110 kV Stikališče HE Fala - izdelava programske opreme | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.000 MW, vrednost pa več kot dve milijardi EUR. V letih od ustanovitve do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo pri več kot 200 projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte po moči od 0,2 do 185 MW z jezovnimi zgradbami do 4.000 m3/s na hidropodročju in do 600 MW na termopodročju.

110 kV Stikališče HE Fala - izdelava programske opreme
Naročnik DEM d.o.o.
Leto izvedbe 2014-2017
110 kV Stikališče HE Fala - izdelava programske opreme
Po prenovi sistema vodenja HE Fala se je prenovilo tudi sistem vodenja in zaščite 110kV stikališča.

HSE Invest je izdelal programsko opremo vodenja stikališča 110kV na sistemu MicroSCADA kot vmesnikom med opremo vodenja in zaščito stikališča,  integracijo stikališča na sistem  PCS7 vodenja elektrarne, komunikacijo s centroma daljinskega vodenja ELES in DEM.


 
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.