Sončna elektrarna v Sončnem parku Zlatoličje- Segment 5 | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.000 MW, vrednost pa več kot dve milijardi EUR. V letih od ustanovitve do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo pri več kot 200 projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte po moči od 0,2 do 185 MW z jezovnimi zgradbami do 4.000 m3/s na hidropodročju in do 600 MW na termopodročju.

Sončna elektrarna v Sončnem parku Zlatoličje- Segment 5
Naročnik DEM d.o.o.
Leto izvedbe 2020-2022
Sončna elektrarna v Sončnem parku Zlatoličje- Segment 5
V okviru načrtovanja največje sončne elektrarne v Sloveniji na energetskih kanalih HE Zlatoličje in Formin je bila identificirana prednostna izgradnja SE Zlatoličje Segment 5.

Sončna elektrarna je locirana na levem bregu odvodnega kanala HE Zlatoličje. Moč SE znaša 2.5 MW in bo proizvedla cca 3.000 MWh letno.

HSE Invest na projektu sodeluje od najzgodnejših faz projekta, izdelal je vso projektno dokumentacijo, pridobival dovoljenja za gradnjo, izdelal vso potrebno investicijsko dokumentacijo in izvajal inženiring storitve ter projektantski nadzor. V avgustu 2022 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje.
 
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.