Izdelava simulatorja Centra vodenja HSE | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.000 MW, vrednost pa več kot dve milijardi EUR. V letih od ustanovitve do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo pri več kot 200 projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte po moči od 0,2 do 185 MW z jezovnimi zgradbami do 4.000 m3/s na hidropodročju in do 600 MW na termopodročju.

Izdelava simulatorja Centra vodenja HSE
Naročnik HSE d.o.o.
Leto izvedbe v teku
Izdelava simulatorja Centra vodenja HSE
HSE Invest je na omenjenem projektu izdelal aplikacijsko opremo, uporabniške vmesnike za operaterje in mentorje, poskrbel za zajem in obdelavo podatkov v sklopu zahtevanih funkcionalnosti, izvedel šolanje uporabnikov in skrbi za vzdrževanje. Aplikacijska oprema omogoča izvedbo različnih scenarijev tudi v realnem času, saj se procesni podatki zajemjo "v živo",  iz proizvodno-procesnega okolja družb skupine HSE.

SImulator je namenjen dodatnemu usposabljanju operaterskega in planerskega osebja na Centru vodenja HSE. Omogoča simulacijo tako havarijskih kot normalnih scenarijev in po potrebi tudi njihovo večkratno ponovitev. Njegov glavni doprinos je povečana pripravljenost in usposobljenost operaterskega osebja na odzivnost v različnih situacijah obratovanja družb skupine HSE in širše. Uporaba simulacijskega okolja lahko služi tudi za analizo ekonomskih kazalnikov pri določenih proizvodnih pogojih, neškodljivo testiranje novih režimov obratovanja in preverjanju novih algoritmov. Programska oprema je nameščena na opremi Centra vodenja HSE in na namensko dobavljenemu krmilniku, ki med seboj komunicirata po IEC 60870-5-104 protokolu.

 
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.