Izgradnja sončnih elektrarn moči nad 1 MW | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.000 MW, vrednost pa več kot dve milijardi EUR. V letih od ustanovitve do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo pri več kot 200 projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte po moči od 0,2 do 185 MW z jezovnimi zgradbami do 4.000 m3/s na hidropodročju in do 600 MW na termopodročju.

Izgradnja sončnih elektrarn moči nad 1 MW
Naročnik HSE Invest d.o.o.
Leto izvedbe v teku
Izgradnja sončnih elektrarn moči nad 1 MW
HE Invest razpolaga z obsežnimi referencami na področju izgradnje velikih sončnih elektrarn. Poleg sončnih elektrarn, ki so že zgrajene ima v tem trenutku HSE Invest v obdelavi večje število projektov izgradnje sončnih elektrarn. Angažma HSE Investa praviloma obsega izdelavo projektne dokumentacije od najzgodnejših faz do PZI in PID-a. Nudenje inženiring storitev in pridobivanje vseh potrebnih pogojev, soglasij in dovoljenj za gradnjo. Izdeluje investicijsko dokumentacijo in nudi nadzor po GZ in ostalo svetovanje za optimalno izvedbo projektov izgradnje sončnih elektrarn. Projekti večjih SE, ki so trenutno v teku:
 
  • SE Kanalski vrh, naročnik SENG, moč 8 MW
  • SE Zlatoličje in Formin, naročnik DEM, moč 30 MW
  • SE Prapretno 2 in 3, naročnik HSE, moč 8,8 MW
  • SE Metlika, privatni naročnik, moč 2.2 MW
  • SE Družmirje, naročnik HSE, moč 180 MW
  • SE Krvavi Potok, privatni naročnik, moč 7 MW
  • SE Ljutomer, privatni naročnik, moč 2 MW
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.