Razžvepljevalna naprava (RDP) za TE Ugljevik (Bosna in Hercegovina) | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.500 MW, vrednost pa več kot dve in pol milijardi EUR. V letih od ustanovitve leta 2002 do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo na več sto projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte moči do 185 MW na hidropodročju, do 600 MW na termopodročju in skupno cca. 15 MW na področju OVE. Reference segajo še na številne druge, zelo raznovrstne projekte kot so; infrastrukturni projekti, gradnja mostov, vodne ureditve in protipoplavne zaščite, izgradnja tehnoloških objektov, hidravlična modeliranja, matematična modeliranja energetskih sistemov,  izdelavo programske opreme in spuščanje v pogon za najzahtevnejše tehnološke procese v energetiki, vzdrževane in razvoj centrov  vodenja, izdelavo investicijske dokumentacije …

Razžvepljevalna naprava (RDP) za TE Ugljevik (Bosna in Hercegovina)
Naročnik RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK a.d.
Leto izvedbe 2016 - 2017
Razžvepljevalna naprava (RDP) za TE Ugljevik (Bosna in Hercegovina)
Razžvepljevalna naprava (RDP) za TE Ugljevik (Bosna in Hercegovina) Naše storitve so obsegale projektiranje PGD in PZI načrtov gradbenih konstrukcij za:
  • Vsipnik apnenca; sestavljen iz podzemnega dela in jeklene nadzemne hale.
  • AB silos apnenca s kapaciteto 2x4000m3; višina 50.4m, 2x13m premera, temeljen na pilotih.
  • Objekt mletja apnenca; masivna AB plošča 25m × 21× × 1.80m z jekleno halo.
  • AB silos sadre s kapaciteto 6000m3; višine 34m, premera 25.2m z jekleno halo (31m × 25m × 11m)  na vrhu
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.