Izgradnja plinskega bloka 56 MW v TEB PB7 | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.000 MW, vrednost pa več kot dve milijardi EUR. V letih od ustanovitve do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo pri več kot 200 projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte po moči od 0,2 do 185 MW z jezovnimi zgradbami do 4.000 m3/s na hidropodročju in do 600 MW na termopodročju.

Izgradnja plinskega bloka 56 MW v TEB PB7
Naročnik Termoelektrarna Brestanica d. o. o.
Leto izvedbe 2019-2022
Izgradnja plinskega bloka 56 MW v TEB PB7
Na projektu izgradnje drugega nadomestnega plinskega bloka PB7 v TE Brestanica se je enoletno poskusno obratovanje zaključilo s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, ki ga je 14. 6. 2022 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor. 

HSE Invest je opravil storitve strokovnega nadzora po Gradbenem zakonu, storitev pridobivanja, urejanja in priprave dokumentacije na tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja, vodenje korespondence vezane na projektno in DZO dokumentacijo, sodelovanje s projektantom in naročnikom pri pripravi, koordinaciji, pregledu in usklajenosti rešitev v  projekte za izvedbo del (PZI) in tehnični dokumentaciji dobaviteljev, pregled in usklajevanje postopkov dela izvajalca (elaborati, poročila,..), sodelovanje pri nadzoru izvajanja testov in na prevzemnih oziroma garancijskih meritvah, pregled in usklajevanje zahtevkov za dodatna dela in več dela izvajalca.
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.