Izdelava BIM projekta za potrebe rekonstrukcije HE Formin | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.000 MW, vrednost pa več kot dve milijardi EUR. V letih od ustanovitve do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo pri več kot 200 projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte po moči od 0,2 do 185 MW z jezovnimi zgradbami do 4.000 m3/s na hidropodročju in do 600 MW na termopodročju.

Izdelava BIM projekta za potrebe rekonstrukcije HE Formin
Naročnik DEM d.o.o.
Leto izvedbe 2019-2020
Izdelava BIM projekta za potrebe rekonstrukcije HE Formin
HSE Invest je na projektu sodeloval kot koordinator vseh potrebnih aktivnosti za realizacijo projekta in izvajal nadzor nad izvedbo posameznih faz oz. izdelavo posameznih BIM / Revit podmodelov, kot tudi zbirnega BIM / Revit modela. Opravlali smo funkciji BIM koordinatorja in BIM managerja za pripravo BIM modela - posnetka obstoječega stanja HE Formin, ki je bila in še bo naprej osnova za nadaljnja projektiranja, potrebna pri prenovi HE Formin.

Obseg projekta je bila izvedba digitalizacije oz. izdelava digitalnih podlog za potrebe izdelave Idejnih rešitev in kasnejših faz projektiranja projekta prenove HE Formin. Digitalne podloge so namenjene:
 • Vizualizaciji notranjosti in zunanjosti objekta ter vgrajene tehnološke opreme – kot obstoječe stanje,
 • razčiščevanje nejasnosti pri planiranih spremembah oz. planirani rekonstrukciji objekta,
 • črpanje potrebnih informacij,
 • optimizacija planiranja različnih aktivnosti, 
 • nadaljnjega projektiranja klasično ali v BIM okolju,
 • lažjega obvladovanja projektantskih rešitev po vseh strokah,
 • podpore vzdrževanja objektov,
 • podpore obratovanja objektov,
 • idr.
Izvedba digitalizacije je vključevala izvedbo naslednjih aktivnosti:
 • Lasersko skeniranje in fotografiranje,
 • modeliranje oziroma izdelava BIM pod-modelov, to je digitalnega zapisa informacij o obstoječem stanju konstrukcijskih gradnikov in osnovne opreme,
 • šolanje osebja naročnika za uporabo digitalnih podlog
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.