavo prostorske dokumentacije in ostale potrebne inženiring storitve, za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za pričetek gradnje.
Od vsej naštetih projektov je najdlje VE Ojstrica, kjer je bila v januarju 2023 izvedena javna obravnava, za projekta VE Rogatec in VE Paški Kozjak pa je v teku priprava vseh potrebnih dokumentov za študijo variant.

Več o projektih klikni na LINK


Vizualizacija vetrne elektrarne Rogatec; pogled s travnika, Sv. Jurij, vir spletna stran DEM 
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.