Obnova sekundarnih sistemov na HE Mariborski Otok, HE Dravograd in HE Vuzenica - izdelava dokumentacije | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.000 MW, vrednost pa več kot dve milijardi EUR. V letih od ustanovitve do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo pri več kot 200 projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte po moči od 0,2 do 185 MW z jezovnimi zgradbami do 4.000 m3/s na hidropodročju in do 600 MW na termopodročju.

Obnova sekundarnih sistemov na HE Mariborski Otok, HE Dravograd in HE Vuzenica - izdelava dokumentacije
Naročnik DEM d.o.o.
Leto izvedbe 2016-2018
Obnova sekundarnih sistemov na HE Mariborski Otok, HE Dravograd in HE Vuzenica - izdelava dokumentacije
HSE Invest je za potrebe projekta že izvedel izdelavo idejnih rešitev, lasersko skeniranje in 3D model objektov, izdelavo idejnega projekta, izdelavo investicijske dokumentacije DIIP in IP.

Naročnik DEM namerava do leta 2025 obnoviti sekundarne sisteme na treh HE. Sekundarni sistemi obsegajo električne zaščite, sistem vodenja, procesno avtomatiko in senzoriko, vzbujalne sisteme, pomožne sisteme agregatov, napajanja lastne porabe ipd. Obnova poleg dobav in montaže opreme, obsega tudi izvedbo spremljajočih gradbenih del in izdelavo vse potrebne dokumentacije. Dokumentacija se izdeluje v BIM okolju.
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.