Nadgradnja sistema vodenja HE Vuhred in HE Ožbalt | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.000 MW, vrednost pa več kot dve milijardi EUR. V letih od ustanovitve do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo pri več kot 200 projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte po moči od 0,2 do 185 MW z jezovnimi zgradbami do 4.000 m3/s na hidropodročju in do 600 MW na termopodročju.

Nadgradnja sistema vodenja HE Vuhred in HE Ožbalt
Naročnik DEM d.o.o.
Leto izvedbe 2018-2020
Nadgradnja sistema vodenja HE Vuhred in HE Ožbalt

HSE Invest je izvedel nadgradnjo sistemov vodenja HE Vuhred in HE Ožbalt, ki sta bila predhodno izdelana na sistemu PCS7 V5.1. Nova verzija sistema vodenja je PCS7 V9.0. Programski opremi obeh sistemov vodenja sta bili ob nadgradnji izdelani z uporabo APL knjižnic programskega okolja PCS7. Ob nadgradnji sistemov vodenja so se dogradile tudi nove funkcionalnosti, kot npr. SMS alarmiranje, zamenjava sinoptik preklopnih avtomatik z operaterskimi paneli, WEB dostop.

HE Vuhred in HE Ožbalt sta elektrarni ki obratujeta od 1956 oziroma od 1960 in sta bili zgrajeni kot sestrski elektrarni vsaka s po 73MW moči na pragu. Med leti 2000 in 2005 je bila izvedena posodobitev opreme, med drugim tudi prehod sistema vodenja na PCS7.


 
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.