Fotovoltaična elektrarna D3 HE Brežice | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.000 MW, vrednost pa več kot dve milijardi EUR. V letih od ustanovitve do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo pri več kot 200 projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte po moči od 0,2 do 185 MW z jezovnimi zgradbami do 4.000 m3/s na hidropodročju in do 600 MW na termopodročju.

Fotovoltaična elektrarna D3 HE Brežice
Naročnik HESS d.o.o.
Leto izvedbe 2021-2023
Fotovoltaična elektrarna D3 HE Brežice
Družba HESS Hidroelektrarne na spodnji Savi je ob pretočni akumulaciji hidroelektrarne Brežice postavila zaenkrat največjo sončno elektrarno v Sloveniji. Posebnost sončne elektrarne je, da je priključena  na VN prenosno električno omrežje. Sončna elektrarna je nameščena na šestih hektarih z 11.232 paneli, nazivno močjo 6 MW in letno proizvodnjo 6.800 MWh. Elektrarna deluje kot četrti agregat hidroelektrarne Brežice in omogoča vzporedno delovanje s HE Brežice, katere pretočna akumulacija opravlja funkcijo hranilnika energije.

HSE Invest je na projektu sodeloval v fazi priprave na gradnjo in v fazi izgradnje. Izdelal je potrebno investicijsko dokumentacijo, izvajal strokovni nadzor po gradbenem zakonu in izdelal aplikativno programsko opremo za uspešno vključitev sončne elektrarne Brežice v obstoječ sistem vodenja HE Brežice. 


Vir: spletan stran GEN Energija
 
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.