Nadgradnja sistema vodenja demineralizacije in dekarbonatizacije 1 na TEŠ | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.000 MW, vrednost pa več kot dve milijardi EUR. V letih od ustanovitve do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo pri več kot 200 projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte po moči od 0,2 do 185 MW z jezovnimi zgradbami do 4.000 m3/s na hidropodročju in do 600 MW na termopodročju.

Nadgradnja sistema vodenja demineralizacije in dekarbonatizacije 1 na TEŠ
Naročnik TEŠ d.o.o.
Leto izvedbe 2020
Nadgradnja sistema vodenja demineralizacije in dekarbonatizacije 1 na TEŠ
HSE Invest je na TEŠ-u izvedel nadgradnjo sistemov vodenja DEMI -demineralizacija vode in DEKA1 -dekarbonatizacija vode iz PCS7 verzije 6.0 na PCS7 verzijo 9.0. Ob nadgradnji  smo izvedli tudi modifikacije programske opreme za avtonomnejše avtomatsko delovanje obeh sistemov, katerih delovanje je pogoj za nemoteno obratovanje vseh treh blokov elektrarne.

Sistema DEMI in DEKA1 služita za demineraliazcijo in dekarbonatizacijo hladilne vode, ki je potrebna za obratovanje blokov elektrarne TEŠ. Zanesljivost sistemov za pripravo hladilne vode neposredno vpliva na zmožnost obratovanja elektrarne, kajti zaloga hladilne vode zadošča zgolj za nekaj urno obratovanje.


 
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.