Izgradnja MHE Kneža | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.000 MW, vrednost pa več kot dve milijardi EUR. V letih od ustanovitve do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo pri več kot 200 projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte po moči od 0,2 do 185 MW z jezovnimi zgradbami do 4.000 m3/s na hidropodročju in do 600 MW na termopodročju.

Izgradnja MHE Kneža
Naročnik SENG d.o.o
Leto izvedbe 2016-2018
Izgradnja MHE Kneža
HSE Investa je v okviru izgradnje mHE Kneža izdelal vso potrebno projektno in investicijsko dokumentacijo.

MHE Kneža je že 23. mala HE naročnika SENG. MHE Kneža izkorišča 74 metrov bruto padca in ima vgrajen agregat moči  850 kW. Letna proizvodnja je ocenjena na 3.300 MWh. Izgradnja mHE je bila zelo zahtevna predvsem zaradi 2.300 metrov dolgega tlačnega cevovoda. 
 
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.