Nadgradnja sistema vodenja HE Zlatoličje in jezu Melje | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.000 MW, vrednost pa več kot dve milijardi EUR. V letih od ustanovitve do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo pri več kot 200 projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte po moči od 0,2 do 185 MW z jezovnimi zgradbami do 4.000 m3/s na hidropodročju in do 600 MW na termopodročju.

Nadgradnja sistema vodenja HE Zlatoličje in jezu Melje
Naročnik DEM d.o.o.
Leto izvedbe 2016-2018
Nadgradnja sistema vodenja HE Zlatoličje in jezu Melje
HE Zlatoličje je bila zgrajena 1968 in je z 136 MW moči na pragu največja slovenska hidroelektrarna kanalskega tipa. Posodobitev primarne in sekundarne opreme je bila izvedena med leti 2007 in 2013.

HSE Invest je izvedel nadgradnjo programske opreme sistema vodenja iz PCS7 verzije 6.1 na PCS7 verzijo 8.0. Ob nadgradnji PCS7 verzije smo izvedli tudi predelavo programske opreme z uporabo novejših knjižnic, zamenjavo programske opreme za komunikacijo IEC-104 s centrom vodenja DEM, posodobitev programske opreme preklopne avtomatike, izdelava dodatnih operaterskih postaj za lokalni in WEB nadzor.


 
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.