Zamenjava sistema vodenja HE Plave 2 | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.000 MW, vrednost pa več kot dve milijardi EUR. V letih od ustanovitve do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo pri več kot 200 projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte po moči od 0,2 do 185 MW z jezovnimi zgradbami do 4.000 m3/s na hidropodročju in do 600 MW na termopodročju.

Zamenjava sistema vodenja HE Plave 2
Naročnik SENG d.o.o
Leto izvedbe 2020
Zamenjava sistema vodenja HE Plave 2
HSE Invest je izdelal programsko opremo sistema vodenja HE Plave 2 na sistemu PCS7 V9.0. Sistem vodenja vključuje krmiljenje agregata, komunikacijo s centrom vodenja, daljinsko vodenje, vodenje stikališča, lastne rabe, preklopne avtomatike, nadzor zapornic.


HE Plave 2 obratuje od 2002, instalirana moc je 20MW. V letu 2020 je bil zamenjan obstoječi sistem vodenja SAT z novim sistemom vodenja temelječim na PCS7 V9.0.
 
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.