Sončna elektrarna Prapretno 3.036 kWp | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.000 MW, vrednost pa več kot dve milijardi EUR. V letih od ustanovitve do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo pri več kot 200 projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte po moči od 0,2 do 185 MW z jezovnimi zgradbami do 4.000 m3/s na hidropodročju in do 600 MW na termopodročju.

Sončna elektrarna Prapretno 3.036 kWp
Naročnik HSE d.o.o.
Leto izvedbe 2019-2022
Sončna elektrarna Prapretno 3.036 kWp
Sončna elektrarna Prapretno pri Hrastniku je v času gradnje največja sončna elektrarna v Sloveniji.
 
HSE Invest na projektu izgradnje SE Prapretno sodeluje z naročnikom HSE najzgodnješih faz projekta. V letu 2019 smo izdelali idejne rešitve. Na osnovi idejnih rešitev se je v letu 2020 pričela izdelava nadaljne dokumentacije, ki je obsegala idejni projekt IDP, dokumentacijo za pridobitev projektnih pogojev IZP in izdelavo DGD.  Na osnovi te dokumentacije je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenja. Gradnja se je pričela v letu 2021, trenutno HSE Invest izvaja storitve svetovalnega inženiringa in izvaja strokovni nadzor pri izgradnji sončne elektrarne. Predviden zaključek izgradnje in priklop SE v EE omrežje je predviden aprila 2022.

Dodatna presdstavitev
https://youtu.be/Yn6K03ptQEw
https://www.hse.si/sl/hse-gradi-najvecjo-soncno-elektrarno-v-sloveniji/
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.