Izgradnja 3D modela HE Zlatoličje | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.000 MW, vrednost pa več kot dve milijardi EUR. V letih od ustanovitve do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo pri več kot 200 projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte po moči od 0,2 do 185 MW z jezovnimi zgradbami do 4.000 m3/s na hidropodročju in do 600 MW na termopodročju.

Izgradnja 3D modela HE Zlatoličje
Naročnik DEM d.o.o.
Leto izvedbe 2013-2014
Izgradnja 3D modela HE Zlatoličje
HSE Invest je izdelal kompleten 3D model in s partnerji izvedel lasersko skeniranje 110 kV stikališča in generatorske etaže.

Po končani obnovi HE zlatoličje se je pristopilo k digitalizaciji gradbene dokumentacije iz leta 1969. Naročnik DEM je spoznal prednosti izdelave 3D modela pred navadno digitalizacijo obstoječih 2D risb. Za HE Zlatoličje je bil izdelan kompleten 3D model objekta. Za potrebe izgradnje modela so se uporabile obstoječe 2D risbe, pilotno pa je na projektu bilo prvič uspešno uporabljeno lasersko skeniranje in izdelava modela iz oblaka točk.
 
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.