Fotovoltaična elektrarna D3 HE Brežice | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.500 MW, vrednost pa več kot dve in pol milijardi EUR. V letih od ustanovitve leta 2002 do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo na več sto projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte moči do 185 MW na hidropodročju, do 600 MW na termopodročju in skupno cca. 15 MW na področju OVE. Reference segajo še na številne druge, zelo raznovrstne projekte kot so; infrastrukturni projekti, gradnja mostov, vodne ureditve in protipoplavne zaščite, izgradnja tehnoloških objektov, hidravlična modeliranja, matematična modeliranja energetskih sistemov,  izdelavo programske opreme in spuščanje v pogon za najzahtevnejše tehnološke procese v energetiki, vzdrževane in razvoj centrov  vodenja, izdelavo investicijske dokumentacije …

Fotovoltaična elektrarna D3 HE Brežice
Naročnik HESS d.o.o.
Leto izvedbe 2021-2023
Fotovoltaična elektrarna D3 HE Brežice
Družba HESS Hidroelektrarne na spodnji Savi je ob pretočni akumulaciji hidroelektrarne Brežice postavila zaenkrat največjo sončno elektrarno v Sloveniji. Posebnost sončne elektrarne je, da je priključena  na VN prenosno električno omrežje. Sončna elektrarna je nameščena na šestih hektarih z 11.232 paneli, nazivno močjo 6 MW in letno proizvodnjo 6.800 MWh. Elektrarna deluje kot četrti agregat hidroelektrarne Brežice in omogoča vzporedno delovanje s HE Brežice, katere pretočna akumulacija opravlja funkcijo hranilnika energije.

HSE Invest je na projektu sodeloval v fazi priprave na gradnjo in v fazi izgradnje. Izdelal je potrebno investicijsko dokumentacijo, izvajal strokovni nadzor po gradbenem zakonu in izdelal aplikativno programsko opremo za uspešno vključitev sončne elektrarne Brežice v obstoječ sistem vodenja HE Brežice. 


Vir: spletan stran GEN Energija
 
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.