Izgradnja MHE Borovlje | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.000 MW, vrednost pa več kot dve milijardi EUR. V letih od ustanovitve do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo pri več kot 200 projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte po moči od 0,2 do 185 MW z jezovnimi zgradbami do 4.000 m3/s na hidropodročju in do 600 MW na termopodročju.

Izgradnja MHE Borovlje
Naročnik SEL d.o.o.
Leto izvedbe 2015-2020
Izgradnja MHE Borovlje
HSE Invest je za objekt strojnice z vso pripadajočo opremo (elektro, strojno, hidromehansko) in vse zunanje ureditve izdelal celotno projektno dokumentacijo  PGD, PZI, PID in NOV ter pridobili gradbeno dovoljenje.

Objekt mHE Borovlje je mala hidroelektrarna na levem bregu jezu Javornik na reki Savi z vgrajeno vertikalno Kaplanovo turbino z inštalirano močjo 394 kW pri inštaliranem pretoku 8 m3/s. Objekt je pridobil uporabno dovoljenje 10.11.2020. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno 28.2.2018.

 
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.